Offentlige ansatte mangler arbejdsglæde

Fødevarestyrelsen og politiet må se bort fra deres faglige kunnen, når de knokler for at nå meningsløse tal i en resultatkontrakt.

Politibetjente må i slutningen af året skrive ekstra mange bøder for at nå bestemte måltal i deres resultatkontrakt. (Foto: DR © DR)

Hos Fødevarestyrelsens tilsynsafdeling i Rødovre er man frustreret. Netop i Rødovre har man mange vanskelige tilsynssager. Alligevel har man stædigt holdt fast i at gå grundigt til værks og besøge samme virksomhed, indtil virksomheden lægger dårlige hygiejnevaner om. Det har betydet, at antallet af de ”ordinære besøg” i resultatkontrakten, engangsbesøgene, ikke er nået.Sidste år måtte man hente ekstra hjælp fra Nordjylland i årets sidste måneder. Alligevel nåede man kun knapt tallet for årets resultatkontrakt.- Vi knokler for at lave vores arbejde ordentligt og lige meget hjælper det. Men vi nægter at lade måltallene bestemme indholdet af vores arbejde, fortæller Preben Gøttsche, tillidsmand for tilsynsførende i Rødovre.Vær mindre grundigeFra øverste ledelse fik Preben Gøttsche at vide, at han og hans kolleger skulle være mindre grundige og se gennem fingre med mangler hos den enkelte virksomhed.- Og det er frustrerende. Jeg har det dårligt med at give den besked videre, og samtidig kan jeg jo se, at folk knækker nakken og går ned med stress, fortæller han. Det er vores dilemma.Efter at Preben Gøttsche og hans kolleger i Rødovre i efteråret nægtede at sige ja til den nye resultatkontrakt for i år er der blevet sat flere penge af, blandt andet til de ”tunge” virksomheder.Flere bøder i decemberHos politiet kan bilister risikere at få en bøde i december, men ikke i januar for den samme forseelse, af den samme betjent. Bestemte mål i politiets resultatkontrakt bestemmer nemlig, hvad en betjent gør, når han opdager en lovovertrædelse.- Vi skal nå et bestemt antal selesager på et år. Og kun når vi giver bøder, bliver en manglende sele registreret. Derfor er vi hen imod slutningen af året nødt til at skrive ekstra mange bøder, når vi er ude, hvis vi i november fortsat mangler 20-30 procent i at nå målet, siger Henrik Raun, tillidsmand i Københavns Politikreds.Normalt plejer han og hans kolleger at se på hver enkelt sag og lader bilisten slippe med en påtale, hvis de fornemmer, at en mundtlig formaning er på sin plads. Men ofte oplever de, at de i november og december må lade sig styre af måltallene og ikke af, hvilke valg, der er relevante.

Facebook
Twitter