Minister gør det dyrere at låne penge til boligen

Nye låneregler skal forhindre overophedning af boligmarkedet, siger minister.

- Det betyder, at sygeplejersken og politimanden også kan komme ind i de store byer. Dér var det tidligere styresignal alt for restriktivt, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

I fremtiden vil det blive sværere at optage boliglån, hvis en familie vil finansiere sin bolig med risikable lån.

Fra 1. januar 2018 bliver der indført en række begrænsninger på, hvilke lån man kan optage, hvis man vil låne til en dyr bolig.

Det fortæller erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til DR Nyheder.

- Jeg kommer nu med nogle nye retningslinjer, hvor vi foretager en balanceret stramning. Sigtet er, at vi har et fortsat stabilt boligmarked, siger han.

Oprindeligt var ministeren på vej med endnu større begrænsninger af lånereglerne i Aarhus og Storkøbenhavn, som har skabt frygt i finansverden.

Begræsningerne bliver nu lempet af Brian Mikkelsen, men omfatter i stedet hele landet.

- Vi fjerner kommunegrænserne, og vi giver mulighed for at få nogle flere typer lån end før. Men på den anden side siger vi, at hvis det er meget højt gældsatte husstande, så er der restriktioner på, hvilke lån man kan få, fordi vi vil undgå en boligboble, siger Brian Mikkelsen.

Det betyder ændringen

  • Ændringen vil ifølge Erhvervsministeriet betyde, at en familie, der har en gæld på mere end fire gange husstandsindkomst og kommer over 60 procent i belåningsgrad, skal begrænses i forhold til, hvilke realkredit- eller realkreditlignende boliglån, familien kan tage.

  • I disse tilfælde vil der ikke kunne ydes lån med variabel rente med kortere rentebinding end 5 år med eller uden afdrag (dvs. fx F1-lån med eller uden afdrag).

  • Desuden vil man ikke kunne tegne lån med variabel rente med rentebinding på 5 år eller mere (fx F5) og med afdragsfrihed.

  • Med ændringen dropper ministeren den forskelsbehandling efter kommunegrænser, som der ellers var lagt op til.Kilde: Erhvervsministeriet

Frygter ny overophedning

Det var præcis frygten for en overophedning af boligmarkedet, der i første omgang fik Det Systemiske Risikoråd og Nationalbanken til at foreslå begrænsninger af afdragsfri eller variabelt forrentede lån, der overstiger fire gange husstandsindkomsten eller mere.

Regeringen besluttede selv at indføre de nye regler i sommer. De skulle oprindeligt være trådt i kraft 1. oktober.

Men kort før deadline trak ministeren i bremsen. Nu har en række drøftelser med repræsentanter fra den finansielle sektor ført til, at Brian Mikkelsen ændrer markant på det oprindelige styresignal.

- Èn af de nye ændringer, jeg kommer med i det nye styresignal, er, at man kan tage et lån for eksempel på fem år eller mere, hvor man også betaler afdrag. Det betyder, at sygeplejersken og politimanden også kan komme ind i de store byer. Dér var det tidligere styresignal alt for restriktivt, siger Brian Mikkelsen.

Rulles ud i trin

  • Trin 1: Ved annonceringen af retningslinjerne får institutterne tid til at begynde indretningen af deres systemer osv. og indfase de nye retningslinjer. Inden årets udgang vil Finanstilsynet måle omfanget af den risikobetonede långivning for fjerde kvartal 2017.

  • Trin 2: 1. januar 2018 træder retningslinjerne i kraft.

  • Trin 3: 1. juli 2018 afrapporterer institutterne første gang til Finanstilsynet om udviklingen i den risikobetonede långivning. Herefter skal der ske en kvartalsvis indrapportering.Kilde: Erhvervsministeriet

FacebookTwitter