Miljøstyrelsen reddede Mærsk fra milliardtab i Nordsøen

E-mails afslører, hvordan Miljøstyrelsen tog økonomisk hensyn til Mærsk i kemikaliesag.

Mærsk Olie ville have tabt 32 millioner om dagen, hvis de skulle have stoppet olie- og gasudvinding på grund af miljøskadeligt kemikalie. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Miljøstyrelsen har reddet Mærsk Olie og Gas fra at tabe over 1,8 milliarder kroner i Nordsøen.

Det er sket ved at lade Mærsk fortsætte i mere end otte uger med at udlede et miljøskadeligt kemikalie, som indeholder det omdiskuterede stof BAC 50.

Det viser e-mails, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

I sidste uge fortalte DR Nyheder, hvordan Mærsk tidligere i år blev klar over, at det vigtige kemikalie til olie- og gasudvinding Scavtreat 7103 indeholder stoffet BAC 50, som Mærsk ikke havde tilladelse til at bruge.

Stoffet anses for at være skadeligt for havmiljøet. Alligevel bad Mærsk i april Miljøstyrelsen om at få lov til at bruge kemikaliet i cirka otte uger, imens firmaet ledte efter en alternativ løsning.

Af korrespondancen imellem Mærsk Olie og Gas og en embedsmand i Miljøstyrelsen gør Mærsk i en mail fra den 26. april i år opmærksom på, at det vil koste virksomheden omkring 32 millioner kroner om dagen, hvis de øjeblikkelig skal stoppe brugen af kemikaliet.

"Som nævnt vil store dele af DUC’s (Dansk Undergrunds Consortium, som Mærsk er en del af, red) produktion ikke kunne opretholdes uden tilsætning af Scavtreat 7103 eller tilsvarende. Dette vil særligt angå produktionen på vores oliefelter og ophør heraf vil indebære et tab på ca. 95.000 tønder olie dagligt. Ved dagens oliepris på ca. 50 USD/td svarer dette til mere end 32 millioner kroner dagligt. Vi finder således, at der er klart belæg for at anlægge proportionalitetsbetragtningen i forhold til den ansøgte tilladelse til midlertidigt, fortsat brug," skriver Mærsk til Miljøstyrelsen.

Den 3. maj giver Miljøstyrelsen Mærsk Olie og Gas besked om, at det fortsat kan bruge det problemfyldte kemikalie, imens Mærsk finder et erstatningskemikalie og udarbejder en redegørelse og en handlingsplan til Miljøstyrelsen.

"Miljøstyrelsen indskærper hermed med hjemmel i havmiljølovens §45d overfor Mærsk Olie og Gas, at udledningenstilladelsens vilkår 11 skal overholdes, og at der derfor skal igangsættes undersøgelser af alternativer med henblik på hurtigst muligt og senest 1. juli 2017 at lovliggøre forholdet.

Indtil da accepterer Miljøstyrelsen den fortsatte brug og udledning af Scavtreat 7103, da en tilbagekaldelse af tilladelsen, inden et alternativ er på plads, vil forårsage et produktionsstop på størstedelen af felterne opereret af Olie og Gas," står der i brevet til Mærsk.

Ifølge oppositionspolitikere begik Miljøstyrelsen en fejlvurdering ved at give Mærsk så lang snor til at stoppe brugen af kemikaliet.

-At Mærsk får lov til at sende regningen videre til naturen og til dyrelivet og går ud af det her fuldstændig skadesfrit. Det er det, der er uacceptabelt og helt uhørt, siger Maria Reumert Gjerding, miljøordfører for Enhedslisten.

-Det er meget svært at forsvare, at der skal være økonomiske hensyn over miljøhensyn, siger Ida Auken, miljøordfører for Det Radikale Venstre.

Når Mærsk oplyser, at store dele af produktionen i Nordsøen vil blive lammet og sætter tal på de økonomiske tab, som virksomheden vil lide, kan det ikke indgå at påvirke embedsværket, lyder det fra en ekspert.

Bliver embedsmanden presset, når han får sådan et brev?

-Det er selvfølgelig en belastning for en embedsmand at få at vide, at der er så stort et tab dagligt, hvis man ikke kan få lov til at gøre, hvad man gerne vil, siger Bent Greve, professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitetscenter.

Professoren understreger dog, at Mærsk er i sin gode ret til at fremlægge argumenter for, hvorfor økonomien kan være vigtigere end miljøet i den konkrete sag. Desuden er der ifølge professoren mange fortilde for, at en myndighed overvejer, om der er proportionalitet i sagen; altså om de økonomiske omkostninger er rimelige i forhold til miljøgevinsten.

Mærsk: Vi har overholdt aftalen

Mærsk oplyser, at alle aftaler med miljøstyrelsen er overholdt.

Maersk Oil skriver desuden i en e-mail til DR, at selskabet kontaktede Miljøstyrelsen med det samme, da man opdagede, at der var problemer med det omtalte kemikalie.

Herefter begyndte selskabet arbejdet med at finde en erstatning og kemikaliet blev udfaset inden for den tidsfrist der blev givet af Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen havde tirsdag ingen kommentarer.

Miljøordfører for Venstre er dog glad for, at Miljøstyrelsen valgte at imødekomme Mærsk.

- Jeg synes, det er håndteret pragmatisk og meget fornuftigt i situationen, hvor alternativet var at lukke hele produktionen i Nordsøen med de samfundskonsekvenser det så ville have, siger miljøordfører for Venstre Erling Bonnesen.

FacebookTwitter