Overblik: Den græske hjælpepakke

Som noget helt nyt skal den private sektor spytte i kassen. Men aftalen rummer også mere af det samme.

EU sender flere penge til Grækenland og sænker renten på eksisterende lån.

Lederne af eurozonelandene har vedtaget en hjælpepakke nummer to til Grækenland. Den skal rette op på landets kriseramte økonomi og forhindre krisen i at sprede sig videre ud i EU.

Tilsammen lyder støtten på 1185 milliarder kroner.

Direkte støtte fra EU

Størstedelen af de penge Grækenland modtager kommer direkte fra EU, som skyder omkring 813 milliarder kroner i den kriseramte Græske stat indtil midten af 2014.

EU-organet Finansiel Stabilitet i Europa bidrager med to tredjedele af beløbet, og den Internationale Monetære Fond med den sidste tredjedel.

Pengene skal primært gå til at støtte de græske banker og stille sikkerhed, så bankerne igen bliver i stand til at låne penge fra den Europæiske Centralbank.

Lettere adgang til lån

Foruden den direkte saltvandsindsprøjtning, så bliver det også lettere for Grækenland at betale deres lån tilbage. Med den nye aftale sættes renten på lånene i hjælpepakkerne ned fra over 4 procent til 3,5 procent. Det gælder også for Irland og Portugal, som også har modtaget store hjælpepakker.

Løbetiden for disse lån vil desuden blive forlænget, så de løber helt op til 30 år med en afdragsfri periode på 10 år.

Hjælp fra bankerne

Som noget helt nyt giver aftalen også de private banker mulighed for at hjælpe Grækenland. Og det regner man med kan bidrage med 373 milliarder kroner.

De europæiske banker bliver tilbudt at omveksle deres græske statsobligationer til gengæld for nye statsobligationer med en længere løbetid på op til 30 år. Det forventes at udløse omkring 275 milliarder til den græske stat. Yderligere 94 milliarder forventes at komme fra tilbagekøb af obligationer.

Den internationale sammenslutning af banker, IIF, vurderer, at 90 procent af deres medlemmer vil bidrage.

Hjælpen fra den private sektor er unik, og eurozonelandene understreger, at den kun gælder for Grækenland.

Nye muligheder for hjælpepakker

Aftalen rummer også tiltag, som vil gavne andre økonomisk trængte lande. EU- organet Finansiel Stabilitet i Europa får nu mulighed for at låne kapital til lande, der fører en fornuftig økonomisk politik, men er tynget af gæld. Det gælder også eurozonelande, som ikke allerede har modtaget hjælpepakker.

Administrativ hjælp

Hjælpen til Grækenland består dog ikke kun i kolde kontanter. Eurozonelederne har lovet at iværksætte en "Marshall-plan", som skal assistere Grækenland i at gennemføre økonomiske reformer i landet. Som en del af den plan fremskydes udbetalingerne af de udviklingsmidler, som i forvejen er øremærket Grækenland.

For at hjælpe Grækenland med at administrere de mange nye midler har EU Kommissionen nedsat en arbejdsgruppe.

Kilder: EU-Komissionen og Reuters.