OVERBLIK Hvad er det lige Lønmodtagernes Dyrtidsfond er?

4.368 indbetalte kroner til Lønmodtagernes Dyrtidsfond er vokset til 123.000 kroner for 730.000 danskere

Beskatningen af de pensionskroner, der står i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, bliver rykket frem, oplyser regeringen. (© DR)

730.000 danskere har, hvad der i alt svarer til 54,5 milliarder kroner stående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). For hvert medlem er det op til 123.000 kroner.

Pengene stammer fra to såkaldte indefrosne dyrtidsportioner på i alt 7,7 milliarder kroner, som LD modtog i 1980.

Dyrtidsportionerne var en regulering af lønnen for alle ansatte, der fulgte prisstigningerne i Danmark. De blev indefrosset fra 1977 for at dæmpe lønudviklingen og begrænse prisstigningerne: Hvis prisstigningerne udløste mere end en dyrtidsportion pr. halvår skulle den indefryses. Det blev vedtaget ved augustforliget i 1976.

Mellem 1977 og 1979 betalte alle, der var i arbejde to dyrtidsportioner til Lønmodtagernes Dyrtidsfond. En lønmodtager, der var i arbejde i hele perioden, fik på den måde indbetalt 4.368 kroner på en konto i LD.

Det beløb er vokset til over 123.000 kroner pr. 30. juni 2014.

Beløbet bliver udbetalt som et engangsbeløb, når medlemmet fylder 60 år, eller når de ønsker det senerehen. Udbetalingen har ingen betydning i forhold til andre pensioner, man eventuelt har.

Siden oprettelse og frem til midten af 2014 er der allerede udbetalt knap 59,8 milliarder kroner til 1,8 millioner medlemmer.

Kilde: Lønmodtagernes Dyrtidsfond