Miljøstyrelsen politianmelder Mærsk Oil

Maersk Oil bliver politianmeldt af Miljøstyrelsen efter kemikalieudledning i Nordsøen.

Maersk Oil har udledt et ikke godkendt kemikalie i Nordsøen, hvor Maersk Oil borer efter olie og gas. (Foto: claus fisker © Scanpix)

Danmarks største olievirksomhed, Maersk Oil, har i flere tilfælde i strid med havmiljølovens regler udledt såkaldt "røde" kemikalier i forbindelse med olieindvindingen i Nordsøen. Derfor har Miljøstyrelsen nu besluttet at politianmelde Maersk Oil, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

DET VISER DR NYHEDERS RESEARCH
  • 11. april: Kemikaliet Scavtreat 7103 kan være mere miljøfarligt, end Mærsk tidligere har fået at vide. Det oplyser kemikalieleverandøren Clariant i et brev til Mærsk. Oplysningen kan føre til, at Mærsk skal ændre miljøklassificeringen fra gul til rød, og dermed gælder Mærsks udledningstilladelse ikke længere.
  • 19. april: Miljøstyrelsen modtager oplysninger fra Mærsk om, at Scavtreat 7103 muligvis er mere miljøskadeligt, end Mærsk hidtil har oplyst myndigheden. Mærsk kan derfor ikke garantere, at kemikaliet stadig er gult.
  • 24. april: Mærsk oplyser til Miljøstyrelsen, at det vil være kritisk for sikkerheden på Nordsøen og opretholdelsen af olie- og gasproduktionen, hvis Mærsk øjeblikkeligt skal ophøre brugen af Scavtreat 7103 øjeblikkeligt.
  • 26. april: Mærsk oplyser til Miljøstyrelsen, at et øjeblikkelig stop med at bruge Scavtreat 7103 vil betyde produktionsstop i Nordsøen og et økonomisk tab på cirka 32 mio. kroner dagligt. Mærsk beder om mindst otte uger til at udfase kemikaliet.
  • 2. maj: Mærsk bekræfter over for MIljøstyrelsen, at både Dan-, Halfdan, og Gorm-felterne vil blive lammet, hvis de ikke må fortsætte brugen af Scavtreat.
  • 3. maj: Miljøstyrelsen giver Mærsk lov til fortsat brug af Scavtreat 7103 til 1. juli svarende til otte uger, ”da en tilbagekaldelse af tilladelse, inden et alternativ er på plads, vil forårsage et produktionsstop på størstedelen af felterne opereret af Mærsk Olie og Gas”.
  • 29. juni: DR Nyheder fortæller for første gang om Mærsks problemer med kemikaliet Scavtreat. Det dokumenteres, at Mærsk har udledt 35.106 ton af kemikaliet i perioden 2012 til 2016 – heraf udgøres 42 ton af stoffet, BAC 50, som anses for at være særligt miljøskadeligt.
  • 30. juni: Enhedslisten politianmelder Mærsk for at have udledt kemikalier i Nordsøen uden at have tilladelse til det. Socialdemokratiet stiller en række spørgsmål i sagen – herunder om miljøminister Esben Lunde Larsen (V) har blandet sig i Miljøstyrelsens afgørelse.
  • 5. juli: Miljøstyrelsen dumper den redegørelse, som Mærsk har indsendt om sagen og kalder den "ufuldstændig". Miljøstyrelsen beder Mærsk indsende en ny redegørelse senest 7. august. Mærsk oplyser, at firmaet trods mere end to måneder til at undersøge sagen stadig ikke kan sige, hvor farligt BAC 50 er.

Kilder: Aktindsigt i Miljøstyrelsen samt e-mails og andre oplysninger fra Mærsk og kemikalieleverandøren Clariant

- Det er en kompliceret sag, og vi har ingen sammenlignelig praksis på området. Men vi vurderer, at der kan være tale om så alvorlige forhold, at de bør undersøges af politiet. Derfor vil vi indgive en politianmeldelse, udtaler kontorchef i Miljøstyrelsen Inger Bergman i meddelelsen.

DR Nyheder har de seneste måneder afdækket, hvordan Mærsk har hældt miljøskadelige kemikalier i havet uden at have tilladelse til det. Kemikalierne er udledt i den danske del af Nordsøen.

Kemikalierne, der bruges ved olieindvindingen, er inddelt efter et trafiklys-system i grønne, gule og røde og sorte kemikalier, hvor sorte er de mest miljøbelastende. Politianmeldelsen kommer, efter at Miljøstyrelsen ad to omgange har bedt Maersk Oil om at redegøre for forløbet omkring Maersk Oils ulovlige udledning af røde kemikalier.

- Vi har på baggrund af oplysningerne i redegørelserne fundet grund til at politianmelde Maersk Oil, og Miljøstyrelsen vil herefter lade sagen overgå til politiet. Derfor har Miljøstyrelsen ikke yderligere kommentarer til sagen, udtaler Inger Bergmann.

Miljøstyrelsen dumpede i begyndelsen af juli Mærsks første redegørelse i sagen, fordi den ikke var grundig nok ifølge Styrelsen. Mærsk blev derefter bedt om at sende en ny redegørelse senest 7. august til Styrelsen.

DR Nyheder har afdækket, at Mærsk Oil har udledt i alt 35.106 tons af kemikaliet Scavtreat 7103 i Nordsøen i perioden 2012 til 2016. Heraf mistænkes et stof, der udgør 42 ton af udledningen, for at være mere miljøskadeligt, end Mærsk har oplyst til Miljøstyrelsen.

DR Nyheder arbejder på at få et interview med Miljøstyrelsen og Mærsk.