Momskontrol giver overskud på 42 millioner kroner per medarbejder i Skat

Skats kontrol af negativ moms sikrede på ni måneder 2,5 milliarder kroner til statskassen. Skatteminister åben for mere kontrol.

Der er halet store beløb ind i Skats Udbetalingskontrol. (Foto: ERik Refner © Scanpix)

De omkring 60 personer hos Skat, der de seneste to år har haft til opgave at undersøge statens momsudbetalinger, har tilsyneladende været en god investering.

Hver gang der er blevet betalt én krone i løn til medarbejderne, er der i de første ni måneder af 2016 hevet 71 kroner ind til statskassen - et afkast på 7.110 procent.

Det viser tal fra Skat, som fremgår af et svar til Folketinget.

- Det her understreger, at det har kostet os alle sammen kassen, at Skat er blevet sparet i stykker. Men det viser også for mig, at det ikke er et spørgsmål, om vi har råd til at have flere ansatte i Skat, men om vi har råd til at lade være, siger Rune Lund, der er skatteordfører hos Enhedslisten.

De omkring 60 fuldtidsansatte i Skats kontrolgruppe skrabede i 2015 1,5 milliarder kroner ind til statskassen, og fra januar til september sidste år halede de 2,5 milliarder kroner ind.

Fratrukket lønudgifter gav hver medarbejder et overskud på 42,2 millioner kroner.

Kritik af kontrol

De negative momsudbetalinger er de senere år strøget i vejret - fra 160 milliarder i 2010 til godt 235 milliarder kroner i 2015. Det svarer til knap 25 procent af statens samlede indtægter.

Men kun to procent af momsudbetalingerne kontrolleres af Skat.

De voksende udbetalinger og begrænsede kontrol har plantet panderynker i mangt en politiker, og i december kritiserede en rapport fra Rigsrevisionen kontrollen med negativ moms, og statsrevisorerne kaldte den i samme forbindelse 'særdeles mangelfuld'.

- Problemet er, at de her penge forsvinder ud af vores fælleskasse. Det er penge, der går fra sygeplejersker, plejehjem og undervisning. Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor der ikke skal en kraftig opnummering til - særligt med tanke på, at hver medarbejder giver et meget stort afkast til staten, siger Rune Lund.

Skatteminister: Flere ansatte giver ikke flere fejl

Rigsrevisionens rapport afslørede ikke decideret svindel med udbetalinger af negativ moms.

Rune Lund frygter alligevel, at en stor del af de negative momsudbetalinger ender i 'lommen på udenlandske svindlere'.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) melder sig klar til at se på ressourcerne til Skat. Også selv om han i efteråret lancerede en milliardplan, der skulle bringe Skat ud af krisen:

- Jeg har løbende en debat med Folketingets partier om ressourcer og kontroltrykket i SKAT – eksempelvis på områder som moms og skattely. Her er det velkendt, at der fra flere sider er et ønske om, at der både er den rigtige kontrol og samtidig en tilstrækkelig kontrol. Det er en ambition, jeg deler, og det kommer jeg også til at have drøftelser med Folketingets partier om, skriver han i et skriftligt svar til DR Nyheder.

- Det handler bl.a. om, hvorvidt der er brug for at styrke indsatsen på en række prioriterede områder – fx skattely og moms. Men skal der nye ressourcer til, kræver det altså at man kan og vil finde en fornuftig finansiering.

Mere vejledning mindre kontrol

I svaret til Folketinget skriver han dog også, at den nemme løsning - at ansætte en masse folk i Skat - ikke er vejen frem.

- Kontrol kan ikke stå alene, hvis vi skal sikre korrekt skattebetaling fra virksomhederne. Det er også vigtigt, at Skat sikrer en god vejledning og nemme indberetningsmuligheder.

Kontrollen med negative momsudbetalinger i 2015 og 2016 har kostet 73 millioner kroner i personaleudgifter.

Skats igangværende kontrolprojekter:

  • Udbetalingskontrol: Skal sikre, at negative momsangivelser udbetales på et korrekt grundlag.

  • Anpartsvirksomheder og investorer: Skal opgøre kommanditisters og interessenters skattemæssige resultat.

  • Moms - verifikationsanmodninger fra udlandet: Skal afdække rigtigheden af de forespørgsler, som Skat modtager fra udlandet.

  • Personer, der er erklæret konkurs: Skal sikre, at den skattepligtige indkomst i konkursåret opgøres korrekt.

  • Udbetalingskontrol i udenlandske virksomheder: Skal sikre, at negative momstilsvar udbetales på et korrekt grundlag. Overvågning af de største virksomheder.

  • Organiseret svig med negativ moms: Skal imødegå organiseret svig med udbetaling af negativ moms. (udløber i år)

  • It-udsøgte momskontroller: Skal udvikle intelligente udsøgninger til brug for kontrolarbejdet. (udløber i år)

  • Interne kontroloplysninger og opfølgning på sager: Skal risikovurdere og behandle eksterne anmeldelser og interne kontroloplysninger.

  • Opfølgning på analyse af efterretteligheden: Skal forbedre regelefterlevelsen i udvalgte brancher.

  • Kilde: Skat http://new.folketingsbilag.dk/files/1650912.pdf