Metro mister værdi for milliarder

Den københavnske metro har ikke lige så mange passagerer, som forventet, derfor er den blevet flere milliarder mindre værd.

Københavns Metro er faldet i værdi med et pennestrøg. (Foto: Søren Hytting © Ørestadsselskabet)

Idéen om at den københavnske metro skulle kunne finansiere sig selv med billetindtægter fra metroens passagerer og grundsalg i Ørestaden, er ikke længere realistisk.

MediaLinks: Metroen taber milliarder

Lavere passagertal

Antallet af passagerer, der bruger metroen er nemlig slet ikke bliver lige så højt som først forventet.

Sidste efterår forventede Ørestadsselskabet, at passagertallet i 2012 ville være på 78 millioner årligt. Men i den nye reviderede prognose fra konsulentfirmaet Tetraplan er det forventede passagertal nedskrevet med et spænd fra 15 til 23 procent.

Metro mister stor værdi

Det vil sige, at i værste fald ender passagerantallet i 2012 helt nede omkring 60 millioner passagerer, og det udhuler værdien af metroen kraftigt.

I dag skal politikerne på Christiansborg behandle det eksisterende milliardprojekt og den kommende metro-cityring. De skal blandt andet snakke om, hvordan gælden fra de gamle selskaber skal fordeles i henholdsvis et driftsselskab til metroen og et ejendomsselskab, der skal sælge grunde for de to metroprojekter.

Værdi: 13 millioner kroner i 2006

Berlingske Tidende er i besiddelse af de dokumenter, der ligger til grund for dagens diskussion om de to nye selskaber. De viser, at metroen frem til 31. december 2006 havde en værdi på 13 milliarder kroner.