Niels og 60.000 pensionister kan ikke se deres årsopgørelser: 'Det er jo helt ude i skoven'

Primært velhavende pensionister får glæde af mange tusinde genberegninger af pensioner.

Niels Fjeldberg, førtidspensionist, har svært ved at forstå, hvorfor Udbetaling Danmark ikke kan udregne hans pensionsopgørelse.

Et mangeårigt tovtrækkeri om en pensionslov har sendt Udbetaling Danmark ud i et enormt administrativt oprydningsarbejde.

Hele 350.000 pensioner skal beregnes påny.

Omkring 100.000 pensioner skal gennemgås manuelt, og så skal der bruges 100 millioner kroner på at ombygge et it-system. Den samlede regning lyder på 250 millioner kroner.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det her er en meget kompliceret og bøvlet sag. Men grundlæggende handler det om, at når Folketinget vedtager lovgivning, som skal stille folkepensionister bedst muligt, så dur det jo ikke, at der så bliver praktiseret en forkert ordning i en årrække, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- En svag gruppe

En af de pensionister, der ikke ved, om han har fået for meget eller for lidt i pension, er den pensionerede advokat Niels Fjeldberg.

Sidste år gik han på førtidspension, efter at en blodprop i 2017 havde gjort det vanskeligt for ham at læse og skrive.

Nu har han i flere måneder rykket Udbetaling Danmark for at få opgørelsen over sin pension for 2019.

- Man vil jo gerne have afsluttet tingene på samme måde, som man gerne vil have afslutning på skat. Så vil jeg jo også gerne have en afslutning med min pension hvert eneste år.

Niels Fjeldberg er blandt de omkring 60.000 pensionister, som ikke kan få sin årsopgørelse over sin pension. Det skyldes, at tusindvis af pensioner siden 2018 er blevet sat i bero, fordi der altså ikke har været enighed om, hvordan man skulle tolke en ny pensionslov, der trådte i kraft i 2015.

- Det er jo helt ude i skoven. Man bør kunne have tillid til, at deres beregning er korrekt. At de laver regnefejl, det kan de ikke være bekendt. Især ikke over for en svag gruppe som Danmarks pensionister, siger Niels Fjeldberg.

Udbetaling Danmark: Afvent

Der er ikke tale om en egentlig fejl hos Udbetaling Danmark.

Først sagde Ankestyrelsen god for Udbetaling Danmarks fortolkning af reglerne. Men skiftede senere holdning efter en indstilling fra en styrelse under Beskæftigelsesministeriet.

Udbetaling Danmark beklager den ekstra ventetid for pensionisterne og opfordrer til at afvente sagsbehandlingen hos Udbetaling Danmark, som i forvejen har travlt med at besvare telefoner fra undrende borgere.

- Langt de fleste pensionister har hvert år fået deres opgørelse fra Udbetaling Danmark. Hvis man er én af dem, der oplever forsinkelse, så får man et brev fra os. Man skal ikke selv gøre noget, siger Kristian Lolk-Hansen, underdirektør i Udbetaling Danmark i et skriftligt svar.

- Det er ikke optimalt, at nogle pensionister skal vente på deres opgørelse. Vi arbejder så hurtigt, vi kan, for at sikre, at alle opgørelser bliver beregnet korrekt efter den nye praksis, fortsætter han.

Udbetaling Danmark opfordrer altså til, at man afventer frem for at ringe ind til den i forvejen hårdt pressede kundeservice.

Hvor meget kan man få tilbage?

Selv om hundredtusinder af pensioner altså er påvirkede af genberegningerne hos Udbetaling Danmark, så forventes kun et mindre antal tusinde at komme til at mærke genberegningen på pengepungen.

- Der er nogle pensionister, der faktisk ender med at få lidt mere i pension. Der er også nogle, der ender med at få mindre. Men jeg vil gætte på, at flertallet af dem, som det har betydning for, vil få lidt mere i pension, siger Claus Blendstrup, chefkonsulent i Ældre Sagen.

Det er særligt de mest velhavende pensionister, som har relativt store lønninger ved siden af pensionen, som får glæde af den nye fortolkning.

- Det er ikke mange pensionister, hvor det er store beløb. Vi har hørt fra medlemmer, at de selv mener, at de skal have 30.000 kroner tilbage. Om de har regnet rigtigt, kan vi ikke vide, før Udbetaling Danmark får deres maskine til at virke, siger han.

Udbetaling Danmark oplyser, at har man ingen arbejdsindkomst ved siden af folkepensionen, så bliver man ikke berørt økonomisk af den nye praksis.

Har man en arbejdsindkomst ved siden af folkepensionen, men tjener under 27.466 kroner i gennemsnit per måned ved siden af, så er man ikke berørt økonomisk af den nye praksis.

Det er kun pensionister, der har arbejdsindkomst ved siden af folkepensionen på over 27.466 kr. i gennemsnit om måneden, som kan få et ændret økonomisk resultat.

Her er der cirka 20.000 sager om året. Og det giver altså omkring 100.000 manuelle genberegninger fra 2015-2019.

- Det er klart, at når der er tale om en fejl, der går helt tilbage til 2015, så løber det hurtigt op. Og derfor står vi nu med en meget stor sagsbunke på 100.000 pensionister, siger Claus Blendstrup, chefkonsulent i Ældresagen.

Så mange er ramt

  • 70.000 pensioner forventes årligt at være ramt af praksisændringen.

  • Og da Udbetaling Danmark siden 2015 har administreret efter en anden fortolkning, vurderes 350.000 pensioner at være berørt af genberegningen.

  • 250.000 af dem er allerede løst gennem automatiske kørsler.

  • Øvrige 20.000 om året - eller i alt cirka 100.000 pensioner - skal gennemgås manuelt.

  • Cirka 1.000 om året - eller omkring 5.000 pensioner - ventes at blive rettet, så de gør en økonomisk forskel for den enkelte.

  • Siden 2018 er cirka 20.000 pensioner hvert år blevet sat i bero. Det betyder, at 60.000 pensionister fortsat mangler deres årsopgørelser.

  • Når Udbetaling Danmark er gennem den første bunke fra 2017 til 2020, skal allerede afsluttede sager fra 2015 og 2016 genoptages. Der er ikke overblik over, hvor mange pensioner, som skal genberegnes for de to år.

  • Kilde: Udbetaling Danmark.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter