OVERBLIK: Her er overenskomstaftalenindustriens område

Dansk Industri og CO-industri er enige om en treårig overenskomstaftale.

CO og DI præsenterer ny overenskomst i Industriens hus. Fra venstre viceadm. direktør Kim Graugaard (DI), adm. direktør Karsten Dybvad (DI), CO-industris formand, forbundsformand Claus Jensen og CO-industris næstformand, gruppeformand Mads Andersen. (Foto: Martin Sylvest/Scanpix 2017) (Foto: © Martin sylvest, Scanpix)

Dansk Industri og CO-industri er søndag nået til enighed om en treårig overenskomst for 230.000 ansatte i industrien.

Læs om hovedpunkterne her:

  • Der afsættes 200 millioner kroner over tre år til et uddannelsesløft. Det skal hæve ufaglærte til faglært niveau og hjælpe medarbejdere med læse- og skriveproblemer.

  • Seniorer får ret til at købe sig til seniorfridage gennem fritvalgsordningen og pensionsindbetaling, hvilket i alt kan give 32 dage om året.

  • Mindstebetalingen, der i dag udgør 113,65 kroner, forhøjes gradvist til 119,65 kroner over tre år.

  • Genetillæg reguleres med 1,6 procent i hvert overenskomstår.

  • Reglerne for barns første sygedag ændres, så medarbejdere får ret til frihed resten af den dag, forælderen modtager besked om barnets sygdom, samt den efterfølgende dag.

  • Medarbejdere får mulighed for to børneomsorgsdage per år og kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres fritvalgskonto.

  • Der gives fuld løn under forældreorloven for medarbejdere med mindst ni måneders anciennitet.

  • Vikarer på vikarbureauer får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet.

Kilde: Dansk Industri og CO-industri.

/ritzau/