Ny stresstest afslører: En dyb coronakrise kan få nogle banker til at gå ned

Bankerne er bedre rustet end under finanskrisen, men ikke alle banker kan klare en dyb krise.

Nationalbanken ser i en ny analyse på, hvor godt de største banker er rustet under en økonomisk krise. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Hvis coronakrisen medfører en hård krise, som trækker ud, får nogle danske banker svært ved at overleve. Det vurderer Nationalbanken i en ny stresstest.

Det ser dog ikke så slemt ud, at det kan true den samlede finansielle

stabilitet
i Danmark, lyder det fra Nationalbanken, der også understreger, at de største danske banker er bedre rustede til en økonomisk krise, end de var før finanskrisen.

I stresstesten opstiller Nationalbanken tre scenarier og ser på, hvordan bankerne klarer sig her. I det hårdeste scenarie, som kaldes kombinationsscenariet, bliver dansk økonomi både ramt af drastiske fald og en langstrakt recession. Og det er i det scenarie, at nogle banker får svært ved at klare sig.

Vil mangle tre milliarder

Derudover er der også nogle af de mellemstore banker, som får det svært i de to andre og mindre slemme scenarier. Halvdelen af de mellemstore banker vil mangle penge i det langstrakte recessionsscenarie. De vil tilsammen mangle tre milliarder kroner for at leve op til kravene om, hvor mange penge de skal have sat til side, vurderer Nationalbanken.

- Bankerne er rustede til tab på finanskriseniveau og noget hårdere - men kan få problemer, hvis tabene viser sig at være markant højere, skriver Nationalbanken.

Nationalbanken understreger, at stresstesten tager udgangspunkt i scenarier som 'utvivlsomt vil afvige fra den udvikling, der venter forude.'

Banker risikerer at krakke

Ifølge Nationalbanken er der stor forskel på, hvordan bankerne vil blive ramt under en hård krise. Nogle af bankerne er så dårligt rustet, at de risikerer at krakke.

- Tabene er især koncentreret hos nogle af bankerne, som risikerer at gå ned. De kommer helt ned under minimumskravene til deres kapital i både det langstrakte recessionsscenarie og i kombinationsscenariet, skriver Nationalbanken.

Hvis bankerne ikke kan leve op til kapitalkravene, kan

myndighederne
gribe ind. Men i følge Nationalbanken vil det ikke ramme hele det finansielle system, som vi så det under finanskrisen.

- Og kommer det til, at bankerne skal genoprettes eller afvikles, har

myndighederne
tilstrækkelige redskaber til at
håndtere
situationen, men de berørte bankers ejere og kreditorer risikerer at lide tab, skriver Nationalbanken.

Ingen udbytter

De danske bankers beslutning om ikke at udbetale udbytter til deres aktionærer har positiv indflydelse på, hvor godt bankerne er rustet.

- Bankernes beslutning om at

suspendere
årets udbytter har bidraget til at styrke deres kapitalisering... I kombinationsscenariet er der flere eksempler på banker, der holder sig på den rette side af kapitalkravene netop på grund af de
suspenderede
udbytter, skriver Nationalbanken.

En af de ting, der derimod presser bankerne, er, at de i dag tjener færre penge, end de gjorde for år tilbage. Det sker samtidig med, at bankernes omkostninger er steget.

Facebook
Twitter