Mobning er værre end sexchikane

Det er mere skadeligt at blive udsat for mobning på arbejdspladsen end for sexchikane, tyder nye forskningsresultater på.

Mobning giver større problemer end sexchikane. (© Stock.xchng)

Det er krænkende, skadeligt og i visse tilfælde invaliderende at blive udsat for sexchikane eller mobning på arbejdspladsen.

Men mobning har generelt flere negative konsekvenser end seksuel chikane. Det konkluderer canadiske forskere, som har gennegået 110 forskningstudier, som er gennemført inden for de seneste 21 år.

Mobbeofre overladt til sig selv

- eftersom seksuel chikane på arbejdspladsen er mindre accepteret i samfundet, er de faglige organisationer blevet mere indstillet og parate til at hjælpe ofrene, som derfor kan få professionel hjælp til at tackle situationen," siger lederen af studiet, Sandy Hershcovis fra University of Manitoba til forskning.no.

Hun peger på, at ikke-voldelige former for aggression på arbejdsplassen – det kan være manglende høflighed og mobning – ikke er ulovligt, og det betyder, at ofrene i mange tilfælde bliver overladt til dem selv.

Voksne mobber også

Man kunne formode, at mobning og chikane blot udføres af umodne ungdomsskoleelever, som ikke ved bedre. Desværre viser det sig, at mange medarbejdere oplever at blive plaget af kolleger eller overordnede.

Ifølge Arbejdsmiljøinstituttets kortlægning af danskernes psykiske arbejdsmiljø fra 2004, har omkring hver 12. lønmodtager ( 8,3 pct. af arbejdsstyrken) været udsat for mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder.

De fleste mobbes af kolleger, mens en mindre andel mobbes af en leder. Knap 2 pct. mobbes op til flere gange om ugen. Undersøgelsen viser, at mobning rammer alle grupper af lønmodtagere og i alle brancher. Det skriver Jyllands Posten.

Kritik og rygter

Mobningen kan udføres på mange forskellige måder, påpeger de canadiske forskere, eksempelvis gennem konstante nedsættende bemærkninger, vedvarende kritik af det arbejde, som en person udfører, eller endeløse påmindelser af fejl.

Mobberne kan også sprede rygter, ignorere kollegaen eller fryse vedkommende ud.

Seksuel chikane skønnes at være mindre udbredt, og selv om begge former for overgreb er lige uønskede, tyder det ifølge de nye resultater på, at mobning kan være mere ødelæggende for ofret end seksuel chikane.

Frosset ud af jobbet

Resultatene peger mod, at de, som blev mobbet, oftere holdt op med at arbejde som konsekvens af mobningen.

De følte sig mindre tilpas, var mindre tilfredse med jobbet og havde et mindre givende forhold til chefen end ansatte, som oplevede seksuel chikane.

Medarbejdere, som blev mobbet, rapporterede også mere om jobmæssigt stress, mindre faglig engagement og højere niveau for stress og angst.

- Mobning foregår ofte meget diskret og kan indebære, at mobberen eller mobberne opfører sig krænkende, selv om andre medarbejdere kan have svært ved at få øje på det. Hvordan kan en ansat for eksempel rapportere til chefen, at de er blevet holdt uden for i frokostpausen eller ignoreret af en kollega," siger Sandy Hershcovis.

Facebook
Twitter