Nye løn- og arbejdsvilkår på plads for 142.000 ansatte i regionerne

Dermed er overenskomstforhandlingerne afsluttet for alle 800.000 offentligt ansatte.

Formand for Dansk Sygeplejeråd og chefforhandler på det regionale område Grete Christensen præsenterer en aftale om overenskomst for ansatte i regionerne på et pressemøde i København lørdag den 20. februar 2021. . (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) (Foto: © Martin Sylvest, Scanpix)

5,02 procent i lønstigninger.

Sådan lyder den overenskomstaftale som lønmodtagerneorganisationerne og Danske Regioner er blevet enige om.

Det er blandt andet sygeplejersker, sosu'er, ernæringsassistenter, bioanalytikere og mange andre faggrupper den nye aftale kommer til at gælde.

- Aftalen sikrer reallønnen for alle ansatte. Det er et tilfredsstillende resultat i lyset af omstændighederne, siger forhandlingsleder for lønmodtagerne, Grete Christensen.

Også arbejdsgiverne var tilfredse med, at det tilsyneladende er lykkes at lande en aftale uden de helt knaster.

- Det har været gode og konstruktive forhandlinger. Vi er i udgangspunktet uenige i nogle punkter, når vi går ind til forhandlingerne, men det vigtige er, at vi er enige, når vi går ud af forhandlingerne. Og det er vi, siger Anders Kühnau, der er chefforhandler for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Oven i lønstigningen kommer 0,45 procent i organisationsmidler. Det er penge, som organisationerne hver især kan forhandle om i den kommende tid.

Derudover er der afsat en pulje på 33 millioner kroner, som går til sygeplejerskerne.

Heller ikke lønløft til sygeplejerskerne i denne omgang

I mange år har sygeplejerskerne ønsket sig et større lønløft. De mener, at der eksisterer et såkaldt lønefterslæb, der betyder, at de får udbetalt mindre i løn i forhold til andre brancher med samme uddannelse og kvalifikationer.

Men heller ikke ved denne forhandling lykkedes det at hæve lønnen betragteligt.

- Vi har et ønske om at de kvindedominerede fag, som har et lønefterslæb, de skal have det indhentet, men det tror vi på er en politisk dagsorden, som vi skal forfølge efter de her forhandlinger, siger Grete Christensen, der udover at være forhandlingsleder også er formand for Dansk Sygeplejeråd.

For i denne omgang har det været en presset coronaøkonomi, der har været bestemmende for, hvor mange penge der har kunne gives ud. Blandt på grund af den såkaldte reguleringsordning, der gør, at lønstigningerne på det offentlige arbejdsmarked ikke må overstige det private.

- Det har været nogle svære forhandlinger, præget af corona og den deraf følgende usikkerhed om økonomien, siger Grete Christensen.

- Under de givne forudsætninger er dette resultat det bedst opnåelige, siger hun.

I stedet har man valgt at fokusere på andre områder, siger Anders Kühnau:

- Noget af det, vi har sat fokus på, er et godt psykisk arbejdsmiljø. Der er en række forskellige ting, vi arbejder med, som skal gøre det attraktivt at være på de regionale arbejdspladser udover en rimelig løn, som selvfølgeligt også skal til.

Sidste forhandling på det offentlige område

Dagens resultat er det tredje og dermed sidste resultat fra de offentlige overenskomstforhandlinger.

I sidste uge fik 500.000 kommunalt ansatte præsenteret deres aftale, og ugen forinden var det de statsligt ansatte.

I alt skal cirka 800.000 offentligt ansatte have ny overenskomst.

I de to foregående forlig er den økonomiske ramme på 6,75 procent, og det er samme ramme, de regionale forhandlingerne har fulgt.

De statsansatte fik lønstigninger på 4,42 procent, mens de ansatte i både kommunerne og regionerne lød på 5,02 procent over de næste tre år.

Der er dog fortsat specifikke forhandlinger mellem de enkelte lønmodtagerorganisationer og arbejdsgiverne. Blandt andet forhandler sygeplejerskerne med regionerne allerede i morgen.

Inden nogen af aftalerne bliver til virkelighed er det op til medlemmerne af de enkelte lønmodtagerorganisationer at stemme ja eller nej til aftalerne.

Rettelse: I en tidligere version af denne artikel, stod der at de 33 millioner kroner til sygeplejerskerne var en del af de afsatte organisationsmidler. Dette er ikke korrekt. De 33 millioner kroner kommer fra en anden pulje.