Ny overenskomst for 500.000 kommunalt ansatte: Her er fire ting, du skal vide

Kommunalt ansatte kan generelt se frem til 5,02 procent mere i løn de næste tre år.

(© Grafik: Sofie Jackson Bangsgaard)

Efter at have forhandlet hele weekenden er Kommunernes Landsforening (KL), og de kommunalt ansattes organisationer blevet enige om en ny overenskomst.

Den får betydning for, hvordan lønnen og arbejdsvilkårene bliver for 500.000 ansatte i kommunerne de næste tre år. Her får du de fire vigtigste punkter i aftalen.

Lønstigninger på 5,02 procent

De generelle lønstigninger er på 5,02 procent. (© Grafik: Sofie Jackson Bangsgaard)

Den nye overenskomstaftale gælder blandt andre for SOSU-medhjælpere, pædagoger, skolelelærere og HK-personale ansat i kommunerne, og de kan med den nye aftale se frem til en generel lønstigning på 5,02 procent.

Konkret betyder lønstigningerne, at alle, der er omfattet af aftalen, kan se frem til gradvise lønstigninger i løbet af de kommende to år.

1. april i år vil der være en generel lønforhøjelse på én procent, og et halvt år senere vil der igen komme en lønstigning på 1,01 procent. Igen i oktober 2022, april 2023 og oktober 2023 er der udsigt til lignende lønstigninger på mellem 0,3 og 1,9 procent.

Derudover er der afsat penge til de grupper, der i dag får den laveste løn. Det gælder eksempelvis rengøringsassistenter, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere i ældresektoren, dagplejere og pedeller. Disse grupper kan se frem til en årlig lønstigning på mellem 653 og 745 kroner.

- Der er mange af FOA’s medlemmer, der havde en forventning om at blive belønnet for den indsats, de har leveret under corona, så de synes da ikke, det er nok. Mit mål havde også været mere ambitiøst, hvis vi ikke havde været midt i en sundhedskrise, siger Mona Striib, der er Forbundsformanden for FOA.

Endelig er der øremærket en mindre pulje penge til lønstigninger i de kvindedominerede fag såsom pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og ergoterapeuter.

Samlet giver det en økonomisk ramme på 6,75 procent over tre år. Det er præcist den samme ramme, som de statsansatte forhandlede hjem i sidste uge. Dermed har aftalen på det statslige område som vanligt lagt en ramme for, hvor store lønstigningerne bliver på det kommunale område.

140 millioner ekstra til SOSU’er

Der afsat ekstra penge til SOSU'ernes lønstigninger. (© Grafik: Sofie Jackson Bangsgaard)

Kommunerne har svært ved at tiltrække medarbejdere, der vil arbejde som social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Derfor er KL og Fagforening og A-kasse (FOA) blevet enige om at sætte ekstra penge af til en højere løn til SOSU-assistenter og -hjælpere. Det kommer i form af en rekrutteringspulje på 140 millioner kroner.

Hvordan pengene skal fordeles, skal FOA og KL først til at forhandle om nu.

Borgmester i Høje-Taastrup Kommune og formand for KL's Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler (K) fremhæver puljerne til fremtidig rekruttering som et af de vigtigste elementer i aftalen.

Dog er puljerne til rekruttering ikke blevet så store, som KL først ønskede.

- Vi gik til forhandlingerne med ønske om en endnu større pulje til rekruttering på SOSU-området, men det var også en pulje med flere formål. Den har vi måttet skære til, for det vigtigste for os er et lønløft til SOSU’erne, så vi kan rekruttere dem, siger Michael Ziegler.

Noget af det, der blandt andet er blevet skåret fra i den endelige aftale, er penge til at efteruddanne ledere i nærservicen altså på plejehjem og lignende.

Ny rammeaftale for seniorer

En ny rammeaftale skal holde på seniormedarbejderne. (© Grafik: Sofie Jackson Bangsgaard)

Den nye aftale skal også sikre, at ældre medarbejdere fastholdes i arbejde i længere tid, før de går på pension.

Aftalen betyder blandt andet, at seniormedarbejdere skal have tilbudt en seniorsamtale, og at alle, der er fyldt 52 år, kan få tilbudt en seniorstilling, hvis forholdene på arbejdsstedet tillader det.

Det kan blandt andet betyde, at man arbejder på nedsat tid og får andre arbejdsopgaver.

Ældre ansatte har i øvrigt ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løni to dage, når vedkommende er fyldt 60 år, tre dage når vedkommende er fyldt 61 år, og fire dage når vedkommende er fylder 62 år.

Fastholdelse af ældre medarbejder skal ifølge Michael Ziegler være med til at skabe flere varme hænder.

Bedre psykisk arbejdsmiljø

Den nye overenskomst skal give et bedre psykisk arbejdsmiljø i kommunerne. (© Grafik: Sofie Jackson Bangsgaard)

En del af aftalen er også et fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Her kommer der to nye initiativer, som skal give et bedre arbejdsmiljø.

Initiativerne giver ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i kommunerne mulighed for at få uddannelse i psykiske arbejdsmiljø.

Derudover er der afsat 25,5 millioner kroner til tiltag, der giver et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Facebook
Twitter