Ny politisk aftale begrænser afdragsfrie lån i andelsboliger

Regeringen, Socialdemokratiet, DF og Radikale Venstre er enige om at stramme regler for andelsboliger.

I fremtiden vil der blive stillet større krav til de private valuarer, som andelsboligejere kan betale for at vurdere prisen på en andelbolig. (Foto: MATHIAS BOJESEN © Scanpix)

Efter lange forhandlinger i Erhvervsministeriet er en aftale om nye tiltag på andelsboligområdet faldet på plads.

Det fortæller erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) på et pressemøde.

- Vi har nu indgået en aftale, der sikrer en mere robust andelsboligsektor, siger han.

Det er regeringen, der sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er blevet enige om aftalen.

Mindre afdragsfrihed på boliglån

Aftalen betyder blandt andet, at der i fremtiden vil blive stillet større krav til stiftelser af andelsboligforeninger.

Blandt andet begrænses afdragsfriheden på lån til andelsboligforeninger til de første 40 procent af en forenings lån. I dag er grænsen 80 procent af lånet.

Dermed skal andelsboligejere i fremtiden afdrage på mere af deres gæld. Det skal sikre, at foreningen ikke bliver insolvent, hvis værdien af foreningens faste ejendom falder i fremtiden, lyder det fra ministeren.

- Vi kommer med 16 konkrete initiativer, som for det første handler om, at når man stifter en andelsboligforening, så skal man gøre det på et mere solidt grundlag, så man ikke oplever de konkurser, vi har oplevet tidligere, siger han.

Samtidig vil der også i fremtiden blive stillet større krav til de private valuarer, som andelsboligejere i dag kan betale for at vurdere prisen af deres andelbolig.

- Vi sikrer mere rimelige valuarvurderinger. Vi vil gøre den norm, der er, til en bekendtgørelse, siger Brian Mikkelsen.

Sikring af mere retvisende valuarvurderinger

Hvis en andelsboligforening ønsker at få en anden vurdering end den offentlig fastsatte værdi af en ejendom, kan foreningen i dag hyre en valuar, som kan være med til at sætte værdien af andelsboligforeningen højere.

Det er især noget, som foreninger i de store byer, hvor boligpriserne i de seneste år er steget markant, har gjort brug af.

Men højere de vurderinger af andelsboliger har samtidig haft negative konsekvenser, mener erhvervsministeren.

- Der er 200.000 familier, som bor i en andelsbolig, og der har vi set nogle frygtelige tragiske konkurser. Nu sikrer vi, at man ikke kan spekulere i konkurser, og vi sikrer mere rimelige vurderinger. Vi har set nogle meget skæve vurderinger, som nogle mægler har lavet, og det strammer vi på, siger Brian Mikkelsen.

Med den nye aftale skal alle valuarer blandt kunne leve op til et kodeks opstillet af Dansk Ejendomsmæglerforening. Dermed gælder regelsættet for samtlige valuarer, uanset om de er medlemmer af bestemte brancheforeninger eller ej.

Det skal sikre mere retvisende valuarvurderinger, så priserne på andelsboliger ikke bliver presset unødigt i vejret, lyder det fra partierne bag aftalen. Den nye bekendtgørelsen skal evalueres i 2020.

Større krav til nye foreningers budgetter

Samtidig skærpes kravet til de stiftelsesbudgetter, som andelsboligforeninger i dag skal have parat, når en andelboligforening stiftes.

I dag skal budgetterne nemlig kun dække en periode på 10 år, men i fremtiden skal en forening kunne fremlægge et budget for minimum 15 år.

På den måde håber aftaleparterne, at det vil blive mere tydeligt for stifterne, hvad udløbet af en eventuel afdragsfrihed på foreningens realkreditlån, som typisk sker efter de 10 år er gået, vil betyde for foreningens økonomi.

Regeringen har også nedsat en arbejdsgruppe, der inden sommerferien skal komme med forslag til, hvordan man kommer problemet med penge under bordet til livs på andelsboligområdet.

- Der er jo historier om, at man betaler mange tusinde kroner for et klædeskab, og det er selvfølgelig urimeligt. Men vi erkender, at man ikke kan løse det med et fingerknips, og derfor har vi bedt en arbejdsgruppe om at se på det, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Den nye aftale bygger videre på en række anbefalinger, som arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andelsboligforeninger afleverede i maj 2017.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Oversigt over de 16 initiativer i aftalen:

 • Stiftelse af en andelsboligforening:

  1. Vedligeholdelsesplan ved stiftelse af en andelsboligforening.

  2. Regler for vedligeholdelsesplaner.

  3. Stiftelsesbudget for en andelsboligforening.

  4. Vejledning og modelbudget til stiftelsesbudgetter.

  Forhold vedrørende finansiering af en andelsboligforening:

  5. Begrænsning af afdragsfrihed ved stiftelse af andelsboligforeninger.

  6. Egenfinansiering på fem procent fra andelshaverne ved stiftelse.

  7. Egenfinansiering fra køber af en andelsbolig i en allerede eksisterende andelsboligforening.

  Forældelsesfrist for rådgiveransvar:

  8. Forlængelse af forældelsesfrist i forhold til rådgivning af andelsboligforeninger om lån og kreditter.

  Andelsboligforeninger i landdistrikterne:

  9. Fortsat rentabilitet i små andelsboligforeninger i landdistrikterne.

  Driften af en andelsboligforening:

  10. Ny lovbestemmelse om bestyrelsens opgaver og ansvar.

  11. Ny lovbestemmelse om generalklausul. Yderligere gennemsigtighed om andelsboligforeningers økonomi:

  12. Tydelighed omkring nøgletalsoplysninger på generalforsamling. Andelshavers overgang til lejer i forbindelse med en andelsboligforenings ved konkurs mv.:

  13. Lejefastsættelse (gennemsnit af boligafgift de seneste fire år), forudbetalt leje og depositum mv.Mere retvisende valuarvurderinger:

  14. Branchens norm og vejledning vedrørende valuarvurderinger opløftes til bekendtgørelse.

  Penge under bordet i forbindelse med salg af andelsboliger:

  15. Mulige initiativer til nedbringelse af penge under bordet.

  Forældelsesfrist for købers tilbagebetalingskrav for overpris:

  16. Forlængelse af forældelsesfrist for købers tilbagebetalingskrav for overpris hos sælger.

  Kilde: Erhvervsministeriet, Ritzau