Ny overenskomst: Sygehusansatte får lønstigning og ekstra orlov til fædrene

Der er lønstigninger og en ekstra uges forældreorlov til mænd i den nye overenskomst.

De ansatte på landets sygehuse har fået ny overenskomst. (© DR)

Topforhandlerne for 136.000 ansatte sygeplejersker, sosu'er og øvrigt sundhedspersonale på landets sygehuse er enige med arbejdsgiverne i regionerne om en ny 3-årig overenskomst.

Arbejdsgivernes forhandler Anders Kühnau, der er formand for regionernes lønnings- og takstnævn (RLTN) siger om de aftalte lønstigninger på 5,39 procent over de næste tre år:- På den ene side så sikrer vi, at vi fortsat har et attraktivt regionalt arbejdsmarked. På den anden side sikrer vi, at lønningerne ikke overhaler dem på det private arbejdsmarked. Og det var det resultat vi gik efter på regionernes side, siger Anders Kühnau.Til gengæld for lønstigningerne har arbejdsgiverne fået nedsat et udvalg som skal se på hvordan man kan arbejde mere på tværs af overenskomster på sygehusene.- Det der er vigtigt for os er, at den udvikling vi har, hvor vi arbejder på tværs af patienter og patientforløb på hospitalerne også bliver understøttet af vores overenskomster. og det skal vi nu se på i perioden, siger Anders Kühnau.

Lønstigninger på 5,39 procent over tre år

Forliget sikrer de ansatte samlede generelle lønstigninger på 5,39 over de næste tre år inklusive forventet udmøntning fra reguleringsordningen.

Dermed kan de ansatte se frem til en sikring af reallønnen i perioden, siger Grete Christensen, der er forhandlingsleder på det regionale område i Forhandlingsfællesskabet:

- Vi har aftalt et fornuftigt resultat, hvor de generelle lønstigninger sikrer en reallønsforbedring for de regionale ansatte i perioden. Resultatet skal ses i sammenhæng med de seneste meget magre overens-komstresultater. Økonomien er fortsat presset i regionerne, men det er denne gang lykkedes os at få et resultat, som peger fremad, og som giver plads til en vis optimisme, siger Grete Christensen.

Ekstra uges forældeorlov til mænd

Dertil kommer en ekstra uges forældreorlov til mænd, så de nu har ret til i alt syv ugers forældreorlov.

- Det vil være med til at gøre regionernes arbejdspladser mere attraktive for mænd. Og det er vigtigt i en tid hvor vi kæmper med et kønsopdelt arbejdsmarked at også kan tiltrække mænd tilæ de regionale arbejdspladser, siger Anders Kühnau.

- Det resultat er med til at sikre bedre ligestilling mellem mænd og kvinder, og er også et vigtigt signal til det øvrige arbejdsmarked om at tage ansvar, siger Grete Christensen.

Der er også lavet en særlig indsats over for det psykiske arbejdsmiljø.

- Vi igangsætter et ambitiøst projekt der skal finde på initiativer til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Og så skal et ekspertråd kunne tilkaldes ude i regionerne. De skal hjælpe der hvor der er brug for rådgivning om bedre psykisk arbejdsmiljø, siger Anders Kühnau.

De ansattes topforhandler grete christensen er også glad for indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø:

- Det vil sætte yderligere fokus på sikringen af et godt psykisk arbejdsmiljø på de regio-nale arbejdspladser. Vi vil yde inspiration og rådgivningsbistand til arbejdspladserne. Vi vil også i et forskningsprojekt bl.a. stille skarpt på betydningen af det stigende arbejdspres i regionerne og de ansat-tes indflydelse på eget arbejde. Med aftalen får vi løftet indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø, og giver hermed et rigtigt godt supplement til den indsats, som i forvejen ydes i regionerne, siger Grete Christensen.

Aftalen viderefører også det såkaldte privatlønsværn, som finansminister Bjarne Corydon har insisteret på, bliver skrevet ind i de offentlige overenskomster.

Værnet betyder, at hvis de private lønninger stiger hurtigere end de offentlige, så bliver de offentlige lønninger reguleret op med 80 procent af stigningen.

Hurtigere stigning end private

Sker det modsatte - altså at de offentlige lønninger stiger hurtigere end de private - bliver det modreguleret med 100 procent mod tidligere 80 procent.

Kritikere mener, at det giver en skæv lønudvikling mellem mænd og kvinder, fordi der er flest kvinder i den offentlige sektor.

Med forliget på regionernes område er den sidste store overenskomst på det offentlige område i hus. Tidligere har over 700.000 ansatte i stat og kommuner fået ny overenskomst.

De ansatte skal nu stemme om resultatet.

Facebook
Twitter