Økonom: Fastfrysning af grundskyld går stik imod økonomers anbefalinger

Fastfrysningen af grundskylden for de næste fire år vil gavne nuværende boligejere, siger direktør for Boligøkonomisk Videncenter.

- For alle boligejere, som allerede har investeret, er det en lettelse, at vi får fastfrysningen af grundskylden, uanset om man er pensionist eller nybagt boligejer, siger Curt Liliegreen. (Foto: © Eva Seider, Scanpix)

Fastfrysningen af grundskylden for de næste fire år skaber ro for boligejerne, men går stik imod økonomernes anbefalinger.

Det siger Curt Liliegreen, der er økonom og direktør for Boligøkonomisk Videncenter, som formidler viden om boligmarkedet til offentligheden.

- Vi har haft et offentligt vurderingssystem, der specielt omkring grundværdi har været meget fejlbehæftet og systematisk har overvurderet grundværdien i landdistrikter, men også inde i byområder har vist ganske store udsving, og det har skabt uro, siger han og fortsætter:

- Midt i det her politisk uholdbare kommer forslaget ind og skaber ro omkring grundskylden. Det er nok en politisk nødvendighed, og det er klart nogle point til Det Konservative Folkeparti, som har markeret sig på det, tilføjer Curt Liliegreen.

Fastfrysning gavner alle boligejere

Med finansloven for 2017 havde partierne allerede aftalt at fastfryse grundskylden for næste år.

Med det nye regeringsgrundlag udvides fastfrysningen til også at gælde 2018, 2019 og 2020, indtil en ny politisk aftale om et helt nyt boligskattesystem træder i kraft i senest 2021.

Beslutningen om fastfrysningen vil primært komme nuværende boligejere til gode, lyder vurderingen.

- For alle boligejere, som allerede har investeret, er det en lettelse, at vi får fastfrysningen af grundskylden, uanset om man er pensionist eller nybagt boligejer, siger han.

Fastfrysningen vil primært gavne nuværende boligejere i Storkøbenhavn.

- Effekten i kroner og øre kan blive voldsom inde i Storkøbenhavn, hvor vi har de rigtig dyre grunde, siger han.

- Der kan det være med til at forbedre boligejernes økonomi, siger han.

I københavnsområdet kan fastfrysningen ifølge Curt Liliegreen også være med til at stimulere priserne på huse yderligere.

Folk på vej ind på boligmarkedet kommer ikke umiddelbart til at nyde godt af fastfrysningen.

- At man nu nulstiller stigningen i grundskylden, er ikke nogen hjælp til unge, der skal ud og købe bolig, for de kommer bare til at betale tilsvarende mere for jorden, siger han.

Stik imod økonomernes anbefalinger

Samtidig vil fastfrysningen sandsynligvis møde modstand blandt økonomer.

- Hvis vi kigger på det her ud fra en mere økonomisk betragtning, så går det her stik imod alle økonomernes anbefalinger, siger Curt Liliegreen og understreger, at størstedelen af økonomerne taler for øget beskatning på jord og mindsket beskatning på arbejdskraft og kapital.

- Jeg tror ikke, at Nationalbanken vil klappe i hænderne over det her, fordi det er ikke lige det, vi har behov for – at priserne stiger endnu mere i København og til dels også i Aarhus, tilføjer han.

Beslutningen om at fastfryse grundskylden de næste fire år vil koste staten penge.

- Det er selvfølgelig noget, der koster nogle penge, som politikerne skal finde et andet sted, siger Curt Liliegreen.

I dag betaler alle danske boligejere grundskyld. Ejere af andelsboliger betaler også grundskyld, ligesom lejere gør det over huslejen. Samtidig er der også grundskyld på erhvervsejendomme.