Ørsted kan slippe fri af milliard-regning: El-priser var ikke urimeligt høje

Konkurrencerådet skal betale sagsomkostninger i stor sag om markedsmisbrug.

Vestre Landsret mener ikke, at Konkurrencerådet har ret i, at Elsam opkrævede urimeligt høje priser. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Jyske og fynske elkunder er alligevel ikke blevet opkrævet urimeligt høje elpriser af Elsam, som siden er blevet overtaget af Danmarks største energiselskab, Ørsted.

Sådan lyder afgørelsen i Vestre Landsret, som dermed har ophævet Sø- og Handelsrettens vurdering, der ellers banede vejen for 1.100 vestdanske virksomheder og kommuner, der har stævnet Ørsted for 4,4 milliarder kroner.

- Konkurrencemyndighederne har ikke med den fornødne sikkerhed påvist, at Elsam misbrugte sin dominerende stilling fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006, skriver Vestre Landsret i domsresuméet.

Over syv milliarder

De jyske og fynske kunder stævnede i 2007 Ørsted, fordi Elsam angiveligt fra 2003-2006 misbrugte sin dominerende markedsposition til at opkræve for høje elpriser.

Siden stævningen i 2007 er der løbet procesrenter på, så kravet nu menes at udgøre over syv milliarder kroner

Konkurrencerådet

I 2007 slog Konkurrencerådet fast, at Elsam havde brudt konkurrenceloven ved at opkræve urimeligt høje priser for elektricitet i Vestdanmark.

Fra 2005 til december 2006 havde Elsam i alt opkrævet 111 millioner kroner for meget fra sine kunder i Vestdanmark, mente Konkurrencerådet.

Den afgørelse har Ørsted forsøgt prøvet ved retsinstanserne. Efter otte års sagsbehandling gav Sø- og Handelsretten i 2016 Konkurrencerådet ret i sin vurdering.

Men i dag har Vestre Landsret altså underkendt den afgørelse.

Konkurrencerådet har mulighed for at søge procesbevillingsnævnet om at anke til Højesteret.

Konkurrencerådet er blevet dømt til at betale sagens omkostninger på 6,7 millioner kroner.