Mona og Kenn får dansk pension i Norge og Thailand: 'Pengene rækker lidt længere'

Et stigende antal personer får deres danske førtids- og folkepension udbetalt til udlandet, viser en ny analyse.

Pengene rækker lidt længere i Thailand, siger Kenn Holm, der modtager sin førtidspension i Thailand. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Et stadigt stigende antal danskere kigger mod udlandet, når pensionsalderen nærmer sig.

I stedet for at ældes på dansk jord, har flere tusinde pensionister således sagt farvel til Danmark for at nyde deres otium i andre lande, og i 2018 fik hele 57.500 personer udbetalt dansk pension til udlandet.

Det er mere end en fordobling på femten år, viser en ny analyse fra pensionsselskabet ATP, der er baseret på en opgørelse fra Udbetaling Danmark.

Godt 24.800 personer fik udbetalt deres danske folkepension eller førtidspension til en fast adresse i udlandet i 2003.

- Antallet af personer, der modtager dansk pension i udlandet, er steget mere end den generelle stigning i antallet af personer, der får udbetalt folke- og førtidspension, siger Michael Jørgensen, analysechef i ATP og tilføjer:

- Det skyldes, at flere og flere arbejder og bor uden for Danmarks grænser, og tilsvarende kommer flere og flere til Danmark, som arbejder og optjener dansk pension.

Flere pensionister bosætter sig i Thailand

Langt hovedparten af de i alt 2,8 milliarder kroner, der i 2018 blev udbetalt til pensionister bosat i andre lande end Danmark, sendes til adresser i nabolande som Sverige, Tyskland og Norge, mens Spanien også fortsat er et populært land for udlandspensionisterne.

Ifølge ATP bor omkring 7,8 procent af den samlede gruppe udlandspensionister i Spanien.

Sammenlignes udbetalingerne i 2003 med udbetalingerne i 2018, står det klart, at der i disse år også er en del pensionister, som modtager dansk pension i lande som Thailand og USA.

46 personer modtog for 15 år siden dansk pension i Thailand - i dag er det 572. Og i USA er tallet steget fra 274 til 2.122 personer, hvilket har bragt USA op på en syvendeplads over foretrukne destinationer for pensionister, der slår sig ned i udlandet.

På femte- og sjettepladsen ligger henholdsvis Storbritannien og Frankrig, hvortil omkring 3.300 og 2.300 danske pensionister modtager pension.

70-årige Mona Majgaard er en af de 7.414 personer, der sidste år fik udbetalt dansk pension i Norge.

Globaliseret økonomi og åbent arbejdsmarked

Chefkonsulent i Ældre Sagen Claus Blenstrup mener, at stigningen hænger sammen med et mere åbent arbejdsmarked og en mere globaliseret økonomi. Og fra 70-årige Mona Majgaard, der i dag modtager dansk pension med fast adresse i Oslo, lyder forklaringen også, at der "ikke er så langt mellem landene som tidligere".

Hun flyttede med sin mand, da han i 1986 fik job i Norge, og i dag har hun datter, svigersøn og børnebørn i landet. De er den primære årsag til, at Mona Majgaard ikke er flyttet tilbage.

- Når jeg ser på mine venner i Danmark og Norge er vilkårene for pensionister rimelig ens. Folkepensionen rækker selvfølgelig ikke så langt i Norge, hvor leveomkostningerne er dyre, og man skal betale egenandel for at gå til lægen, men skatten er lavere, så det kan godt lade sig gøre, lyder det fra Mona Majgaard, der fortsat har sommerhus i Danmark.

56-årige Kenn Holm har boet i Thailand i 10 år. Han er blandt de 572 personer, der i 2018 fik udbetalt dansk pension til Thailand. I 2003 blev der kun udbetalt dansk pension til 46 personer i Thailand.

56-årige Kenn Holm modtager førtidspension fra Danmark på 10. år og er bosat i byen Udon Thani i Thailand, hvor han har stiftet familie i landet og ses med andre danske pensionister.

- På en måde var det altid min mening at flytte herned, når jeg blev ældre. Thailand var det rigtige sted for mig. Jeg kendte landet godt, og jeg vidste, at det kunne være en hjælp til at komme videre. Desuden kan man godt få en fin tilværelse for sin pension her. Pengene rækker lidt længere i Thailand, siger Kenn Holm.

Større årlig udbetaling til tredjelande

I gennemsnit fik udlandspensionister som Mona Majgaard og Kenn Holm en check på samlede 48.810 kroner fra Danmark i 2018, men der er stor forskel på udbetalingerne, når de fordeles geografisk.

ATP's analyse over pensionsudbetalinger viser, at de største gennemsnitlige beløb udbetales til personer bosiddende i tredjelande som Thailand, Brasilien, Sydafrika, Malaysia og Vietnam, hvor gennemsnittet årligt ligger omkring 80.000 kroner.

Forklaringen lyder blandt andet, at de pensionister, der har slået sig ned i tredjelande, typisk er danske statsborgere, der har været bosat i Danmark i længere tid og derfor optjent ret til en større pension. Samtidig er der i tredjelande flere førtidspensionister, og en dansk førtidspension er større end en folkepension, forklarer Michael Jørgensen fra ATP.

En pensionist i EU og EØS-lande kan få udbetalt både grundbeløb og pensionstillæg. Bor man i et tredjeland, har det siden 2013 kun været muligt at få udbetalt grundbeløbet.

Grundbeløbet for en almindelig folkepension i Danmark var 74.844 kroner i 2018.