Nyt blodrødt regnskab fra Post Danmark: Sverige kan slukke for respiratoren

Post Danmarks økonomi er så elendig, at selskabet er dybt afhængig af kapital fra moderselskabet. Svenskerne kan blokere.

Selv om Post Danmark i 2016 har sparet over en halv milliard kroner på afskedigede medarbejdere, har det danske postvæsen et underskud på 1,3 milliarder kroner - hvilket stort set slugte selskabets egenkapital. (Foto: Ida Marie Odgaard © Scanpix)

Der er ikke meget at juble over i den danske del af Postnord, Post Danmark, der netop har offentliggjort regnskabet for 2016.

Post Danmark har udsigt til tab til alle sider og kommer ud af 2016 med et samlet underskud på 1,37 milliarder kroner.

Regnskabet viser også, at havde det ikke været for en redningsmanøvre fra det svenske moderselskab Postnord AB tidligere i år, ville Post Danmark formentlig allerede nu stå midt i en konkurs.

Ved udgangen af 2016 var Post Danmarks egenkapital eroderet til små 108 millioner kroner.

- Havde det ikke været for kapitalindsprøjtningen, ville Post Danmark være meget konkurstruet, siger Søren Friis Hansen, der er juridisk professor på CBS.

Den 23. februar besluttede Postnord AB at føre én milliard kroner ind i det danske selskab.

Svenskerne kan bestemme skæbnen

Bag ejerskabet af Post Danmark står den svenske og danske stat, der i 2009 lod deres nationale postselskaber fusionere.

Beslutningskraften i selskabet er fordelt ligeligt. Det betyder, at begge stater skal være enige, før der er et flertal bag beslutningerne i selskabet.

Derfor kan svenskerne også bestemme Post Danmarks skæbne, påpeger Søren Friis Hansen:

- Med et tab af den hastighed, vil man hurtigt igen nærme sig håbløshedstidspunktet. Og så skal ledelsen tage stilling til, om forretningen skal fortsætte. Og da kan svenskerne bestemme, om de er med på en ny kapitalindsprøjtning, siger Søren Friis Hansen.

Den svenske næringsminister, Mikael Damberg, har tidligere været ude med riven efter det danske postvæsen, efter det har vist sig, at selskabet slet ikke er levedygtigt.

Han har sat gang i et større juridisk arbejde, der skal undersøge, om det er muligt at skille sig af med den danske del af selskabet.

Breve i hastig afvikling

Den primære grund til det massive tab i 2016 er den fortsatte nedgang i postmængden, hvor antallet af brevforsendelser faldt med 19 procent.

Samtidig er pakkedistributionen steget med syv procent, hvilket slet ikke har været nok til at oppebære omsætningsniveauet fra 2015. Omsætningen i Post Danmark faldt med over en halv milliard kroner til 6,6 milliarder i 2016.

Brevmængden falder fortsat voldsomt. I 2016 faldt den yderligere med 19 procent, står der i det netop offentliggjorte regnskab.

Også underskud i 2017

I alt blev forretningen trimmet med 865 årsværk svarende til otte procent af de ansatte i løbet af året. Det har nedbragt omkostningerne med over en halv milliard kroner, fremgår det af årsrapporten.

På befordringsdelen, altså den del af forretningen der bringer breve ud, kommer Post Danmark ud af 2016 med et underskud på 819 millioner kroner. Tabet kommer primært fra nedskrivninger for en halv milliard kroner. Heraf udgør nedskrivningerne på goodwill for 260 millioner kroner.

Den øvrige del af forretningen kører også med røde tal med et samlet underskud på 419 millioner kroner i 2016.

- Der vil fortsat være et kraftigt fald i brevantallet i 2017, og sammen med udviklingen i salget af øvrige produkter er det forventningen, at Post Danmark realiserer et væsentligt fald i den totale omsætning, skriver Post Danmark i regnskabet.

I første kvartal i år havde Post Danmark et negativt driftsresultat på 170 millioner kroner. Samme periode sidste år bød på et driftsunderskud på 51 millioner kroner.

Selskabet forventer også et underskud i 2017.

De politiske partier forventes inden sommerferien at blive enige om et bud på en redningsplan for Postnords danske del, Post Danmark A/S.

Ingen planer om statslig kapital

Postnord har anmodet ejerne om 2,3 milliarder kroner til at omstille produktionsmodellen i Post Danmark.

Men det krav regner Finansministeriet ikke i øjeblikket med at leve op til, lyder det i et svar fra ministeriet:

- PostNord har igangsat en omfattende transformationsplan af selskabet, der skal gøre forretningen økonomisk levedygtig. Som aktionær i Postnord bakker den danske stat op om selskabets transformationsplan, men der er ikke konkrete planer om bidrag fra staten til Postnord, lyder det i en udtalelse fra ministeriet.

Kl. 15:41: Opdateret med Finansministeriets svar.

OM POSTNORD

  • Postnord AB er holdingselskabet for en koncern, som tilbyder kommunikations- og logistikløsninger i Sverige, Danmark, Norge og Sverige. Postnord har hovedkvarter i Solna i Sverige.

  • Koncernen har cirka 33.000 ansatte - for fem år siden var der over 40.000 ansatte.

  • I Danmark er 10.000 ansat i koncernen. Men her er der også barberet voldsomt ned de senere år.

  • Postnord Danmarks befordringspligt i forbindelse med A-breve ophørte fra 1. juli 2016, det har givet mulighed for at omstrukturere forretningen. Men også yderligere været med til at speede faldet i brevmængden op.