OVERBLIK: Sådan ser aftalerne om offentligt ansattes overenskomst ud

Overenskomsten for offentligt ansatte i stat, kommuner og regioner.

(Arkiv) Forhandlere på det statslige område prøver igen i dag at nå til enighed om en ny overenskomst for de 180.000 statsansatte. (Foto: David Leth Williams/Scanpix 2018) (Foto: © David Leth Williams, Scanpix)

Efter ugelange forhandlinger er det lykkedes at lande overenskomstaftaler på de tre offentlige områder.

Deadline for handlingerne i Forligsen var 1. maj og lørdag aften faldt den sidste aftale for de statsansatte på plads. Nu skal alle aftalerne ud til afstemning hos de enkelte fagforbund, før risikoen for konflikt endegyldigt er slut.

Her er et overblik over overenskomstaftalerne på det kommunale, regionale og statslige område.

KOMMUNER

Fredag inden middag kunne lærernes formand, Anders Bondo Christensen, meddele, at aftalen var på plads for samtlige lønmodtagere i den offentlige sektor, der er ansat af landets kommuner.

Aftalen omfatter omkring 500.000 ansatte.

Den økonomiske ramme i aftalen ligger på 8,1 procent over de kommende tre år. Med aftalen videreføres reguleringsordningen for at sikre, at lønnen i den offentlige sektor følger lønudviklingen i den private sektor. Det såkaldte privatlønsværn fjernes.

Aftalen indeholder også en overenskomstmæssig aftale om sikring af betalt spisepause for alle faggrupper i kommunerne.

Der i aftalen afsat 500 millioner kroner til at løse rekrutteringsudfordringer i kommunerne, og 85 millioner kroner til en ligelønspulje.

Striden om lærernes arbejdstid blev ikke løst med en ny arbejdstidsaftale, som lønmodtagernes forhandler havde krævet ved forhandlingsbordet. Der bliver i stedet nedsat en undersøgelseskommission, som skal vurdere om lærernes arbejdstid har konsekvenser for undervisningen.

Forhandlingsforløbet om arbejdstiden skal være afsluttet senest i 2021. Lovindgrebet fra 2013, der i dag regulerer lærernes arbejdstid, står derfor stadigt ved magt.

Der er med forliget aftalt bedre aflønning for deltagelse på lejrskole til lærerne.

REGIONERNE

På regionernes område er der indgået forlig ad to omgange. Natten til onsdag takkede LO-forbundene ja til en ny overenskomst for deres 40.000 regionalt ansatte medlemmer.

Aftalen omfatter medlemmer af fagforbund som FOA, HK Kommunal, 3F, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og Dansk Metal.

Delforliget splittede lønmodtagersiden på regionernes område i to. FTF og Akademikerne takkede nemlig onsdag nej til aftalen med regionerne.

LO-forbundenes aftale sikrer en økonomisk ramme på 8,1 procent over de næste tre år, hvoraf 6,1 procent er generelle lønstigninger. Reguleringsordningen videreføres og privatlønsværnet afskaffes.

Med aftalen kommer en pulje til ligeløn, ekstra midler til lavtlønnede og afværgelse af forringelser på seniorordninger.

Spisepausen, der var forhandlingernes store knast, blev ikke skrevet ind i overenskomsten, som forhandlerne på lønmodtagernes side havde krævet ved forhandlingsbordet.

Det er spisepausen til gengæld i den aftale, forbund under FTF og Akademikernes Centralorganisation natten til lørdag blev enige med regionerne om. Aftalen sikrer ny overenskomst for samtlige 120.000 ansatte i regionern.

Den økonomiske ramme i de to aftaler ligner på mange punkter hinanden. FTF og Akademikerne er, ligesom LO-forbundene, sikret en lønramme på 8,10 procent over tre år. Og ligesom i forliget fra onsdag nat videreføres reguleringsordningen, og privatlønsværnet afskaffes.

Derudover er der afsat midler til de enkelte organisationers forhandlinger, puljer til særlige formål og prioriterende grupper. Medlemmer af FTF og Akademikernes Centraladministration får desuden en ny aftale om ferie samt ret til fravær og orlov i en række situationer.

STAT

På det statslige område nåede partnerne lørdag til enighed om en ny overenskomst for statens 180.000 ansatte.

Aftalen sikrer, ligesom aftaler på regioner og kommuners område, en økonomisk ramme på 8,1 procent i overenskomstperioden. Det vil give de statsansatte en generel lønstigning på 6,2 procent.

Reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen i den offentlige og private sektor følges ad. Det såkaldte privatlønsværn afskaffes.

Retten til arbejdsgiverbetalt spisepause, som har været en af det helt store knaster på det statslige område, er overenskomstsikret. Det er endnu uvist, hvad det præcis betyder. Lønmodtagerne har heller ikke løftet sløret for, om der er blevet betalt for at få tydeliggjort retten til arbejdsgiverbetalt spisepause i forliget.

Ligesom på det kommunale område, skal en undersøgelseskommission skabe grundlag for videre forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale for undervisere.

Aftalen indeholder ikke et nyt lønsystem, så ansatte kan få mere individuelle lønninger. Det var ellers statens topforhandler Sophie Løhdes ønske.

Kilder: Danske Regioner, KL, Moderniseringsstyrelsen