Ny taxilov: Taxierne slippes løs

Politisk flertal er enig om en ny taxilov, der bliver liberaliseret, men stadig er uden plads til Uber.

Taxiloven liberaliserer dele af taxaområdet - men den bliver uden plads til Uber - i selskabets nuværende form. (Foto: © Kai Pfaffenbach, Scanpix)

Det er slut med, at kommuner giver tilladelse til og bestemmer, hvor mange taxier der skal betjene borgerne.

Sådan lyder et af flere punkter i dén politiske aftale om en ny taxilov, som et flertal i Folketinget har indgået i dag.

Ved at ophæve kommunerne som mellemled bliver det alene Trafikstyrelsens opgave at udstede tilladelser til taxikørsel.

Med en tilladelse kan chaufføren tage sin taxi og køre, hvorhen han vil.

- Det bliver et almindeligt erhverv på linje med andre erhverv, hvor der er fri etableringsret, næringsfrihed, og hvor det ikk er det offentlige, der bestemmer, hvor mange der skal have lov til at konkurrere, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) på et pressemøde.

Ophævelsen af antalsbegrænsninger for taxier har mødt stor kritik hos 3F og Dansk Taxiråd, blandt andet fordi den fri bevægelighed for taxier frygtes at dræne yderområder.

Men ifølge Ole Birk Olesen er der i aftalen taget højde for den problemstilling:

- Kommuner kan fortsat udbyde taxikørsel. Man kan betale sig fra at købe en ekstra taxikørsel ved at sende den i et udbud, siger han.

Ikke plads til Uber

I aftalen levnes dog ikke umiddelbart plads til den omstridte taxiapp, Uber. Chauffører og biler skal fortsat leve op til en række krav, før de kan opnå tilladelse hos Trafikstyrelsen.

- Kravet til erhvervskørekortet afskaffes. Til gengæld forlænges chaufføruddannelsen til to uger. Der er en række ting, man skal gennemføre. Så det er en styrket chaufføruddannelse, men ikke et erhvervskørekort, siger Ole Birk Olesen.

Samtidig bliver det et krav, at der er sædefølere og taxameter for at få en tilladelse.

Den nye taxilov indfases over tre år. Trafikstyrelsen kan hvert år udstede 500 tilladelser, og efter tre år fjernes antalsbegrænsningen fuldstændig.

Den nye taxilov lægger også op til, at chauffører kan organisere sig i valgfri selskabsformer.

Hovedpunkter i taxiaftale:

 • Antalsbegrænsningen på taxitilladelser ophæves, så alle, der opfylder kravene til at kunne køre taxi, også har ret til at få en tilladelse.

 • De nugældende kommunegrænser for taxikørsel fjernes, så taxiselskaber kan operere på tværs af kommunegrænser over hele landet.

 • Fremadrettet kan man drive taxi i selskabsform, så erhvervet sidestilles med andre erhverv.

 • De, der kører andre former for erhvervsmæssig personbefordring som fx offentlig servicetrafik og handicapkørsel, får nu mulighed for at køre taxi på de tidspunkter, de ikke varetager anden erhvervsmæssig personbefordring.

 • Kommunerne kan udbyde taxibetjening i yderområder, så kommunerne betaler et beløb for, at taxiselskaberne til gengæld betjener yderområderne.

 • Krav om erhvervskørekort afskaffes. Krav om førerkort opretholdes med en styrket chaufføruddannelse.

 • Fastholdelse af krav om sædefølere, videoovervågning og taxameter.

 • Det vil fortsat kræve en særlig indretning af køretøjerne, ligesom man som vognmand skal have tilladelse til at drive taxikørsel, og taxichauffører skal have et særligt førerkort

 • Ændringerne i lovgivningen indføres gradvist, således at antalsbegrænsningen indføres over tre år, mens vognmændene får fem år til at tilpasse bilerne til de nye udstyrskrav.

 • Den nye lov vil blive evalueret efter ét, tre og seks år for at følge, hvordan markedet og nye teknologiske muligheder udvikler sig.

 • Kilde: Transportministeriet