Ny kæmpe sejr i udbyttesagen: Skattemyndighederne vinder milliardretssag i Dubai

Sanjay Shah er blevet dømt til at betale mere end ni milliarder kroner tilbage til den danske statskasse.

Sanjay Shah taber civil retssag i Dubai. (Foto: © Christopher Pike, Associated Press)

Mens den formodede milliardsvindler Sanjay Shah sidder fængslet Dubai og venter på at blive udleveret til Danmark, så lider han endnu et sviende nederlag, der kan forbindes til Danmarkshistoriens største svindelsag – udbyttesagen.

Parallelt med udleveringssagen mod den britiske forretningsmand har de danske skattemyndigheder nemlig rejst en civil retssag i Dubai.

I september sidste år vandt Danmark sagen, hvor en domstol dømte Sanjay Shah til at betale godt ni milliarder kroner tilbage til vores statskasse.

Den dom blev anket af Sanjay Shah, og i går faldt den endelige afgørelse ifølge DR Nyheders oplysninger ved ørkenstatens øverste domstol.

Og endnu engang har retssystemet ikke vist nogen nåde mod den britiske forretningsmand.

Han er igen dømt til at betale ni milliarder kroner inklusive renter tilbage til den danske statskasse. Dommen er endelig og kan ikke ankes.

Skattestyrelsen har efterfølgende bekræftet nyheden i en pressemeddelelse.

- Skattestyrelsen har med tilfredshed noteret sig dommens resultat, og jeg er glad for, at der nu er truffet endelig afgørelse i Dubai i forhold til en af udbyttesagens centrale aktører, siger fagdirektør i Skattestyrelsen Steen Bechmann Jacobsen.

Det er den første civile retssag i retsopgøret om svindel med udbytteskat, som er afgjort, fortæller DR Nyheders erhvervskorrespondent, Jakob Ussing.

- De mere end otte milliarder kroner lander dog næppe i den danske statskasse lige med det første, da dommen i første omgang gælder i Dubai, hvor Shahs værdier så vidt vides ”kun” er i omegnen af 100 millioner kroner, siger korrespondenten.

DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Skattestyrelsen.

Fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation

Sagerne relaterer sig til Danmarkshistoriens største svindelsag, hvor udenlandske finansmænd mellem 2012 og 2015 ifølge myndighederne lænsede den danske statskasse for 12,7 milliarder kroner.

I centrum for udbyttesagen er Sanjay Shah, som er blevet tiltalt for i alt at have svindlet Danmark for ni milliarder kroner.

Det er nemlig de danske myndigheders opfattelse, at Sanjay Shah og en række andre internationale storsvindlere gennem flere år har de ansøgt om at få udbetalt refusion af udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

Svindlen er sket ved, at virksomheder og personer har udfyldt blanketter om refusion af udbytteskat uden at have aktier i danske selskaber - og dermed havde de ifølge danske myndigheder aldrig betalt udbytteskat og derfor heller ikke ret til at få penge tilbage.

Flere andre civile sager

Det er dog ikke kun i Dubai, at de danske skattemyndigheder går efter Sanjay Shahs og de andre formodede udbyttesvindleres penge.

Der er blandt andet også anlagt civile sager for flere milliarder kroner i blandt andet Storbritannien og USA.

Skattestyrelsen har i alt anlagt sager mod cirka 500 personer og selskaber i seks lande.

De seneste opgørelser fra de danske skattemyndigheder viser, at man indtil videre har kradset en milliard kroner ind i forlig med formodede udbyttesvindlere.

Mens der er tilbageført godt en milliard kroner til Danmark, så er pengene dog også fosset ud kassen, når statens advokatregninger har skullet betales.

Det seneste skøn lyder på, at det kommer til at koste 4,3 milliarder kroner at føre de civile sager.

I skønnet fra marts sidste år lød det, at man forventede at få mellem 8,5 og 9,5 milliarder kroner tilbage i statskasssen.

I den strafferetslige efterforskning mod Sanjay Shah skete der i april en væsentlig udvikling. Den endelige dom i Dubai lød på, at han skal udleveres til Danmark. Men her halvanden måned efter udleveringsdommen, sidder han stadig fængslet i Dubai.

Det er planlagt, at sagen skal begynde ved retten i Glostrup til august, og Sanjay Shah risikerer op til 12 års fængsel.

Han nægter sig skyldig.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) har ingen kommentar til dommen og henviser til Skattestyrelsen.