OVERBLIK: Det betyder fejl i ejendomsvurderingerne for dig

Fejl i ejendomsvurderinger har haft konsekvens for grundskyld, tinglysningsafgifter og hushandler i familier.

Adskillige boligejere har betalt for meget i grundskyld og tinglysning, fordi mange af Skat ejendomsvurderinger har været for høje. (© DR Penge)

Det er de færreste boligejere, der kan stille krav om at få penge tilbage, selvom Rigsrevisionen kritiserer Skat for, at der er fejl i tusindvis af de offentlige ejendomsvurderinger, der er foretaget siden 2003.

Ifølge Rigsrevisionen skød Skat ved siden af i tre ud af fire ejendomsvurderinger af huse i 2011. Det vil sige, at vurderingen af boligen ikke matchede det beløb, som husene blev handlet til.

For 41 procent af de huse, som blev solgt i andet halvår af 2011, var ejendomsvurderingen for høj, mens den var for lav i 34 procent af tilfældene.

Skattestoppet

At boligejere ikke kan få penge tilbage handler dels om, at klagefristen er udløbet, men også, at det er begrænset, hvor mange der reelt er økonomisk berørt.

Det bunder i det skattestop, som VK-regeringen under Anders Fogh Rasmussen indførte i 2001, forklarer Claus Pedersen, der er skattepartner i KPMG med speciale i ejendomsvurdering.

- Skattestoppet betyder, at selvom nogle ejendomsvurderinger er sat for højt de seneste år, så har det ingen betydning for ejendomsværdiskatten, siger han.

Skatteeksperten giver et eksempel. I 2001 var den offentlige ejendomsværdi på hus A en million kroner. I 2011 køber en familie hus A for til 1,5 millioner kroner, og samme år bliver ejendomsværdien sat af Skat til to millioner kroner.

Skat har altså vurderet hus A en halv million kroner for højt. Men det kommer ikke til at betyde, at familien skal betale mere i ejendomsværdiskat. På grund af skattestoppet betaler de nemlig ejendomsværdiskat ud fra den ejendomsværdi, der blev sat i 2001 på en million kroner.

For høj grundskyld

Selvom der er skattestop, betyder det dog ikke, at fejlene hos Skat ikke har haft nogen betydning.

- Problemerne er isoleret til grundskyld, arveafgift og tinglysningsafgift, men det er bestemt også alvorligt nok i sig selv, siger Claus Pedersen.

For at forstå det skal vi have skåret begrebet grundskyld ud i pap. Grundskylden er kendt under betegnelserne ejendomsskat og grundskat - ikke at forveksle med ejendomsværdiskat.

Det er en skat på jordværdi, som i dag udskrives og opkræves af kommunerne, men værdien opgøres af Skat. Den kan variere alt efter, hvilken kommune dit hus ligger i, men udgangspunktet for grundskylden er grundens vurdering, som den fremgår af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Den offentlige vurdering, der ifølge Rigsrevisionen altså er fuld af så mange fejl, at hver femte husejer har været berørt.

Handel i familier

Andre, der kan være berørt, er familier, der har overdraget en bolig fra et familiemedlem til et andet. Det kan være sket gennem arv, som gave eller som en handel i familier.

Inden for en familiekreds kan du overdrage en bolig på almindelige markedsvilkår, men ejendommen kan også overdrages plus eller minus 15 procent af den offentlige ejendomsvurdering. En ordning, der både kan være favorabel for familierne, men også til ugunst, hvis den offentlige vurdering bliver sat for højt.

- Hvis man stolede på den offentlige ejendomsvurdering og har handlet ud fra den, kan man have betalt for meget, siger Claus Pedersen.

Tinglysning

En yderligere ting, der også kan have været påvirket af fejl i den offentlige vurdering, er tinglysningsafgiften, som alle skal betale, når de køber en bolig.

Afgiften ved tinglysning afhænger af købsprisen eller den offentlige ejendomsvurdering. Hvis ejendomsvurderingen er højere end købsprisen, så beregnes afgiften herudfra og er 0,6 procent af ejendomsværdien plus et gebyr.

- Hvis ejendomsværdien har været for høj, har en masse boligejere betalt for meget i tinglysningsafgift, siger Claus Pedersen.

Klagefrist udløbet

Selvom flere boligejere i Danmark er blevet berørt af Skats fejl, er der umiddelbart ikke udsigt til, at de kan få penge tilbage.

- Klagefristen i de fleste sager er udløbet, så der skal lægges pres på politikerne, hvis det skal være muligt at få Skat til at se på sagerne, siger Claus Pedersen.

Han peger dog på, at der muligvis kan være penge at hente på området for tinglysning.

- Den direkte konsekvens er, at de 41 procent, som ifølge Rigsrevisionen har handlet til under den offentlige vurdering, har betalt for meget i tinglysningsafgift. Spørgsmålet er nu, om rigsrevisionens rapport vil medføre en konsekvens på dette område, og om der vil ske automatisk tilbagebetaling af tinglysningsafgift, siger Claus Pedersen.

Klokken 12 kan du på dr.dk chatte med Christian Gommesen, der er chefjurist i rådgivningsselskabet Rafn & Søn, om, hvad fejlene i ejendomsvurderingerne kan have for dig.