Ny afgift gør det dyrere at køre lastbil allerede fra 2025

Dansk Industri kritiserer tiltaget, som aftalepartierne peger på skal sætte skub i den grønne omstilling.

Det kan blive en dyr fornøjelse at køre benzin- eller diesellastbil herhjemme frem mod 2030. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Allerede fra 2025 kommer det til at koste mere for vognmænd at have deres chauffører kørende i benzin- eller dieseldrevne lastbiler på flere danske veje.

Og frem mod 2030 bliver det endnu dyrere og kommer til at omfatte alle offentlige veje i det danske vejnet.

Det er de overordnede linjer i en politisk aftale mellem regeringen og samtlige partier på venstrefløjen.

- Det er med til at omstille den sektor, så vi også får den tunge vejtransport til at køre klimavenligt i fremtiden, siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

- Det er en del af svaret på at nå vores tårnhøje klimaambitioner og vores mål om reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

I dag udleder lastbiler cirka 1,7 millioner ton CO2 ifølge Klimarådet. Ifølge samme råd vil en uændret politik resultere i en reduktion på 0,2 millioner ton CO2, mens aftalen forventes at resultere i reduktioner på 0,3 millioner ton CO2 i 2025 og 0,4 i 2030.

Fra 2025 vil det gælde lastbiler på 12 ton og derover, mens det udvides til også at omfatte mindre lastbiler fra 2027.

Fra begyndelsen vil det gælde på statsvejnettet, offentlige veje i miljøzoner og andre relevante veje.

Fra 2028 vil det gælde hele det offentlige vejnet.

Detaljerne i aftalen offentliggøres senere i dag, men spørger man Jeppe Juul, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, så giver det, der allerede er kommet frem, god mening.

- Det mindsker klimabelastningen, fremmer den grønne omstilling af lastbiler i det hele taget og er med til at skabe en mere retfærdig betaling af de omkostninger, der er af, at lastbiler kører i samfundet, siger Jeppe Juul.

Men han peger samtidig på, at det vil give mening med endnu højere vejafgifter og at regulere på afgiften på diesel, så den er på niveau med den højere afgift i Tyskland.

Industrien er ikke tilfreds

Spørger man brancheorganisationen DI Transport, er den nye vejafgift dog ikke et tiltag, der skal redde klimaet, men snarere en øvelse i at få penge i statskassen.

De mener desuden, det i sidste ende kommer til at ramme Danmarks konkurrenceevne.

- Selskaberne har kun muligheden for at skubbe regningen videre til forbrugerne, siger Karsten Lauritzen, der er branchedirektør i DI Transport.

- Det er industrikunderne, som skal eksportere varerne, og derfor rammer det Danmarks konkurrenceevne og arbejdspladser.

Branchedirektør for DI Transport Karsten Lauritzen er ikke tilfreds med, hvordan den nye aftale kommer til at ramme danske vognmænd. (Foto: © (C) DR Nyheder)

Han oplyser videre, at der kun er en procent af lastbilerne, der kører på grønne brændstoffer herhjemme, og at infrastrukturen med elladestandere endnu ikke er på plads.

Desuden er effekten med en reduktion på 0,4 millioner ton CO2 i 2030 ikke særlig stor, påpeger branchedirektøren - branchen bliver til gengæld ramt meget hårdt.

Skatteminister Jeppe Bruus medgiver, at effekten kan lyde af lidt, men han understreger, at alle sektorer kommer til at skulle omstille sig.

- Hvis ikke vi også omstiller den tunge vejtransport, så skal man jo så finde endnu flere reduktioner i industrien eller i landbruget, siger Jeppe Bruus.

Men hos DI Transport peger de i stedet på en anden løsning: At øge diesel- og brændstofafgifterne, mens man skal fjerne afgifter fra grønne brændstoffer eller give tilskud til grønne lastbiler.

- Det er vores medlemmer i erhvervslivet helt indstillet på, siger Karsten Lauritzen.

Men øger man dieselafgiften meget, så kan det betyde, at folk tager turen over grænsen, når de vil tanke bilen i 2030, siger skatteminister Jeppe Bruus.

- Og så er vi lige vidt. Så vi skal have den tunge vejtransport med i omstillingen. Ligesom vi har mål for, at vi gerne vil nå en million el-biler i privatbilismen frem mod 2030.