Nødberedskab på plads: Flere hospitalsområder undtages fra konflikt

Færre læger bliver lockoutet på landets sygehuse. Det kommer akut syge og patienter med livstruende sygdomme til gavn.

Lægernes organisationer og Danske Regioner er blevet enige om at undtage en række områder fra lockout, hvis en storkonflikt bliver en realitet. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Akut syge, børn, kræftramte og patienter med blodsygdomme undgår ringere behandling på landets sygehuse under en mulig strejke og lockout.

Det fremgår af den aftale, som Regionernes Lønnings- og Takstnævn i dag har indgået med lægernes organisationer omkring de nødberedskaber, der skal opretholde væsentlige funktioner på sygehusene under en storkonflikt.

- Hvis det kommer til en konflikt, hvilket vi vil arbejde hårdt for at undgå, vil vi i regionerne gå langt for at sikre, at akut syge og børn alligevel bliver behandlet. Patienterne må ikke blive taget som gidsler i den danske model, siger Anders Kühnau, chefforhandler for Danske Regioner og formand for RLTN.

Færre læger

Med aftalen om at friholde flere hospitalsområder, bliver en lockout ikke så omfattende som tidligere blev meldt ud som modsvar til lønmodtagernes strejkevarsel.

Nu bliver flere læger bedt om at fortsætte deres arbejde som normalt i forhold til det antal, der ellers ville blive udelukket fra at møde på arbejde.

Parterne har dog ikke meldt ud, præcis hvor mange læger, der friholdes i forhold til det oprindelige lockoutvarsel.

Danske Regioner, der er arbejdsgiver for de ansatte på sygehusene, nævner de områder, der ifølge aftalen med lægerens organisationer bliver friholdt fra lockout:

  • De fælles akutmodtagelser samt akut- og traumeafdelinger

  • Onkologi (kræft)

  • Hæmatologi (blodsygdomme)

  • Pædiatri (børn)

Aftalen betyder, at læger bliver undtaget for lockout i alle fem regioner på alle fælles akutmodtagelser, akutafdelinger og traumecentre.

Desuden bliver læger på alle afdelinger, der udelukkende arbejder inden for onkologi, hæmatologi og behandling af børn undtaget for lockout.

Lettelse i lægeorganisationer

I en fælles udtalelse siger formændene for henholdsvis Overlægeforeningen og Yngre Læger, Lisbeth Lintz og Camilla Rathcke, at der er lettelse efter aftalen med arbejdsgiverne.

- Vi har derfor været bekymrede over, at Danske Regioner varslede lockout af læger på både onkologiske afdelinger, akutafdelinger og børneafdelinger. Umiddelbart havde det været mere hensigtsmæssigt at undtage disse afdelinger fra lockout i første omgang.

Yngre Læger, Overlægeforeningen og Danske Regioner er desuden blevet enige om en række principper for aftaler om nødberedskaber for de øvrige områder, der bliver ramt af lockouten, og som ikke er fritaget via undtagelsesaftalerne.

Inden for en af de nærmeste dage ventes en aftale mellem Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd om lockoutundtagelser at falde på plads.

FacebookTwitter