Microsoft betaler milliarder til statskassen i historisk skattesag

Statskassen har højst uventet fået tilført et tiltrængt milliardbeløb: Microsoft har betalt Skats krav i danmarkshistoriens største skattesag – selv om sagen endnu ikke er afklaret.

Verdens største softwarefirma Microsoft har valgt at betale et større milliardbeløb til den danske statskasse. (Foto: Josh Edelson © Scanpix)

Verdens største softwarefirma Microsoft har overraskende valgt at betale et større milliardbeløb til den danske statskasse, i hvad der betegnes som danmarkshistoriens største skattesag.

Det bekræfter Microsofts danske kommunikationsdirektør, Anders Adelhorst, over for

DR
Nyheder.

- Selvom sagen forsat kører, har vi af respekt for den videre proces valgt at deponere et beløb til

Skat
i september 2013, mens begge parter søger en løsning, skriver han i en mail.

- Vi har stor respekt for det danske retssystem og er fortrøstningsfulde i forhold til, at sagen falder ud til vores fordel, siger Anders Adelhorst.

Skat: Microsoft sendte overskud ud af landet

Det vakte international opsigt, da

DR
Nyheder sidste år kunne afsløre, at
Skat
kræver næsten seks milliarder kroner i form af selskabsskatter,
afgifter
samt renter af Microsoft.

Ifølge

Skat
har Microsoft ikke afregnet korrekt med den danske statskasse, da selskabet i 2002 købte den danske it-virksomhed Navision.

Værdierne i Navision blev ganske enkelt sat for lavt, da patenter og rettigheder blev ført ud af det danske selskab efter købet, mener

Skat
.

Dermed blev selskabets overskud ført ud af landet, og

statskassen
gik glip af store summer, mener
Skat
.

Overholder alle forpligtelser

Anders Adelhorst bekræfter, at sagen drejer sig om købet af Navision:

- Vi overholder naturligvis alle vores selskabsskattemæssige

forpligtelser
– både i Danmark og
globalt
. Sideløbende med vores normale skatteforpligtelser har vi en diskussion med
Skat
omkring en enkelt transaktion, værdisættelsen af Navision, som vi købte tilbage i 2002, skriver han i en mail.

Ved at deponere beløbet, inden sagen er færdig, undgår Microsoft at skulle betale yderligere strafrenter af det enorme beløb –

potentielt
hundredmillioner af kroner - hvis selskabet skulle ende med at tabe sagen.

Tæt på aftale

Sagen har kørt i årevis og været genstand for intense forhandlinger mellem de danske og de amerikanske skattemyndigheder om, i hvilket af landene værdierne skulle beskattes. Ifølge

DR
Nyheders oplysninger er man få måneder fra at nå en endelig aftale i sagen.

Beløbet, Microsoft nu har indbetalt, er så stort, at det direkte kan aflæses i statsregnskabet.

I Skatteministeriets såkaldte indtægtslister over statens

indtægter
, der udsendes månedligt – såvel som i Finansministeriets budgetoversigt - kan man læse, at der i sommerens løb blev indbetalt
ekstraordinære
store milliardbeløb i form af selskabsskatter vedrørende tidligere
indkomst
år fra unavngivne firmaer.

Ifølge

DR
Nyheders oplysninger er der blandt andet tale om Microsoft-sagen.

Microsoft-sagen er en såkaldt transfer pricing-sag, som

skattemyndighederne
har stadig større fokus på. Sidste år fik 77 virksomheder forhøjet deres skattepligtige
indkomst
med i alt 17 milliarder kroner. Siden 2009 har
Skat
rejst over 260 sådanne sager mod multinationale selskaber.

Facebook
Twitter