Mens Naturstyrelsen handler træ med russisk selskab, stopper private trævirksomheder deres handelsaftaler

Medlemmerne af Dansk Træforening sætter al fremtidigt engagement med russiske virksomheder på pause.

Naturstyrelsen fælder nåletræ blandt andet i Gribskov og sælger til det russiskejede selskab Ilim Timber. Samtidigt har flere private aktører travlt med at afvikle aftaler med russiske samarbejdspartnere.

Medlemsvirksomhederne i Dansk Træforening er enige om at sætte al fremtidig handel med russiske virksomheder på pause.

Sådan lyder det fra direktør Jakob Rygg Klaumann efter Ruslands invasion af Ukraine.

Ifølge kontrakten, som løber for hele første halvår af 2022, får Naturstyrelsen penge for at sælge træstammer fra de danske statsskove til Ilim Nordic Timber.

I fredags blev nålestræsstammer fra statsskovene på Sjælland afhentet med skib på Hundested Havn. Lasten sejles til Ilim Nordic Timber i Nordtyskland. (Foto: DR Nyheder)

Datterselskabet ligger i Nordtyskland, men er en del af Ilim Group, hvor de indflydelsesrige oligarker Zakhar Smushkin, Boris Zingarevich og Mikhail Zingarevich sidder i ejerkredsen.

Hvordan har Ruslands invasion af Ukraine påvirket samarbejdet?

- Naturstyrelsen har som følge af sanktionerne løbende kontrolleret, om der skulle være sanktioner mod Ilim Nordic Timber eller ejerkredsen bag firmaet. Hverken firmaet eller personerne i ejerkredsen fremgår af sanktionslisterne, hvorfor styrelsen fortsat lever op til den indgåede kontrakt, svarer Naturstyrelsen i en mail til DR.

Der er altså ingen sanktioner, der forhindrer staten eller andre, der driver skovdrift, at købe eller sælge træ fra russiske virksomheder.

Alligevel afstår medlemmer af Dansk Træforening fra at indgå nye samarbejder med russiske selskaber, fortæller direktør i foreningen Jakob Rygg Klaumann.

- I lyset af Ruslands invasion af Ukraine har vores medlemmer vedtaget, at fremtidigt engagement i Rusland er sat på pause, siger han og tilføjer:

- Aftaler, der måtte være indgået før krigen startede, kan få lov til at løbe ud, men der bliver ikke forlænget eller indgået nye aftaler.

Medlemsvirksomhederne i Dansk Træforening er importører af træ til videre forarbejdning, og Jakob Rygg Klaumann forklarer, at import fra Rusland udgør en forholdsvis lille del af den samlede danske import af træ. Dog er visse specialprodukter som birkekrydsfiner og sibirisk lærk svære at erstatte, tilføjer han.

Udover medlemmerne i Dansk Træforening har DR kendskab til en dansk anlægsvirksomhed, der ligesom Naturstyrelsen samarbejder med Ilim Nordic Timber.

Virksomheden ønsker ikke at stille op til interview, men oplyser, at man har indstillet al im- og eksport til russiske virksomheder, og at man er ved at afvikle aftalen med Ilim Nordic Timber.

Træ fra Rusland betragtes som ’konflikttræ’

Blandt im- og eksportørerne af træ har forskellige certificeringsordninger stor betydning.

Verdens største certificeringssystem på området hedder Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), og gives til produkter på tværs af 50 lande og garanterer, at skovbruget er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.

Generalsekretær for PEFC Danmark Peter Bæk forklarer, at PEFC på verdensplan har besluttet, at træ fra Rusland og Belarus efter invasionen i Ukraine betragtes som ”konflikttræ” og derfor ikke længere kan blive PEFC-certificeret.

- I praksis betyder det, at det for rigtig mange virksomheder ikke længere er en mulighed at importere træ fra Rusland, da de fleste aftagere vil kræve, at det er PEFC-certificeret, siger Peter Bæk.

Uvist om staten vil forlænge samarbejde

Naturstyrelsens leveringsaftale med det russiske selskab går udelukkende på eksport af træ fra Danmark.

Det er fortsat uvist, om regeringen og Naturstyrelsen vil forlænge kontrakten, når den nuværende aftale udløber til sommer, men Venstre har indkaldt miljøminister Lea Wermelin til samråd om aftalen.

Både Venstre og Enhedslisten mener, at ”det er fuldstændigt uhørt, at Naturstyrelsen indgår i handler med russiske oligarker” og kræver aftalen standset.