Ombudsmand laver regler for sms-lån

Korte lån, der udbydes via SMS og internettet, har holdt deres indtog på det danske marked. Forbrugerombudsmanden vil nu lave retningslinjer om markedsføring af lånene.

Der skal være grænser for, hvordan man reklamerer for de - ofte meget dyre - smslån.

Der skal være regler for, hvordan man må reklamere får lån via sms og internet. Forbrugerombudsmanden vil nu udarbejde retningslinjer for de korte lån.

Det er området for lån med en løbetid på under tre måneder, der indgås som fjernsalgsaftale, som nu skal være klare retningslinjer om.

- Jeg har fulgt udviklingen på området for kortfristede lån både her og i de øvrige nordiske lande, og jeg kan konstatere, at der er et behov for at få præciseret reglerne og fastlagt god skik på området, siger forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Han har derfor nu - som led i en forebyggende indsats - taget kontakt til de relevante organisationer for at få gang i forhandlinger om retningslinjerne.

Facebook
Twitter