Nordeas panama-undersøgelse viser utilstrækkelig kontrol

Nordeas interne undersøgelse efter panama-papirerne viser, at Nordea har mangler på hvidvask- og skatteområdet, skriver Nordea.

Nordea holder pressemøde om panama-papirerne i Stockholm i forbindelse med regnskaber i dag. (Foto: © Bob Strong / Reuters © Scanpix)

Nordeas datterselskab i Luxembourg har ikke i tilstrækkelig grad levet op til lovgivningen. Sådan lyder en af konklusionerne i den panama-undersøgelse, som Nordea selv satte gang den 4. april.

Dagen efter panama-afsløringen, som viser, at Nordens største bank, Nordea, står nævnt over 11.000 gange i de såkaldte panama-papirer, der knytter sig til en panamansk advokatfirma Mossack Fonseca, der opretter selskab i skattely på vegne af bankkunder.

Oprettelsen af skattelyselskaber er sket gennem Nordea Luxembourg, så det er her, undersøgelsen er foretaget.

Nordea har tidligere svaret, at den praksis med at oprette selskaber i skattely uden at stille spørgsmål til kunden stoppede i 2009.

Men undersøgelsen viser, at de regler ikke er efterlevet.

- Jeg er skuffet over, at undersøgelsen viser, at implementeringen var utilstrækkelig. Det er ikke acceptabelt. Manglerne er i vid udstrækning af ledelses- og kontrolmæssig karakter. Alligevel finder jeg det betryggende, at der ikke er fundet bevis for, at Nordeas medarbejdere proaktivt har bidraget til skatteunddragelse, siger Casper von Koskull, der er koncernchef i Nordea i en pressemeddelelse.

Efter Nordea informerede offentligheden om, at Luxembourg skærpede reglerne kraftigt i 2009, har flere nordiske medier dokumenteret, hvordan Nordea Luxembourg har fortsat det tætte samarbejde med Mossack Fonseca frem til i år.

Blandt andet er der oprettet skattelyselskaber til ledende medlemmer i Nordea Rusland og foretaget en manøvre, som af eksperter betegnes som ligefrem hvidvask.

Banken indrømmer i sin undersøgelse ikke at have levet op til hvidvaskreglerne og de såkaldte kend-din-kunde-krav. Det er særligt i identifikationen af såkaldte 'høj-risiko-kunder', at banken ikke har levet op til reglerne.

- Jeg ønsker at gøre det helt klart. Vi vil ikke acceptere, at Nordea bliver misbrugt til skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning. Nordea er den største bank i Norden og har en særlig forpligtelse til at vise samfundsmæssigt ansvar. Man skal betale sin skat, og virksomheders og enkeltpersoners overholdelse af skattereglerne er afgørende for samfundet som helhed. Vi anerkender, at det ikke er nok at følge lovens bogstav, fortsætter Casper von Koskull.

I sin undersøgelse skriver banken desuden, at der ikke er fundet bevis for, at medarbejdere har 'initieret oprettelse af offshore-konstruktioner, eller at de proaktivt har bidraget til kunders eventuelle skatteunddragelse'.

Advokatfirmaet Mannheimer Swartling Advokatbyrå har lavet en ekstern gennemgang af undersøgelsens resultater og i stemmer med lignende konklusioner.

- På baggrund af gennemgangen har Mannheimer Swartling konkluderet, at der er mangler i forbindelse med ledelses- og kontrolstrukturerne i NBSA. I lyset af resultaterne af den interne uafhængige undersøgelse gennemført af Nordea Group Compliance og Group Operational Risk står det klart, at der er en række mangler i NBSA i forbindelse med forebyggelse af hvidvask og på skatteområdet, står der i rapporten.

Sådan konkluderer Nordea undersøgelsen:

  • Undersøgelsen konkluderer, at NBSA (Nordea Luxembourg, red.) har tilbudt administrative ydelser til kunder, men der er hverken fundet bevis for, at medarbejdere har initieret oprettelse af offshore-konstruktioner, eller at de proaktivt har bidraget til kunders eventuelle skatteunddragelse.

  • De relevante retningslinjer og instruktioner, fx i relation til kend din kunde (KYC), forebyggelse af hvidvask, indberetning af skat og overholdelse af skattereglerne, var og er på plads i NBSA, der har overholdt Nordeas koncerndirektiver, lovgivningen i Luxembourg og ICMA’s retningslinjer.

  • Ud over undersøgelsen af Private Banking har Nordea gennemgået den russiske ledelses ejerandele i private offshore-konstruktioner. Vi har ikke fundet bevis for, at Nordeas interne retningslinjer for at etablere eller opretholde sådanne konstruktioner er overtrådt. Dokumentation fra medarbejdere understøtter endvidere, at disse konstruktioner er indberettet til de relevante skattemyndigheder i overensstemmelse med russisk lovgivning. Gennemgangen har vist et enkelt tilfælde, hvor de etiske retningslinjer for rådgivning i Nordea Bank Rusland ikke er fulgt.

  • De etiske retningslinjer, der blev vedtaget af NBSA i efteråret 2009, og som er mere vidtgående end lovgivningen i Luxembourg og foreskriver, at Nordeas medarbejdere med rimelighed skal sikre, at kunderne overholder de relevante regler for indberetning og beskatning, er ikke blevet implementeret konsekvent. Instruktionerne for, hvordan det dokumenteres, at retningslinjerne er blevet fulgt, har været utilstrækkelige.

  • NBSA havde i forbindelse med etablering af kundeforholdene omfattet af undersøgelsen tilstrækkeligt bevis for, at skattereglerne blev overholdt i overensstemmelse med de etiske retningslinjer i 114 af de 137 offshore-konstruktioner.

  • Ved undersøgelse af skatteforholdene for de 137 offshore-konstruktioner er der i 68 af kundesagerne fra perioden 2010-2016 behov for en yderligere analyse, for at kunne bekræfte at de egentlige ejere af konstruktionerne har fulgt Nordeas retningslinjer for at forhindre skatteunddragelse. De fleste tilfælde ligger i perioden forud for 2013.

  • I undersøgelsen er 21 private banking-kunder (5 i NBSA og 16 i den nordiske private banking-forretning) bosiddende i Norden og med aktive offshore-konstruktioner i perioden 2010-2016 blevet gennemgået. Blandt disse kunder er der fem tilfælde, der skal analyseres nærmere.

  • Undersøgelsen har fundet, at mange af de gennemgåede 'kend din kunde-oplysninger' bestemt ikke lever op til de standarder, der er beskrevet i koncernens retningslinjer. Det drejer sig primært om de skærpede krav til identifikation af højrisikokunder. Reglerne foreskriver desuden, at alle kundeoplysninger skal opdateres regelmæssigt, den såkaldte løbende overvågning af kundeforhold, og det har ikke i tilstrækkelig grad været tilfældet i de undersøgte sager. Der er sket en forbedring i de senere år.

  • Undersøgelsen har fundet syv tilfælde, hvor de interne retningslinjer for fornyelse af fuldmagter ikke er fulgt, men det kan ikke betegnes som ulovligt, da medarbejdere ikke har haft en fordel ved at baguddatere

Facebook
Twitter