Ny overenskomst: Så meget kan lærere, sygeplejersker og pædagoger stige i løn

Mere end en halv million ansatte i regioner og kommuner kan se frem til en lønstigning med de nye overenskomstforlig.

Lønrammen i de nye overenskomstaftaler giver lønstigninger til både læger, sygeplejersker, lærere og rengøringsassistenter i det offentlige.

Der kommer mere i lønposen hos de offentligt ansatte i kommuner og regioner.

Det er der blevet givet håndslag på i denne uge, hvor et langstrakt forhandlingsforløb har resulteret i overenskomstaftaler for de ansatte i regioner og kommuner.

Aftalerne sikrer en lønramme på 8,1 procent med stigninger, der gradvist indfases over de næste tre år.

Men hvor meget kan de største faggrupper i den offentlige sektor - sygeplejersker, folkeskolelærere og pædagoger - egentlig se frem til?

2.838 kroner

Er den lønstigning, landets folkeskolelærere kan få over tre år.

Det svarer til reallønsstigning på 981 kroner, hvis der tages højde for den forventede inflation.

Folkeskolelærere tjener i dag i gennemsnit 35.042 kroner om måneden.

2.412 kroner

Kan være det ekstra beløb, der med de aftalte lønstigninger vil ligge i pædagogernes lønpose.

Det svarer til reallønsstigning på 834 kroner, hvis der tages højde for den forventede inflation.

Pædagogernes gennemsnitlige månedsløn er i dag 29.778 kroner.

2.677 kroner

Er den lønstigning regionernes sygeplejersker kan se frem til.

Det svarer til reallønsstigning på 926 kroner, hvis der tages højde for den forventede inflation.

Gennemsnitslønnen for en sygeplejerske i regionerne er 33.054 kroner om måneden.

Men...

Så simpelt er det jo ikke.

Lønstigningerne bliver ikke delt ud som kroner og øre til de forskellige faggrupper. Nogle vil også få mere ud af overenskomstens økonomiske ramme, end andre.

Af den økonomiske ramme er 6,1 procent sat af til generelle lønstigninger for hver af de over en halv million lønmodtagere.

De resterende 2 procent skal dække goder for de ansatte, specifikke stigninger til enkelte, prioriterede grupper og en udmøntningen af den reguleringsordning, der skal sikre, at de offentlige ansattes løn følger udviklingen på det private arbejdsmarked.

Lærere, pædagoger og andre kommunalt ansatte skal ud af deres lønstigning betale for, at der bliver rekrutteret sosu'er og sygeplejersker til kommunerne, og at der er puljer til ligeløn. Der skal også hentes midler til øvrige formål i de 8,1 procent, der kan dække ret til fravær med løn ved fertilitetsbehandling og sorgorlov.

Ret til til orlov med fuld løn for forældre til et dødfødt barn, omsorgsdage til regionalt ansatte plejeforældre og en ny aftale om ferie er blandt det, sygeplejersker og andre regionalt ansatte får gennem lønrammen i overenskomstaftalen. De forhold skal også dækkes af den økonomiske ramme, der giver 6,1 procent i generelle lønstigninger.

Desuden...

Er der stor forskel på lønnen i hver enkelt faggruppe. Lønnen er afhængig af anciennitet, tillæg og geografiske lønområder. Lærere og pædagoger i Region Hovedstaden tjener mere, end lærere og pædagoger i Region Syddanmark.

Kilder: DRs databaseredaktion, Danske Regioner, Regionerne og Kommunernes løndatakontor, Folkeskolen.dk, Danmarks Lærerforening, BUPL, Dansk Sygeplejeråd, Kommunernes Landsforening