Ny Nordsøaftale er på plads - statskassen sikret milliardindtjening fra undergrunden

Mærsk betaler for genopbygning af synkende gasfelt mod gunstigere skattevilkår.

Havet er ganske tæt på platformene i Tyra-feltet, som man kan se på billedet. I voldsomt vejr bliver borebisserne evakueret til land. (Foto: Tom Ingvardsen/Mærsk Olie og Ga © Scanpix)

Flere måneders intense forhandlinger i Finansministeriet imellem regeringen og Dansk Undergrunds Consortium repræsenteret ved A.P.Møller-Mærsk er ovre.

En ny aftale om Nordsøen er faldet på plads.

Det skriver finansminister Kristian Jensen på Twitter.

- Det har været afgørende for regeringen, at vi med den ny Nordsø-aftale sikrer, at vi får fornyet infrastrukturen og hentet de resterende ressourcer i Nordsøen op, siger finansminister Kristian Jensen i en pressemeddelelseFinansministeriets hjemmeside.

Redder gasfeltet Tyra

Aftalen redder gasfeltet Tyra, der er ved at synke i havet, så Danmark i samarbejde med Mærsk og Dansk Undergrunds Consortium fortsat vil hive olie og især naturgas op fra undergrunden i Nordsøen.

I takt med at borebisserne på Tyra-feltet, der ligger 225 km vest for Esbjerg, har hevet olie og gas op af undergrunden, er boreplatformene foreløbigt kommet fem meter tættere på havets overflade.

Derfor forpligter Dansk Undergrunds Consortium sig til at genopbygge Tyra-anlæggene i Nordsøen. Det betyder ifølge aftalen, at man vil muliggøre udvinding af forventet 129 millioner tønder olie.

Desuden etableres en pulje på 100 millioner kroner til grønne initiativer i relation til olie og gasindvinding.

Aftalen giver også betydeligt bedre betingelser for at operere i området.

1. Kulbrintefradraget hæves over en seksårig periode fra 5 pct. årligt til 6,5 pct. årligt Satsen for saldoafskrivninger i kulbrinteskatten hæves fra 15 til 20 pct.

2. Fradragstidspunktet for de to ovennævnte fradrag ændres, fra tidspunktet hvor investeringerne tages i brug, til betalingstidspunktet.

Staten vil dække de forringede indtægter ved at indføre et udbytte fra Vækstfonden og Eksportkreditfonden og en afskaffelse af forskudsmomsordningen.

Man kan læse alle aftalens delelementer her.

Mærsk står for regningen

Når der bliver hevet gas op fra undergrunden i den danske del af Nordsøen løber 90 procent igennem Tyra-feltet.

Derfor er en genopbygning nødvendig, og A.P.Møller-Mærsk har nikket ja til at stå for regningen for en fuld genopbygning, der vil lyde på 30 milliarder kroner.

Som modydelse får virksomhederne i Dansk Undergrunds Consortium mere lempelige skattevilkår.

Sagen kort om Nordsøaftale

  • Gasfelterne Tyra Øst og Vest er sunket i havet med foreløbigt fem meter. Det er uholdbart af sikkerhedsmæssige årsager, da afstanden imellem havet og platformene er så lille nu, at der er risiko for oversvømmelse ved voldsomt vejr.

  • A.P. Møller-Mærsk har derfor sagt, at de er nødt til at slutte med at hente gas op ved udgangen af 2018, medmindre staten vil være med til at finansiere genopbygningen af Tyra-feltet. A.P. Møller-Mærsk har beregnet den fulde genopbygning til at koste 30 milliarder kroner.

  • Med den nye aftale betaler A.P.Møller Mærsk igennem Dansk Undergrunds Consortium, der har eneret til at hive olie og gas op fra den danske undergrund i Nordsøen, selv regningen for genopbygningen.

  • Til gengæld giver staten Mærsk lov til at afskrive investeringen i Tyra på de 30 milliarder kroner hurtigere end ellers. De får også et større kulbrintefradrag, hvilket betyder, at skattebetalingen bliver mindre, da de kan trække en større del af deres indtægter fra i skat.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter