Økonomer: Unødvendigt indgreb

De fleste økonomer kalder regeringens indgreb økonomisk unødvendigt. Samtidig kan udspillet risikere at sætte så meget skub i dansk økonomi, at det bliver nødvendigt med en opstramning om et år eller to.

De fleste økonomer kalder regeringens indgreb økonomiskunødvendigt. Samtidig kan det risikere at sætte så meget skub idansk økonomi, at det bliver nødvendigt med en opstramning om et åreller to. Det er hovedtrækkene i reaktionerne fra danskeøkonomer.

Vi spiser af fremtidens velfærd

En af konsekvenserne af VK-regeringens kickstart af økonomien er,at vi allerede nu tærer på fremtidens velfærd, og hunden spiserdermed af sin egen hale.

Det siger chefanalytiker i Danske Bank Steen Bocian medhenvisning til suspensionen af indbetalinger til Den SærligePensionsopsparing (SP).

- Ved at suspendere SP-bidraget får regeringen skatteindtægteraf penge, som ellers først skulle være udbetalt til beskatning i2030. Man kan sige, at man med den tekniske finte spiser affremtidens velfærd, siger Steen Bocian.

Unødvendigt indgreb

Det er de dårlige meningsmålinger, der driver VK-regeringen til atkickstarte økonomien nu. Der er økonomisk set ikke brug for det, oginitiativet kan vise sig som en boomerang, der vil tvingepolitikerne til at stramme op igen om et år eller to. Det sigercheføkonom i Jyske Bank Klaus Kaiser.

- Økonomien har ikke brug for det, og det er ærgerligt, atregeringen ikke har haft større tålmodighed. Men det er denstigende ledighed, der belaster regeringspartierne, og der er ingentvivl om, at regeringen er blevet skræmt af vælgerflugten. Nuforsøger den at genvinde initiativet og knække kurven, sigerhan.

Kaiser henviser til, at den forrige pakke med skattelettelserikke har fået tid til at virke helt endnu, og med det nye initiativoveni risikerer regeringen at sætte så meget skub i økonomien, atden overophedes, og politikerne vil blive tvunget til at stramme opigen.

Kan blive nødvendigt med nyt indgreb

Cheføkonom i Nordea Helge J. Pedersen frygter, at der kommer formeget fart på økonomien, og at der må bremses op med et nyt indgreballerede i 2005.

- Efter vores bedste overbevisning er der ikke behov for at gørenoget på nuværende tidspunkt, medmindre det er noget, der forbedrerstrukturerne i dansk økonomi, siger Helge Pedersen med adresse tildet danske skattesystem.

Han frygter, at et indgreb på nuværende tidspunkt kan sætte formeget fart på økonomien.

- Vi forventer jo en økonomisk fremgang i år, der vil være noktil at trække stigende beskæftigelse med på et senere tidspunkt. Sårisikoen er, at der kommer for meget damp på økonomien, så viallerede i 2005 må se på en opstramning, siger Helge Pedersen.

Unødvendigt indgreb

- Hvis det skulle gennemføres, så er det ikke den mest tossedemåde, det er gjort på, siger senioranalytiker i Nordea Jes Asmussentil RB-Børsen.

Han understreger, at han stadig finder indgrebet unødvendigt, ogpåpeger, at det er en ren kickstart af økonomien. Der ligger ingenstrukturelle forbedringer, som Nordea ellers havde håbet på.Samtidig regner regeringen med store dynamiske effekter, da denventer, at indgrebet påvirker de offentlige finanser positivt i år.Regeringen har ellers hidtil afholdt sig fra de dynamiske effekter,fordi størrelsen af dem er meget usikker.

Jes Asmussen kan godt følge ideen om at suspendere den tvungnesærlige pensionsopsparing i to år, og finder det også fornuftigtblot at fremrykke allerede planlagte investeringer ogskattelettelser, så der ikke kommer ekstra udgifter i delangsigtede planer.

- Den særlige pension blev netop lagt ind i 1998 for at dæmpeforbruget, så det er meget fornuftigt at suspendere den, når manvil øge forbruget igen. I og med at den kun er suspenderet, liggerder automatisk en opstramningsmekanisme om to år, sigerAsmussen.

Facebook
Twitter