Mærsks radioaktive affald

Minister om lavradioaktivt affald i Esbjerg: Mærsk skal betale

Der er ikke fundet en løsning på tonsvis af lavradioaktivt affald oplagret på en industrigrund i Esbjerg.

Sundhedsstyrelsen kritiserede i 2016 Mærsk Oil for at opbevare såkaldt NORM-affald i rustne og tærede tønder.

Over 450 ton lavradioaktivt affald står i øjeblikket oplagret på en industrigrund i det sydlige Esbjerg.

Affaldet stammer fra Mærsks olieboringer i Nordsøen, men som DR Nyheder tidligere har fortalt, har sundhedsmyndighederne flere gange været efter Mærsk Oil for at passe for dårligt på det lavradioaktive affald.

I alt har Mærsk fået otte påbud i sagen siden 2016. De påbud har landets største virksomhed siden rettet ind efter.

Men politikerne er blevet opmærksomme på det store lager i Esbjerg og er i fuld gang med at afsøge et andet sted til affaldet.

I en mail til DR Nyheder skriver sundhedsminister Ellen Trane Nørby, at det under alle omstændigheder bliver Mærsk og ikke staten, der hænger på regningen, også selv om affaldet skulle ende på et statsligt mellemlager for radioaktivt affald:

- Mærsk har skabt affaldet i deres olieproduktion og er dermed ansvarlig for opbevaring og betaling for håndteringen. Også hvis affaldet skal flyttes et andet sted hen, skriver sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i et skriftligt svar til DR Nyheder.

Hun henviser til sin ministerkollega Søren Pind, der er ved at sætte sig ind i sagen.

- De relevante styrelser og Uddannelses- og Forskningsministeriet har indkaldt branchen til et opklarende møde, og det afventer regeringen, skriver hun.

Foreløbig er der planlagt et møde mellem branchen og embedsmændene i begyndelsen af december.

- Skal til Risø

I dag er Esbjergs nyvalgte borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), ude at forlange, at lageret fjernes fra Esbjerg.

- Det er jo ikke en permanent løsning at have affaldet stående i tønder på en oplagringsplads. Der skal findes en permanent løsning på det, og det kan kun gå for langsomt, siger han.

Det erklærer Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, sig enig i:

- Jeg er meget enig med den nyvalgte borgmester i, at vi ikke skal have 450 ton radioaktivt affald til at stå opmagasineret i tønder på Esbjerg Havn. Og det er minister Søren Pinds ansvar at finde en permanent løsning, for den, vi har i øjeblikket, er ikke holdbar, siger Christian Rabjerg Madsen, der valgt til Folketinget i Sydjyllands Storkreds.

Sundhedsstyrelsens besøg i 2016 viser, hvilken stand tromlerne, der opbevarer lavradioaktivt affald, var i. (Foto: Sundhedsstyrelsen)

Formand for SF Pia Olsen Dyhr peger på mellemlageret i Forsøgscenter Risø ved Roskilde som en oplagt destination for affaldet.

- Jeg mener, det er afgørende, at vi har styr på det radioaktive affald i Danmark, og det har vi bedst, når det opbevares samlet. Så må vi arbejde hen imod senere at komme af med det. Det skal ikke bare ned i undergrunden, siger Pia Olsen Dyhr, der påpeger, at det bliver på Mærsks regning og ikke statens.

Den melding er genvalgte Roskilde-borgmester Joy Mogensen dog stærkt uenig i.

- Alle de analyser, der er blevet lavet af, hvordan man skal opbevare affald forsvarligt, viser, at Roskilde er det mindst sikre deponeringssted, når det gælder radioaktivt affald, siger Roskilde-borgmesteren Joy Mogensen.

Bolden til Pind

Christian Rabjerg Madsen holder fast i, at atomaffaldet skal ud af Esbjerg, men hvor det skal hen, har han ikke noget bud på:

- Det ville være useriøst, hvis jeg stod i medierne og angav, hvor vi syntes, affaldet skulle hen. Det vigtigste er, at vi finder en god og sikker måde at opmagasinere affaldet på. Vi har Risø, hvor andet affald ligger, men det afgørende er, at vi finder en sikker og permanent løsning, og det skal ministeren komme med et bud på, siger Christian Rabjerg Madsen.

Det franske energiselskab Total lavede i august en aftale med Mærsk om at overtage Mærsk Oil. Den handel forventes endeligt afsluttet i første kvartal næste år, og så bliver det Total, der kommer til at hænge på affaldet på Esbjerg Havn.

Mængden af affald forventes at vokse markant, når det største danske nordsø-felt, Tyra-feltet, fra 2019 skal genopbygges for et tocifret milliardbeløb.

FAKTA: SÅDAN GJORDE VI

  • I september 2017 spurgte DR Nyheder, hvor Mærsk Oil opbevarer sit radioaktive affald fra Nordsøen. Virksomheden ønskede ikke at oplyse, hvor affaldet lå, eller hvor store mængder det udgjorde.

  • I oktober 2017 fik DR Nyheder aktindsigt i en række dokumenter fra statslige myndigheder. Her fremgik det, hvor og hvordan Mærsk Oil har opbevaret det radioaktive affald, der i dag udgør 450 ton.

  • Af dokumenterne fremgik, at Mærsk Oil i 2015 og 2016 fik påbud fra myndighederne for at håndtere affaldet kritisabelt. Det fremgik også, at Mærsk har brudt en række tidsfrister for oprydningen i 2016 og 2017.

  • Mærsk Oil er i flere omgange blevet spurgt om et interview om forholdene, men ønsker ikke at stille op. Presseafdelingen oplyser, at lovgivningen i dag bliver overholdt.

Facebook
Twitter