Ny beregning om landbrugspakken

Rettelse: Seniorforsker Brian H. Jacobsen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi trækker sit notat som beregningerne i denne artikel bygger på. Nye oplysninger fra Københavns Universitet forstærker billedet af, at det er svært at stole på Eva Kjer Hansen (V), siger Rasmus Jarlov (K).

Eksperter lægger øget pres på miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V). (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Rettelse: Seniorforsker Brian H. Jacobsen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi trækker sit notat som beregningerne i denne artikel bygger på.

De miljømæssige konsekvenser for vandmiljøet af landbrugspakken kan være værre, end det hidtil har været fremme.

Det viser en helt ny beregning fra Københavns Universitet, som seniorforsker Brian H. Jacobsen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har lavet.

Som det tidligere har været fremme, mener flere forskere, at landbrugspakken fører til et sort miljøminus de første fire år; 2016, 2017, 2018 og 2019.

Men i den nye beregning fra Københavns Universitet går regnestykket også miljømæssigt i minus i 2020 og 2021. Det vil sige, at den samlede miljøkonsekvens er negativ i alle de år, som regeringen regner med.

Samlet er effekten af pakken en merudledning på 6.000 tons kvælstof, fremgår det af beregningen.

De nye beregninger fra Københavns universitet bakkes op af en af landets førende eksperter på området, Jørgen E. Olesen, som er professor i agroøkologi på Aarhus Universitet.

- Jeg er enig i, at man kan regne på den her måde. Den kan laves på flere måder, men det her er en mulig måde at gøre det på, siger han efter at have set på beregningerne.

- På grund af landbrugspakken får vi forsinket det tidspunkt, hvorfra vi får forbedret vandmiljøet, siger han.

Sort, ikke grønt plus

Det står i skarp kontrast til det, som Eva Kjer Hansen sagde i forbindelse med præsentationen af pakken kort før jul. Her sagde ministeren, at pakken gav miljøet ’et grønt plus’.

Men ifølge den nye beregning ser regnestykket helt anderledes ud:

I stedet for en faldende udledning, som regeringen taler om, viser den nye beregning, at pakken tværtimod får udledningen til at stige fra det nuværende niveau på omkring 56.000 ton kvælstof årligt til omkring 60.000 ton årligt. For igen i 2021 at falde til et niveau lige under 57.000 ton kvælstof årligt.

Det kan du se på grafen nedenfor:

Kurverne viser forskellen på landbrugspakkens kvælstofsudledning ifølge regeringens beregninger og forskerens beregninger. Kilde: IFRO, Københavns Universitet.

Dermed ligger udledningen i hele den periode, regeringen regner med, over det nuværende niveau.

- Regeringen får tallene til at se bedre ud, fordi man bruger en akkumuleret metode, når man skal beregne det positive for miljøet, og en anden, når man beregner det, der bidrager negativt. På den måde fremstår de negative konsekvenser som mindre, når man ser det samlede regnskab, siger seniorforsker Brian H. Jacobsen fra Københavns Universitet, Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi, om baggrunden for den nye beregning.

Politisk vilje afgørende

Såvel Jørgen E. Olesen som Brian H. Jacobsen er blandt de forskere, der har leveret de afgørende beregninger, som regeringens landbrugspakke bygger på.

Ifølge Poul Nordemann Jensen, chefkonsulent på Aarhus Universitet, der også har leveret beregninger til regeringens landbrugspakke, kan det diskuteres, hvorvidt det er muligt at opgøre pakkens miljøkonsekvenser år for år, som det gøres i både regeringens beregning og i den nye beregning fra Københavns Universitet.

Han vurderer, at pakken – hvis de forskellige miljøtiltag bliver ført ud i livet – på den lange bane vil ende med at have en positiv effekt på vandmiljøet.

- Hvis der er politisk vilje til at udføre det, der ligger i pakken, så er der ikke noget teknisk-fagligt i vejen for at nå målene om en reduktion i kvælstofudledningen, men det er selvfølgelig vigtigt løbende at holde øje med, om tingene udvikler sig som forudsat, siger han.

Jarlov: Forstærker mistillid til Eva Kjer

Ifølge de konservatives landbrugsordfører, Rasmus Jarlov, forstærker de nye beregninger presset på Eva Kjer Hansen.

- Det forstærker billedet af, at det er svært at stole på det beslutningsgrundlag, som Eva Kjer Hansen har fremlagt og fastholdt, siger han og fortsætter:

- Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at det netop er en af de eksperter, som Venstre selv udpegede til eksperthøringen tirsdag, som nu forstærker billedet af de vildledende oplysninger fra Eva Kjer Hansen, skriver han i en mail til DR Nyheder med reference til professor Jørgen E. Olesen, der var blandt de eksperter, som regeringen selv havde indkaldt til en eksperthøring om landbrugspakken tidligere på ugen.

Drama i næste uge

Landbrugspakken blev vedtaget med stemmer fra Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i går.

Lige nu forhandler blå blok om en såkaldt tillægsaftale, der skal reducere udledningen til vandmiljøet fra landbrugspakken, der giver landmændene lov til at sprede mere gødning ud på markerne.

Og onsdag i næste uge skal der stemmes i Folketinget om, hvorvidt der fortsat er tillid til Eva Kjer Hansen. Et flertal inklusiv Konservative ventes at stemme imod ministeren, der dermed kan være fortid.

Danmark skal ifølge sine aftaler med EU på sigt reducere kvælstofudledningen ned til et niveau på 42.000 til 44.000 ton årligt.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen ønsker ikke at kommentere den nye beregning.

https://www.facebook.com/DRNyheder/posts/1125503787500144

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter