Nationalbank skruer ned for forventningerne til dansk vækst

Nationalbanken skærer en god luns af den danske vækst. Nationalbanken forventer en vækst på 0,8 procent i år.

Nationalbanken ser i år en inflation på 0,4 procent mod tidligere 0,6 procent. (© Colourbox)

Nationalbanken nedjusterer forventningerne til væksten i år fra 1,5 procent til 0,8 procent. Det skriver Nationalbanken i deres kvartalsoversigt, der er offentliggjort tirsdag.

Regeringens forventninger til væksten i år ligger et godt stykke over Nationalbankens. Her forventer man en vækst på 1,4 procent. Men regeringen har allerede varslet, at skønnet til væksten sandsynligvis sættes ned.

- Den globale økonomi vokser fortsat i et behersket tempo og med betydelige forskelle på tværs af regioner. Udviklingen i første halvår var lidt svagere end forventet ved årsskiftet, skriver Nationalbanken i oversigten.

Nedjusterer også 15 og 16

Nationalbanken opjusterede ellers vækstforventningerne i deres forrige oversigt. Her satte banken forventningen op med 0,1 procentpoint. Men i slutningen af august viste tal på bruttonationalproduktet fra Danmarks Statistik et fald på 0,3 procent i andet kvartal 2014.

- Der var hen over foråret en vækstafdæmpning, og i prognosen er skønnet på BNP-væksten i 2014 justeret ned i forhold til fremskrivningen fra juni, står der i kvartalsoversigten.

Ud over at nedjustere forventningen til væksten i år, så sænker banken også sit skøn for væksten i bruttonationalproduktet til næste år med 0,1 procentpoint til 1,7 procent. For 2016 fastholdes vækstprognosen på 2,0 procent.

- Grundlaget - i form af meget lave renter, stort privat opsparingsoverskud og udsigt til fremgang på eksportmarkederne - er til stede for øget vækst i økonomien, skriver Nationalbanken.

Ikke væsentlige ændringer

Nationalbankens skøn for bruttoledigheden justeres marginalt op. Der ventes nu 134.000 ledige i år faldende til 125.000 næste år og 120.000 i 2016. Tidligere skønnede banken 131.000, 120.000 og 115.000 i de tre år.

Inflationen får også et hak ned. Banken ser i år en inflation på 0,4 procent mod tidligere 0,6 procent. Næste år nedjusteres skønnet til 1,3 procent fra 1,6 procent, mens skønnet uændret er 2,0 procent i 2016.

Privatforbruget justeres også ned. Der ses nu et privatforbrug, der vokser, 1,2 procent i år mod tidligere 1,6 procent. Skønnet for næste år og 2016 er uændret på 2,0 procent.

- Overordnet set har udsigterne for dansk økonomi de kommende år imidlertid ikke ændret sig væsentligt det seneste kvartal, skriver Nationalbanken.

/ritzau/