Ny model: Kontanthjælpsmodtagere i sponsorjob

I stedet for selv at ansætte en langtidsledig, kan virksomheder i København nu sponsere lønnen til en langtidsledig, der så får job hos en frivillig organisation.

Susie Surridge fra København er er glad for sit sponsorjob. Hun sorterer tøj til hjemløse seks timer om ugen hos Kirkens Korshær. Hun er den første kontanthjælpsmodtager, der får sine lønkroner fra et sponsorat.

"Vær med til at give et menneske en chance på arbejdsmarkedet! "

Sådan lyder opfordringen til virksomhedsejere på hjemmesiden sponsorjob.dk.

Men det handler ikke om, at få virksomhedsejere til at ansætte en langtidsledig i nogle timer om ugen. Tværtimod går et sponsorjob ud på, at virksomhedsejeren betaler et sponsor-bidrag til en frivillighedsorganisation, der så ansætter og betaler løn af sponsorpengene til en langtidsledig kontanthjælpsmodtager.

I første omgang er modellen startet op i Københavns Kommune som pilotprojekt.

Selvom erhvervslivet skriger på arbejdskraft, så står hovedstadens virksomheder bestemt ikke på spring med opstartsjob på nogle få timer om ugen til langtidsledige kontanthjælpsmodtagere.

- Private virksomheder som måske kunne oprette småjob til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, de vægrer sig nogle gange. De siger, at det er for administrativt besværligt, eller de er simpelthen ikke vant til at rumme folk, der har været væk fra arbejdsmarkedet så lang tid, siger Cecilia Lonning-Skovgaard fra Venstre, der er beskæftigelses- og integrationsborgmester i København.

Susie i sponsorjob

Den første kontanthjælpsmodtager i kommunen, der har fået et sponsor-job er Susie Surridge på 46 år. Hver mandag møder hun op hos Kirkens Korshær i 6 timer, hvor hun har ansvaret for at sorterer brugt tøj, der udleveres til hjemløse.

- Det at jeg har fået en rigtig ansættelseskontrakt, for de timer jeg er her, og deltager i personalemøder ligesom de andre kolleger, det er det vigtigste for mig, siger Susie Surridge.

Susie Surridge er startet hos Kirkens Korshær, fordi Jobcenter København mente, at hun var den rette til jobbet. Hun er i den gruppe politikerne kalder aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Det er personer som har særlige behov, der gør, at Jobcenteret ikke mener de kan klare et almindeligt job. Ifølge loven skal kommunerne hjælpe denne gruppe i gang ved at finde småjobs på typisk 5-6 timer om ugen i danske virksomheder.

- Det her kunstgreb med sponsorater gør, at virksomheder yder en indsats. De er med til at betale gildet, så de ledige kan få nogle erfaringer i småjobs, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard

Øl-penge til Kirkens Korshær

Det er bryggerivirksomheden People Like Us, der har sponseret 30.000 kroner til Kirkens Korshær. De penge kan trækkes fra i skat ligesom et sponsorat til en lokal sportsklub.

Kirkens Korshær har arbejdsgiver-ansvaret for Susie Surridge. Her synes chefen det går helt gnidningsløst.

- Susie er ligesom de andre ansatte, hun er her bare nogle får timer, og det går rigtig godt. Susie kommer hver mandag og passer opgaver, som jeg ellers skulle have frivillige til at udføre, siger Hanne Okwera, der er Social leder hos Kirkens Korshær.

Økonomisk bliver den løn Susie Surridge får hos Kirkens Korshær modregnet i hendes kontanthjælp. Der er derfor kun en mindre gevinst for hende ved at arbejde.

- Den der lille ekstra skilling man får, den er meget rar. Men så er der også arbejdsglæden. Det at nogle hjemløse, der har det svært, de kan få et varmt stykke tøj og et par ordentlige sko, det har jeg det rigtig godt med, siger Susie Surridge.

På rådhuset mener borgmesteren, at netop frivillige organisationer er gode til at tage hånd om medarbejdere fra kontanthjælpssystemet, der ikke kun har ledighed at slås med.

- De ledige, vi skal have i gang, er jo folk, der har været væk fra arbejdsmarkedet i rigtig mange år. For dem er det fint at starte i nogle trygge rammer i frivillige foreninger. Foreningerne er mere rummelige og vant til at arbejde med en bredere type af medarbejdere. Og de får kompetencer som de kan tage med sig, så de kan få et ordinært job bagefter, mener Cecilia LonningSkovgaard.

Forsker tvivler på projekt

Den københavnske sponsorjob-ordning er en sympatisk social håndsrækning til både de frivillige organisationer og den langtidsledige.

Men den batter næppe meget, når det handler om at få kontanthjælpsmodtagere ud i ordinært arbejde. Det vurderer Dorte Caswell der lektor ved insititut for socialt arbejde på Aalborg Universitet.

- Når det handler om at forbedre chancerne for, at få et arbejde på sigt, så mangler den her ordning en vigtig faktor. Når sponsoratet udløber, så har en frivillig organisation jo ikke mulighed for at ansætte og lønne medarbejderen. Erfaringen viser, at i forløb der lykkes, så er det den arbejdsgiver, der ansætter dig i et småjob, der også giver dig en ansættelse bagefter, siger forskeren.

Pilotprojektet med sponsorjob i København er støttet økonomisk af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under beskæftigelsesministeriet. På den måde anerkender Staten altså, at modellen er i orden.

Men hvis man vil have småjobs, der batter, skulle man istedet se i retning af de kommuner, hvor samarbejdet mellem virksomheder og jobcentrer fungerer, påpeger Dorte Caswell.

- Der er stor forskel på, hvor tæt samspillet er rundt omkring i landet. I nogle kommuner er der flere virksomheder, hvor man har oparbejdeten kultur, hvor det at give plads og ressourcer til at hjælpe en langtidsledig med sociale udfordringer falder naturligt, siger Dorte Caswell.