Nye tal: Flere landmænd på lejekontrakt

36 procent af de danske marker bliver nu dyrket på lejekontrakter - det er 11 procent mere end for ti år siden.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild mener, at de mange lejekontrakter på landbrugsjord er med til at holde erhvervet i gang. (Foto: DR Nyheder © DR Nyheder)

Der skal jord til i et landbrug.

Men i mange tilfælde kan landmænd ikke låne penge til at købe jord og bygninger, og så lejer de i stedet. Den tendens kan ses i en frisk opgørelse fra Landbrugets Videncenter, Seges.

På ti år er andelen af udlejet landbrugsjord i Danmark steget kraftigt. I 2005 blev under 25 procent af de danske marker dyrket på grundlag af de såkaldte forpagtnings-aftaler. Nu er 36 procent af jorden udlejet.

- Den væsentligste årsag til den vedvarende stigning er, at potentielle købere simpelthen ikke har tilstrækkelig med kapital på hånden, og så forpagter de i stedet for, forklarer Klaus Kaiser, der er Erhvervsøkonomisk chef, hos Landbrugets Videnscenter, Seges.

Ældre lejer ud til yngre

Opgørelsen, som Seges har lavet for DR Nyheder, viser, at det typisk er ældre landmænd eller deres arvinger, der forpagter ud til yngre bønder.

Den udvikling ser ud til at fortsætte, for bedrifterne bliver færre, men større bedrifter og bankerne er fortsat tilbageholdende med at låne penge ud.

- Forpagtning er kommet for at blive, fordi den giver en fleksibilitet i brugen og dyrkningen af jorden. Forpagtning er et godt supplement til selvejet, og der er ikke udsigt til at udviklingen vender. Tværtimod kommer vi til at se endnu mere forpagtning, end det vi ser i dag, vurderer Klaus Kaiser.

Unge kan starte som leje-landmænd

Hos brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer har de blandede følelser overfor udviklingen.

På den ene side vil man gerne holde fast i den selvejede forretningsmodel, på den anden side er muligheden for at forpagte frem for at købe med til at holde erhvervet oven vande.

- Jeg tror det er uundgåeligt, at vi får flere og flere forpagtede arealer. Det kan både kan give etablerede landmænd nogle muligheder for at udvide bedriften og give nogle af de unge landmænd mulighed for at komme i gang, siger Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer.

Leje er løftestang for landbruget

Store dele af landbruget mener stadig, at selveje er den bedste ejerform. Alligevel er stigningen i løsninger, hvor hele eller dele af bedrifternes jord forpagtes med til at løfte hele erhvervet økonomisk. Udlejningen letter nemlig gældsbyrden for hele branchen.

- Når gældsætningen i erhvervet ikke bliver så høj, så er det gavnligt. Både leverandører til landbruget og de banker, der finansierer erhvervet, bliver mere positive, forklarer Klaus Kaiser.

Selvom den stigende forpagtning for tiden er positivt for erhvervet, så håber Martin Merrild, at medlemmerne i Landbrug & Fødevarer vil holde fast i selvejet.

- Jeg håber, at det her er en udvikling, hvor vi ser flere kombinationer. Det kan handle om både at eje og leje noget jord eller om at samarbejde med naboer. Men vi bør holde fast i selvejet, siger Martin Merrild.

FacebookTwitter