Nye anklager om stemme-misbrug i almene boliger: Pamperi, siger professor

Administrationsselskabet KAB har benyttet almene boligers stemmer ved valg til Nykredit.

Det er måske ikke til at se det, men magten i Nykredit ligger ikke i de to glasbygninger, men i det lille murstenshus i billedet. Her har Forenet Kredit hjemme, som er kundeejet og siddet på knap 80 procent af aktierne i Nykredit. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Den almene boligsektor har de seneste år stemt flittigt ved valg til repræsentantskabet bag Nykredit, hvor kunder kan være med til at sætte retningen for finanskoncernen. Har man et lån, så har man også en stemme og ret til at stille op.

Valgene har fået stor opmærksomhed som kampplads for vrede kunder, der blandt andet er gået til angreb på Nykredits priser.

Men ved flere valg har en stor del af de almene boliger stemt, helt uden at hverken bestyrelser eller beboere har anet noget om deres egen deltagelse, eller hvem de har stemt på.

De almene boligers ret til at stemme blev nemlig ikke brugt af dem selv, men af deres boligadministrationsselskab, KAB, der ikke spurgte om lov til at bruge stemmerne, og som heller ikke oplyste om det.

Professor i jura ved Københavns Universitet Kirsten Ketscher er stærkt kritisk over for fremgangsmåden.

- Det er virkelig vanskeligt at forstå, at man kan have en sådan praksis. Jeg vil kalde det misbrug af de oplysninger, man ligger inde med, siger Kirsten Ketcher.

Afsløringen af fremgangsmåden ved valg til repræsentantskabet bag Nykredit kommer kort efter en anden sag om stemmemisbrug ved forbrugervalget til bestyrelsen i det sjællandske elnetselskab Radius, hvor KAB også benyttede almene boligers stemmer uden godkendelse.

Lå inde med kundeoplysninger

KAB bekræfter oplysningerne om repræsentantskabsvalget over for DR Nyheder, men ønsker ikke at stille op til interview.

KAB giver i en skriftlig redegørelse til DR Nyheder dog udtryk for, at fremgangsmåden ved valgene ikke er i orden.

- KAB erkender, at vi på - samme måde som med Radius-sagen – mere eksplicit burde indhente accept hos de relevante boligorganisationsbestyrelser; det er og bør være god skik, at vi som administrationsselskab har tydelig opbakning, når vi handler i fællesskabets interesser, skriver KAB.

Samlet administrerer KAB 60.000 almene boliger i Hovedstadsregionen.

KAB har adgang til de almene boligers kundeoplysninger i Nykredit-koncernen, fordi de administrerer de enkelte boligselskaber og boligafdelingers økonomi. Oplysningerne gav KAB adgang til at udnytte stemmerne uden de almene boligers viden, som det er sket.

Radius-valget

I marts måned kom det frem, at KAB's nu afgåede vicedirektør Flemming Strøm stemte på sig selv 3000 gange med kundernes stemmer ved valget til Radius og dermed sikrede sig selv en bestyrelsespost.

Efter afsløringen trak Flemming Strøm sig fra posten i Radius, og efterfølgende er han også fratrådt sin stilling i KAB.

Kirsten Ketscher ser fremgangsmåden som et alvorligt brud på hele grundtanken med de almene boliger.

- Man sidder altså ikke og administrerer hvad som helst; man sidder og administrerer boliger, som er finansieret af det offentlige, og som der ligger en idé bag - det har man ikke vist respekt for, siger hun.

KAB har nu med bistand fra Kammeradvokaten iværksat et arbejde, der skal sikre rene linjer i fremtiden, når det gælder denne type valg.

Forenet Kredit: Valgregler er overholdt

Repræsentantskabet bag Nykredit består af 104 medlemmer, som alle skal vælges af kunder i Nykreditkoncernen. Repræsentantskabet er organiseret i foreningen Forenet Kredit, der er hovedaktionær i finanskoncernen.

Selv om KAB erkender, at stemmerne blev brugt uden klar opbakning fra de almene boliger, så mener Forenet Kredit, at deres valgregler til repræsentantskabet er overholdt.

- Efter at have undersøgt sagen nøje, kan Forenet Kredit forsikre, at alle stemmer er afgivet efter reglerne, skriver direktør Louise Mogensen i en meddelelse på Forenets Kredit hjemmeside.

