Økonomer til boligejere: Pas nu på de flexlån

Renten er efterhånden så lav herhjemme, at det kun kan gå op ad. Derfor er der god grund til at skifte danskernes yndlingslån ud med et fastforrentet.

Lige nu kan renten nærmest kun stige, så der er god grund til at se nærmere på de fastforrentede lån, siger Jens Lunde, der er lektor i boligøkonomi ved CBS og medlem af DR Nyheders økonomiske ekspertpanel.

De danske boligejere er helt vilde med de korte rentetilpasningslån, også kaldet flexlån. Men det er økonomerne ikke.

I første kvartal af 2012 blev der konverteret lån for hen ved 100 milliarder kroner - og omkring 60 procent af boligejerne valgte de korte rentetilpasningslån frem for fast forrentede lån.

Men spørger man økonomerne, burde de gøre det stik modsatte. Blandt eksperterne i DR Nyheders økonomiske panel er det en forsvindende lille del, der lige nu anbefaler flexlånet.

En tredjedel af eksperterne svarer, at de er i tvivl eller helt ville undlade, at komme med en anbefaling. Af dem, der har afgivet anbefalinger, svarer 47 procent at de vil anbefale en blanding af det fasteforrentede og flexlånet, mens 37 procent anbefaler at gå helt over til et fast forrentet lån. Kun 16 procent anbefaler de kortere rentetilpasningslån.

Renten kan kun stige

Problemet for boligejerne er, at beslutningen skal træffes i nuet, mens svaret på, hvad der ville have været billigst, først kan gives i løbet af en årrække. Men som en af paneldeltagerne, Jens Lunde, der er lektor i boligøkonomi ved CBS, påpeger, så er renten lige nu historisk lav. Derfor har han på det seneste anbefalet boligejere at benytte fast forrentede lån.

- Renten kan nærmest kun stige. Vi ved hverken hvornår eller hvor meget. Særligt boligejere med høj belåning er finansielt sårbare, og kunne få sikkerhed omkring de fremtidige ydelser ved at skifte til lån med fast rente og samtidig opnå en stor reduktion af deres gæld, hvis renten stiger et par procent, forklarer han.

Sparer du op?

Samtidig peger mange af økonomerne dog på, at det er svært at komme med generelle anbefalinger. En konkret anbefaling skal nemlig tage udgangspunkt i den enkelte husstands samlede økonomi.

Hvis en boligejer eksempelvis tager de korte lån til en rekordlav rente, og bruger besparelser til at afdrage på lånet, så vil en fremtidig rentestigning ikke slå så meget igennem på ydelsen.

Men hvis boligejeren modsat vælger korte lån med afdragsfrihed, og anvender hele besparelsen til forbrug, kan en rentestigning få alvorlige konsekvenser for den disponible indkomst.

Rentestigning kan udløse bølge af tvangsauktioner

Hele 81 procent af økonomerne i ekspertpanelet forventer, at det kan bringe boligejere med korte rentetilpasningslån i problemer, hvis renten stiger igen. Samtidig er 64 procent helt eller delvist enige i, at en rentestigning på 3 procentpoint på de korte rentetilpasningslån kan udløse en bølge af tvangsauktioner i Danmark.

Økonomerne mener altså, at nogle boligejere ikke ville kunne klare de stigende udgifter som en større rentestigning ville give. De frygter med andre ord, at de nuværende besparelser som følge af den lave rente i stort omfang er blevet brugt til andet end opsparing.

Få uvildig rådgivning

Det kan altså få alvorlige konsekvenser, hvis man vælger det forkerte lån. Derfor opfordrer Jens Lunde til, at man ser sig godt for, når man søger rådgivning om boliglån.

- I dag har bankerne relationer til realkreditinstitutterne, som igen har relation til kæderne af ejendomsmæglere. Dengang ejendomslån var sammenlignelige og kurserne stort set ens, spillede det ikke den store rolle, hvilket realkreditinstitut man optog sine lån i. Derfor vil det bedste i den nuværende situation være at få uvildig rådgivning, forklarer han.

Boligejerens problem er, at det kan være svært at finde en rådgiver med den fornødne ekspertise.

- Nogle revisorer ved meget om boligfinansiering, men ikke alle, nogle advokater kender også til området, men langt fra alle, fortæller Jens Lunde.