Mineselskab: Ny uranmine i Grønland giver ubetydelig stigning i stråling

Det australske mineselskab, der gerne vil åbne en uranmine i Grønland, fastholder at projektet ikke vil skade miljøet. Men selskabet opfordrer miljøorganisationerne til at vente med debatten til den offentlige høring.

Kvanefjeld, Nakalaq set fra helikopter over Eriks fjord (Foto: Morten Rasmussen © Scanpix)

Mineselskabet bag et storstilet uranmineprojekt i Grønland afviser at gå ind i debatten om projektet før den offentlige høring.

I forrige uge offentliggjorde seks danske og grønlandske miljøorganisationer et hemmeligstemplet udkast til en miljørapport om den måske kommende uranmine på Kvanefjeld.

Organisationerne frygter, at det enorme mineprojekt vil ødelægge miljøet i området.

Vil vente med offentlig debat

Direktøren for mineselskabet GME er ikke vendt tilbage på DR Nyheders forespørgsel om et interview. Men i en mail til DR Nyheder skriver han blandt andet, at han ikke vil trækkes ind i en offentlig debat om sagen, før den offentlige høring.

- I stedet for at drage forhastede konklusioner og indtage subjektive standpunkter, opfordrer vi miljøorganisationerne til at vente på den offentlige høring, hvor yderligere tekniske detaljer vil være tilgængelige, skriver John Mair i en mail til DR Nyheder.

Endelig rapport i anden halvdel af 2017

Ifølge John Mair er der dog ikke lavet signifikante ændringer i projektet, siden udkastet blev lavet. Han skriver, at den endelige miljørapport vil være færdig i anden halvdel af 2017, hvorefter den vil blive sendt i offentlig høring i otte uger.

GME har aktivt modsat sig at udkastet til miljørapporten skulle offentliggøres.

- For tidlig diskussion og debat før den offentlige høring vil underminere integriteten for licensprocessen i Grønland, skriver John Mair i sin mail.

Vil udvinde sjældne jordarter og uran

GME’s plan er at etablere en stor åben mine på Kvanefjeld i det sydlige Grønland. Minen vil udvinde en række sjældne jordarter, men også det radioaktive stof uran, som kan være meget skadeligt for mennesker dyr og natur, hvis det bliver spredt i for store mængder.

Og det er især de radioaktive stoffer, der bekymrer miljøorganisationerne.

I mailen svarer GME-direktøren på en række af miljøorganisationernes kritikpunkter, men tilføjer, at det er svar, der tidligere er givet på lignende bekymringer fra kritikere.

- Vi har lavet en meget detaljeret undersøgelse, som viser, at stigningen i omfanget af stråling i forbindelse med minen vil være ubetydelig, skriver direktør John Mair i mailen til DR Nyheder.

Afviser forgiftning af drikkevandet

Miljøorganisationerne frygter også, at de giftige stoffer vil ende i drikkevandsforsyningen til den nærliggende landsby Narsaq.

Men det afviser mineselskabet.

- Der er ingen grund til at drage en konklusion om at radioaktive stoffer vil komme ind i fødekæden eller drikkevandet i højere niveauer end i dag, skriver John Mair.

GME: Sø er ideel til mineaffald

Endnu en bekymring går på det radioaktive affald fra minen. Mineselskabets plan er at placere de mange millioner tons affald i en sø i området. Desuden skal der bygges omkring 50 meter høje dæmninger for at holde på affaldet.

Miljøorganisationerne mener at den sikreste måde at opbevare det radioaktive affald ville være at placere det tilbage i den åbne mine, når den lukker. Men det afviser mine-direktøren.

- Lokationen for deponiet er nærmest ideel, skriver John Mair og peger på at klippen under og rundt om søen er massiv og uden forekomst af ler eller andre ustabile materialer, skriver John Mair i mailen til DR Nyheder.

37 års minedrift

Minen skal efter planen være i drift i 37 år. I den periode vil der blive brudt mere end 100 millioner tons malm.

Når den offentlige høring er overstået er det op til de grønlandske politikere at beslutte om mineprojektet skal godkendes.

(© dr)
Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk