Miljøstyrelsen: Mærsk Oil bryder loven

Mærsk har i tre tilfælde hældt kemikalier i havet uden tilladelse. Det er ulovligt, fastslår Miljøstyrelsen. Greenpeace kræver bøde.

Mærsk har hældt ulovlige kemikalier i havet. (Foto: © Claus Fisker, Scanpix)

Danmarks største oliefirma, Mærsk Oil, erkender at have hældt kemikalier i Nordsøen i månedsvis, som firmaet ikke har tilladelse til. Der er tale om tre forskellige kemikalier, som mistænkes for at være miljøskadelige.

Ifølge den ansvarlige kontorchef i Miljøstyrelsen er Mærsks handlinger direkte ”ulovlige”.

- Mærsk har i flere tilfælde overtrådt deres tilladelse til at udlede kemikalier til den danske del af Nordsøen, siger Inger Bergmann, kontorchef i Miljøstyrelsen, og tilføjer:

- Den ulovlige udledning af kemikalier har ført til, at Miljøstyrelsen har indskærpet over for Mærsk, at Miljøstyrelsens udledningstilladelser skal overholdes, siger kontorchefen.

Siden 2014

Mærsk erkender at have undladt at fortælle Miljøstyrelsen, at nogle kemikalier, der oprindeligt var klassificeret som gule, blev om-klassificeret til røde – og dermed blev ulovlige at udlede uden tilladelse. Det betyder, at Mærsk siden december 2014 har overtrådt sine udledningstilladelser systematisk og samtidig misinformeret Miljøstyrelsen.

Ifølge Mærsk er der tale om beklagelige fejl, når firmaet ikke har underrettet Miljøstyrelsen og bedt om tilladelse til fortsat at bruge kemikalierne. Miljøstyrelsen har bedt Mærsk finde alternativer til de røde kemikalier. Det har Mærsk ikke kunnet i alle tilfælde endnu.

Miljøstyrelsen har også bedt Mærsk aflevere en redegørelse for en del af forløbet og en handlingsplan, der skal sikre, at Mærsk fremover overholder sine udledningstilladelser.

DR Nyheder har spurgt Mærsk, hvor store mængder, firmaet har udledt af de tre problematiske kemikalier de seneste fem år. Men det ønsker Mærsk ikke at give oplysninger om. På grund af omklassificeringerne udsendte Mærsk dog i onsdag en ny miljøstatusrapport, der viser en 20-dobling af udledningen af røde kemikalier i 2016.

Se svaret fra Ole Hansen, der er direktør for Mærsks oliefelter i Danmark i videoen nedenfor.

Miljøstyrelsen vil på baggrund af sagen nu føre skærpet tilsyn med Mærsks olieaktiviteter i Nordsøen, og det er miljøminister Esben Lunde Larsen (V) tilfreds med.

- Det er vigtigt at overholde udledningstilladelser, da de er sat af hensyn til miljøbeskyttelsen. Derfor er det selvfølgelig alvorligt, når der sker overtrædelser, skriver ministeren til DR Nyheder.

Bange for det sker igen

Greenpeace mener derimod, at Mærsk bliver behandlet for mildt af myndighederne.

- Det er positivt, at Miljøstyrelsen beder Mærsk overholde loven og samtidig sætter firmaet under skærpet tilsyn. Men det er bare ikke nok, siger Jon Burgwald, projektleder i Greenpace og tilføjer:

- Mærsk har jo brudt loven før i Nordsøen, og jeg er bange for, at det sker igen, hvis der ikke er hårde sanktioner. Mærsk bør helt klart straffes på en måde, så de mærker det økonomisk. Det er desværre nok det eneste, de for alvor har respekt for, lyder det fra Greenpeace.

Både gule og røde kemikalier er mistænkt for at være miljøskadelige, men de røde anses som de klart mest problematiske. Derfor har Danmark forpligtet sig til, at de røde fra 1. januar 2017 ikke må udledes længere. Mærsk fortalte allerede i 2008 offentligheden, at firmaet ville udfase de røde kemikalier.