Minister skal i samråd om stigende kvælstofudledning

Enhedslisten vil have miljøministen til at forholde sig til øget kvælstof-niveau i naturen.

Store mængder kvælstof kan have negative konsekvenser for fisk, planter og drikkevand.

Nye tal viser, at udledningen af kvælstoffer, hvoraf hovedparten stammer fra landbruget, stiger for tredje år i træk.

I 2015 blev der udledt knap 62.000 ton kvælstoffer, hvilket svarer til en stigning på 11 procent siden 2012.

Udviklingen får Enhedslisten til at kalde Esben Lunde Larsen (V), der er minister for fødevarer og landbrug, i samråd.

- Det er temmelig chokerende, at vi ser så markant en stigning i udledningen af kvælstof til vores natur og vandmiljø i 2015. Hvis vi skal stoppe den voldsomme forurening, er det helt nødvendige første skridt at rulle regeringens landbrugspakke tilbage, siger miljøordfører Maria Reumert Gjerding (E).

Landbrugspakken blev vedtaget sidste år under stor debat. Et kontroversielt punkt i landbrugspakken var, at landmændene fik lov til at gøde deres marker mere, mod at de udførte en række andre tiltag, der skal virke dæmpende på kvælstofudledningen.

Hvis der bliver der udledt for store mængder kvælstoffer, opstår der iltsvind i søer og de indre farvande som følge af den algesuppe, der opstår. Det betyder, at fiskearter kan uddø og planter bliver kvalt, fordi de mangler ilt.

- Den nye rapport rokker ved hele grundlaget for regeringens landbrugspakke. Her var antagelsen nemlig, at kvælstofforureningen ville falde i disse år. Nu kan vi se, at det forholder sig stik modsat i den virkelige verden. Det betyder jo, at den øgede forurening fra landbrugspakken risikerer at få katastrofale konsekvenser for vores drikkevand og vores natur, drikkevand og sårbare kystfarvande.

EU-lovgivning kræver, at Danmark nedbringer udledningen af kvælstoffer i vandmiljøet til 42.000 tons om året i 2017.