Ny lov skulle gøre andelskøb sikrere - men der er stadig fælder

En ny lov skulle gøre det lettere og mere sikkert at købe andelsbolig. Men reglerne giver ikke klare svar, lyder kritikken.

Den nye lov om andelsboliger sikrer ikke andelskøberne godt nok, lyder det fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. (Foto: Colourbox © Colourbox)

En ny lov skulle gøre det mindre risikabelt at bevæge sig ud på markedet for andelsboliger. Men der er fortsat fælder, advarer eksperter.

Med den nye lovgivning er en sælger af en andelsbolig nu forpligtet til at udlevere et skema med nøgleoplysninger om andelsboligforeningens økonomi. Det skal sikre køberen mod at købe sig ind i en andelsboligforening med en økonomi, han eller hun ikke kan klare.

Kun nye lån mærkes

Men selvom det gør andelskøbet nemmere, at de risikable lån så at sige risiko-mærkes, fjerner den nye lov bestemt ikke alle fælderne. Blandt andet er det kun lån, der er optaget efter 2012, der skal risikomærkes.

Derfor er Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation kun til dels tilfreds med de nye regler.

- I den ene andelsforening er der en rød markering, fordi foreningen har en renteswap. Det har en anden andelsforening også, men det er ikke markeret, fordi renteswappen er lidt ældre. Det kan godt være forvirrende for en køber, siger direktør Jan Hansen fra Fællesrepræsentationen.

Heller ikke Lone Kjærgaard, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, er entydigt tilfreds med den nye lovgivning:

- En køber kan ikke slå op på sidste side og se konklusionen. Altså, er det et godt køb, er det et dårligt køb, og hvad indebærer det her køb for mig fremadrettet, siger hun.

Skal give mere tryghed

Men de lovpligtige nøgletal er dog en klar forbedring, mener Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

- Vi synes, at det er et godt fremskridt, fordi det kan være med til at genskabe trygheden ved at købe en andel, når man i sådan et skema bliver informeret om konsekvenserne ved at købe netop denne andelsbolig, siger Jan Hansen.

Skal fortælle om renteswap

I skemaet skal der stå, hvor stor ejendommens værdi er, og hvor meget gæld der er i den.

Det skal også gøres klart, hvor stor en del af gælden, der er afdragsfri - og om der er indgået finansielle kontrakter, som for eksempel om en renteswap.

Og så skal der stå, om der er lavet en plan for vedligeholdelse af ejendommen, og om der er henlagt midler til det.

På den måde er en køber sikret oplysninger om de ting, der kan blive mest kostbare, når han eller hun køber sig ind i en andelsforening.