Tema Bidragssatser

Nykredit-formand lover: Valgte boligejere bliver spurgt inden børsnotering

Selv om Foreningen Nykredit med en vedtægtsændring har koblet repræsentantskabet af en børsnotering, vil formanden sende spørgsmålet ud til afstemning, siger formand.

Koncernchef i Nykredit Michael Rasmussen og foreningsformand Nina Smith under pressemødet sidste år, da det blev annonceret, at Nykredit skal på børsen. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

Selv om Nykredits øverste organ, repræsentantskabet, med en vedtægtsændring sidste år blev koblet af, når realkreditkæmpen skal børsnoteres, lover foreningens formand Nina Smith at spørge de valgte repræsentanter i foreningen.

- Når vi er parate til at trykke på knappen, vil jeg selvfølgelig gå tilbage til repræsentantskabet og vise, hvordan prospektet er, og så mener jeg, at repræsentantskabet igen skal høres. Det vil være min tilgang, hvis jeg er formand, siger Nina Smith, formand for Foreningen Nykredit i dagens P1 Business, hvor valget til repræsentantskabet, som afgøres i starten af marts, diskuteres.

Oprøret i Nykredit

Da Nykredit den 4. februar 2016 meddelte, at realkreditkæmpen hævede bidragssatserne og gik på Børsen, brød stormvejret løs. Utilfredse boligejere rasede over selskabet og organiserede sig hurtigt i oprørsgruppen "Kritiske interessenter i Nykredit og Totalkredit", der allerede i marts rundede 40.500 medlemmer på Facebook.

I marts kom bevægelsen for første gang ind i foreningens repræsentantskab ved valget i Sydjylland. De oprørske boligejere har organiseret sig i grupperne Fair Bidragssats og Consum, som sammen organiserer modstanden mod de hævede bidragssatserne og planerne om en børsnotering af Nykredit Holding.

DR Nyheder kan i dag fortælle, at foreningen i februar sidste år ændrede vedtægterne, så repræsentantskabet juridisk er afkoblet, når Nykredit bliver børsnoteret.

Uden betydning, hvad repræsentantskabet mener

Men selv om Nina Smith vil spørge repræsentantskabet, er det ikke sikkert, det kan ændre noget, for vedtægterne er stærkere end formanden, lyder det fra Søren Friis Hansen, der er professor i selskabsret ved CBS.

Det er katastrofalt. Det svarer til, at Folketinget lægger al magten over til regeringen. Det skaber et meget stort demokratisk problem.

Jens Vesterbæk, formand fair bidragssats

- Sådan som vedtægterne er formuleret, så er det bestyrelsen, der har kompetence til at træffe beslutning om en børsnotering i aktieselskabet. Der vil bestyrelsen kunne sige: det er os, der beslutter det. Så er det uden betydning, at repræsentantskabet vil noget andet, siger han.

Louise Andersen er næstformand i protestbevægelsen Fair Bidragssats. Det overrasker hende, at de kritiske boligejere ikke kan påvirke børsnoteringen via repræsentantskabet.

- Jeg synes, det er udemokratisk i en demokratisk forening. Men det er da positivt, at Nina Smith her siger, hun vil spørge repræsentantskabet. Det, håber jeg, er et løfte, hun holder, siger Louise Andersen, der selv stiller op for forbrugerfraktionen Consum på Fyn.

Paragraf 16

Stk. 1. Bestyrelsen forelægger medlemmerne af repræsentantskabet forslag til væsentlige vedtægtsændringer for Nykredit Holding A/S, derunder væsentlige ændringer i aktiekapitalen, forinden forslaget vedtages på en generalforsamling i Nykredit Holding A/S. Dette gælder dog ikke, hvis forslaget er af hastende karakter, og det ikke uden væsentlig ulempe kan afvente forelæggelsen for medlemmerne af repræsentantskabet.

(Tilføjet 2016)

Stk. 2. Denne bestemmelse gælder dog ikke for vedtægtsændringer, der gennemføres i forbindelse med ansøgning om optagelse af Nykredit Holding A/S’ aktier til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S eller efter en børsnotering af Nykredit Holding A/S.

Svært at få flertal for kritiske boligejere

Repræsentantskabet i Foreningen Nykredit er i forvejen sådan organiseret, at privatkunderne vil få meget svært ved at få et flertal. Selv om private sidder på 62 procent af Nykredits samlede udlån, omfatter privatgruppen i repræsentantskabet kun 35 ud af 104 medlemmer.

- Hvis man vil forhindre børsnoteringen, så må man formentlig sikre sig opbakning til det hos nogle af de andre grupper, som sidder i repræsentantskabet, siger Søren Friis Hansen.

Men Nina Smith holder fast i, at et flertal i repræsentantskabet kan forhindre en børsnotering:

- Hvis det er sådan, at repræsentantskabet har flertal til den tid, så vil jeg ikke kunne gennemføre en børsnotering. Det er ikke min måde at gøre det på, siger Nina Smith i dagens P1 Business.

- Der mangler kontrol

Jens Vesterbæk er formand for Consum og blev valgt ind i repræsentantskabet sidste år.

Han vil efter Nina Smiths udmelding foreslå at rulle vedtægtsændringen fra 2016 tilbage:

- Jeg vil holde hende op på det, hun siger. Jeg har tidligere stillet forslag om, at ændringer i aktiekapitalen skal kræve kvalificeret flertal i repræsentantskabet. Det affejede Nina Smith dengang. Men det kan være, det har ændret sig nu, siger Jens Vesterbæk.

Han tror ikke på Nina Smith, når hun forsikrer, at repræsentantskabet skal høres ved en børsnotering.

- Vi skal have det nedfældet, så det også holder i retten, siger han.

Han mener, det er et stort problem for foreningen, at beslutningen om en børsnotering juridisk nu er lagt over til bestyrelsen.

- Det er katastrofalt. Det svarer til, at Folketinget lægger al magten over til regeringen. Det skaber et meget stort demokratisk problem, siger Jens Vesterbæk.