Juraprofessor Kirsten Ketscher er kritisk over for værdien af de pågældende valg.

- Det stiller Nykredits repræsentantskab i et dårligt lys. De mangler legitimitet, fordi de ikke er valgt på en måde, hvor de repræsenterer dem, som er Nykredits kunder, siger Kirsten Ketscher.

- De har jo ingen demokratisk troværdighed, siger hun.

KAB mener også, at Nykredits valgregler er overholdt, selvom man erkender, at man benyttede stemmerne uden at have fået den nødvendige opbakning fra kunderne i de almene boligorganisationer.

I Forenet Kredit er man dog villig til at ”se på, om valgregulativet kan skrives tydeligere”, hedder det på foreningens hjemmeside.

- Vi kan se på mængden af spørgsmål og tvivl, at vores valgregler nok med fordel kan præciseres. Vi lægger ikke op til at ændre praksis, men det er altid værd at se på, om vi kan skrive tingene mere klart, skriver direktør Louise Mogensen.

Stemmer på hinanden

KAB vil ikke oplyse, hvem man har stemt på til repræsentantskabet i Nykredit.

De almene boligers stemmer er blevet benyttet ved valg i 2016 og 2018 til den såkaldte erhvervsgruppe i valgkredse på Sjælland og i København.

I 2016 benyttede KAB syv stemmer ved valget, hvor daværende vicedirektør Flemming Strøm blev valgt ind i repræsentantskabet. Han trak sig fra posten samtidig med sin fratrædelse i KAB.

- Vi kan se på mængden af spørgsmål og tvivl, at vores valgregler nok med fordel kan præciseres. Vi lægger ikke op til at ændre praksis, men det er altid værd at se på, om vi kan skrive tingene mere klart, skriver direktør for Forenet Kredit, Louise Mogensen, til medlemmerne. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

I 2018 blev der benyttet 128 stemmer uberettiget, hvilket svarer til cirka 20 procent af alle aktive stemmer ved det pågældende valg. Ved valget blev flere direktører for andre boligadministrationsselskaber valgt ind i repræsentantskabet bag Nykredit.

Selv om KAB altså ikke ønsker at fortælle, hvem man konkret har stemt på med kundernes stemmer, så har administrationsselskabet tidligere fortalt til DR, at det er almindelig praksis i den almene sektor, at man ved valg til repræsentantskabet i Nykredit stemmer på kolleger med tilknytning til den almene sektor.

KAB betegner selv sin deltagelse i valget til Nykredit som ”politisk interessevaretagelse” i den skriftlige redegørelse.

'Beboerdemokratiet har det godt'

I brancheorganisationen for de almene boliger, BL, ser direktør Bent Madsen ligeledes et behov for et klarere mandat i sagen.

- Der er ingen tvivl om, at et administrationsselskab skal sørge for, at der er opbakning fra de enkelte boligselskaber og dermed også en beboerdemokratisk opbakning til det, man foretager sig. Budskabet er både til KAB og alle andre, at der selvfølgelig skal være opbakning.

Alligevel mener han, at beboerdemokratiet har det godt.

- Jeg har meget stor tillid til beboerdemokratiet. Det er en helt unik dansk model vi har, at det er beboerne, der vælger bestyrelserne i selskaberne, og det er beboerne, der sidder i de øverste bestyrelser hele vejen op gennem systemet, siger Bent Madsen:

- Beboerdemokratiet fungerer generelt ganske, ganske godt. Der er det så vigtigt, at når man opdager fejl, at man så er villig til at rette op på det, siger han.

Som en udløber af sagen har BL nu iværksat en undersøgelse af de almene boligers repræsentation i forskellige fora rundt omkring i landet.

Juraprofessor Kirsten Ketscher er mindre overbevist om sundhedstilstanden i beboerdemokratiet på baggrund af sagerne om Nykredit og Radius.

- Det er jo desværre en afart af almindeligt pamperi. Man færdes i nogle cirkler, hvor man ved bedre end alle andre, og ikke er bevidst om, at man har en forpligtelse over for dem, som betaler gildet, og det synes jeg faktisk er forargeligt, siger Kirsten Ketscher.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter