Olieproduktion vil dale markant før 2015

Energistyrelsen forventer, at dansk olieproduktion vil falde 30 procent frem mod 2015. Samtidig bliver produktionen i 2011 dog opjusteret.

Energistyrelsen forventer, at dansk olieproduktion vil falde 30 procent frem mod 2015. Samtidig bliver produktionen i 2011 dog opjusteret. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Den danske olieproduktion vil falde med 30 procent fra 2011 og frem til 2015.

Samtidig opjusterer styrelsen dog sit skøn over olieproduktionen fra Nordsøen i 2011 med 5 procent. Det skyldes hovedsageligt en oprevidering af prognosen for produktionen fra Halfdan- og Tyra-felterne, som A.P. Møller-Mærsk har koncession til.

228.000 olie om dagen

For 2011 forventes den samlede danske olieproduktion at blive cirka 228.000 tønder olie pr. dag. Det er en nedgang på 7 procent i forhold til 2010, men i forhold til årsrapporten fra juni er der altså tale om en opjustering på 5 procent.

- Fra 2011 forventes produktionen at aftage yderligere, og i 2015 forventes produktionen at udgøre 9,2 millioner m3, oplyser Energistyrelsen.

Det samlede skøn for produktionen fra 2012 til 2015 er uændret i forhold til Energistyrelsens seneste rapport.

Mindre naturgas

Produktionen af naturgas forventes i 2011 at blive 5,6 milliarder normalkubikmeter. I forhold til 2010 er det et fald på 21 procent, men i forhold til skønnet fra juni er det en opjustering svarende til 17 procent.

- Opskrivningen skyldes hovedsagelig større efterspørgsel end forventet især i perioden maj til og med juli, forklarer Energistyrelsen

I prognoseperioden forventes produktionen at aftage mod 2013 og derefter stige til 4,5 milliarder normalkubikmeter i 2015.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter