Monas BMI er for højt: Overvægtige nægtes en livsforsikring

Svært overvægtige risikerer at blive afvist, når de forsøger at tegne en livsforsikring eller en forsikring mod tab af erhvervsevne.

Mona Ebdrup er blevet afvist af tre forsikringsselskaber, fordi de mener, at hendes BMI er for højt.

Hun cykler hver dag, dyrker yoga, spiser sundt og har stort set ingen sygedage, fortæller hun.

Alligevel har tre forsikringsselskaber afvist at give 32-årige Mona Ebdrup en livsforsikring og en forsikring mod tab af erhvervsevne.

Begrundelsen: Hendes BMI er for højt.

Mona Ebdrups BMI er 37,5, og dermed tilhører hun på papiret gruppen af svært overvægtige. Og derfor har de afvist hende, når hun har givet sine helbredsoplysninger.

- Jeg synes, at det er uretfærdigt, at jeg ikke kan blive sikret på lige vilkår som alle andre, og at min familie også ville stå i en rigtig hård situation, hvis der skulle ske mig noget, siger hun.

Og hun er ikke den eneste, der risikerer at stå i den situation.

Svært overvægtige risikerer nemlig at få et "nej", når de forsøger at tegne en livsforsikring eller en forsikring mod tab af erhvervsevne. To forsikringer, som typisk købes i forbindelse med, at selvstændige opretter en pensionsopsparing.

Pensionsselskab: Kunder med høj BMI risikerer afvisning

Danica Pension afviste Mona Ebdrup i september 2022. Uden at have andre helbredsoplysninger end hendes BMI.

Og generelt kan danskere med "overnormale" BMI-tal over 35 opleve at blive afvist, fortæller Thomas Skrostrup, skadesdirektør i Danica Pension.

- Generelt for kunder, der har et forhøjet BMI, der er det ikke sandsynligt, at vi kan tilbyde dem en forsikring, simpelthen fordi deres BMI er for højt. Og man ligger i den høje grænse, når man ligger med et BMI i slutningen af 30’erne, siger han.

Med øget vægt stiger nemlig risikoen for at udvikle helbredsproblemer blandt andet hjertekarsygdomme. Og dermed stiger også forsikringsselskabets risiko, siger skadesdirektøren.

- Overvægt kommer med en stor risiko. Så hvis man har overvægt, og man er svært overvægtig, så er der en sandsynlighed for, at vi ikke kan tilbyde en forsikring, siger han.

Omkring fire procent af voksne danskerne har en BMI over 35, vurderer Nationalt Center for Overvægt.

Kunne få livsforsikring, hvis hun slankede sig

Mona Ebdrup har fået lignende svar fra Alm. Brand, og AP Pension, som heller ikke vil forsikre hende på grund af højt BMI og risiko for sygdomme.

Hos AP Pension begrunder kundeservicedirektør Ellen Dalsgaard Zdravkovic afslaget således:

- Ved et BMI på 37,5 vurderes helbredsrisikoen til at være væsentligt forhøjet. Forsikringsrisikoen ved kritisk sygdom vurderes at være fordoblet, mens forsikringsrisikoen ved død og invaliditet vurderes at være henholdsvis tre og fire gange højere, hvilket er baggrunden for vores afslag, hedder det i et skriftligt svar.

Pensionsselskabet har oplyst Mona Ebdrup, at hun kan få livsforsikringen, hvis hendes BMI i to år ligger stabilt under 35.

I Forbrugerrådet Tænk kritiserer man selskabernes politik.

- Det er en udfordring for hele vores forsikringssystem og hele den tanke, om at vi allesammen skal kunne forsikre os på rimelige vilkår, siger direktør Mads Reinholdt.

- Hvis man begynder at pille ud og sige, at BMI i sig selv er grund nok til at afvise, så har vi et problem, siger han.

Turde ikke sige det højt

Mona Ebdrup sidder tilbage med en følelse af, at samfundet stempler hende som forkert.

- Der gik lang tid, før jeg turde sige det højt til nogen, at jeg var blevet afvist til de her forsikringer, siger hun.

Hun mener også, at BMI er et forældet tal, der ikke reelt siger noget om hendes sundhed.

- Det (afslaget, red.) er jo ikke bygget på, hvad mit helbred er nu, for det har jeg erklæring på er godt. Jeg bevæger mig hver eneste dag, siger hun.

Overlæge: BMI er forsimplet

Professor og overlæge Jens Melgaard Bruun er lægefaglig leder på Nationalt Center for Overvægt, og han mener også, at det er forsimplet, hvis man udelukkende bruger BMI til at vurdere en persons sundhed.

- Det overrasker mig grundlæggende, at man har brugt BMI så simpelt og ukritisk, siger han.

For BMI-tallet siger nemlig ikke noget om, hvor fedtet sidder på kroppen, siger han.

- Hvis man har et BMI på 37, så kan man have sit ekstra fedt siddende på mange forskellige måder. Hvis det for eksempel er placeret på hofter og lår, så er man måske nærmest beskyttet mod at udvikle hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes. Hvis fedtet derimod er placeret på maven, altså over navlen, så er man i øget risiko, siger han.

Desuden spiller livsstil og arvelige sygdomme i familien ind.

- Så man er nødt til at se på den enkelte person og nogle andre parametre, før man kan bruge BMI, siger Jens Melgaard Bruun.

Mona Ebdrup føler, at BMI-tallet bruges til at diskriminere personer, der som hende ligger over normalvægten.

- Der er mange andre ting, der påvirker vores sundhed, siger hun.

- Stress er virkeligt usundt, ensomhed er usundt, søvnmangel er usundt. Det kan man ikke nødvendigvis måle ved et spørgeskeam og en simpel udregning som med BMI. Så hvor går grænsen?, siger hun.