Ny overenskomstaftale for industrien: Arbejdsgivere skal betale en større andel af pensionen

Industriens forlig er det første, der er blevet indgået og skal lægge kimen for overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked.

Forhandlere fra DI og CO-industri har præsenteret forliget for overenskomsten på industriens område. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Efter ugers tovtrækkeri mellem arbejdsgivere og fagbevægelsen er der i dag blevet givet håndslag på en aftale for industrien.

- Det har nærmest været en jægersoldatsøvelse at komme i mål, lød det fra Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri.

Overenskomstaftalen kommer til at løbe over de næste to år. Det betyder, der skal forhandles en ny overenskomst igen i 2025.

Privatansatte på industriens område får med aftalen mindst fire procent mere i lønposen i perioden.

- Det betyder, at vi kan genoprette reallønnen over to-tre år, og det er jeg godt tilfreds med, siger Claus Jensen, formand for Dansk Metal, på pressemødet.

Dansk Industris administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, mener, at aftalen er et udtryk for et fælles samfundsansvar.

I den nye aftale er man endt med en lønstigning på ni kroner på mindstelønnen. Timelønnen for lærlinge blever hævet med otte kroner.

Meget mere end løn

De er derudover blevet enige om at ændre i fordelingen på pensionen. Det betyder, at arbejdsgiverne fremover giver 10 procent og medarbejderne giver to procent.

I dag betaler arbejdsgiveren otte procent og medarbejderen fire procent.

På den måde giver det medarbejderne to procent mere af løn til pungen fremfor til pensionsopsparingen.

Der sker også ændringer på barslen. Den forlænges med fire uger i alt - to uger til deling og to uger til den anden forælder.

Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri og Claus Jensen fra CO-industri har siden begyndelsen af januar forhandlet et forlig på industriens område - også kaldet gennembrudsforliget. Forliget dækker cirka 230.000 medarbejdere og 6000 virksomheder i industrien. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Flere frie valg og lokele forstærkninger

Og det stopper ikke her. For der vil fra nytår blive indbetalt ni procent på den såkaldte fritvalgskonto fremfor de nuværende 7 procent.

Helt kort kan pengene på en fritvalgskonto bruges til tre ting. Flere fridage, ekstra pensionsindbetaling eller seniorordning.

- Alle får mindst fire procent mere med i lønposen, og det kommer vel at mærke oveni de lønstigninger, man aftaler ved forhandlingerne på virksomhederne, siger formand for CO-industri Claus Jensen, der også er formand for Dansk Metal.

De fire procent Claus Jensen henviser til ændringerne på pensionen og de to procent ekstre på frivalgskontoen.

Allerede da forhandlingerne blev indledt rettede Claus Jensen kritik af resultaterne på de lønforhandlinger, som foregår lokalt. Han mente ganske enkelt, der ikke var blevet givet store nok lønstigninger.

Derfor er der også lavet en aftale om, at tillidsrepræsentanterne får nogle værktøjer, så de får bedre muligheder for at hente flere lønkroner hjem til medarbejderne i de lokale forhandlinger.

Det skal ske ved at de blandt andet får bedre muligheder for og flere rettigheder til at organisere sig.