OVERBLIK Skats skandaler

Der skal milliarder af kroner til for at hive Skat ud af krise og skandalesager, mener skatteministeren. Få et overblik over Skats mange møgsager her.

I september lancerede skatteminister Karsten Lauritzen planen 'Skat ud af krisen'. Den indeholder blandt andet en ny afdeling, der skal finde svindel med skattekroner og en udvidelse af kontrollen af udbytterefusion. Men planen var tilsyneladende ikke tilstrækkelig. Der mangler milliarder, siger Karsten Lauritzen (V). (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

I dag fremlægger Karsten Lauritzen sin langsigtede plan, der skal hive Skat ud af krisen.

DR erfarer, at et af planens hovedelementerne er ansættelsen af 1.000 nye medarbejdere - og afskedigelsen af topchefen Jesper Rønnow Simonsen.

DR Nyheder har samlet et overblik over Skats mange skandaler herunder.

2016 - 3,2 milliarder føjes til stor svindelsag

Skat har i en årrække udbetalt refusion af udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

I august rundes undersøgelsen af og endnu 3,2 milliarder føjes til beløbes, som Skat mener, statskassen uberettiget har udbetalt til udenlandske svindlere.

Den samlede svindel med udbytteskat opgøres til 12,3 milliarder kroner.

Søik har siden svindelen blev anmeldt i juli 2015 ransaget og beslaglagt muligt bevismateriale med forbindelse til mindst 12 selskaber. Her er der indefrosset 2,1 milliarder kroner på udenlandske bankkonti. Det er stadig uvist, i hvilket omfang pengene vil ende i den danske statskasse.

2016 - Gælden eksploderer

EFI's kollaps har medført, at Skat inddriver danskernes gæld til det offentlige delvis manuelt, indtil man har fundet en anden løsning. Det har fået gælden til at eksplodere til over 85 milliarder kroner.

Skyldnere kan ikke længere få faste afdragsordninger og sagsbehandlingstiden trækker ud langt over det rimelige. Samtidig sætter Skat gang i en stor konkursaktivitet for at nedbringe gælden på de største skyldnere.

Måltallet for 2015 var at inddrive 110 procent af skattegælden - altså komme lidt ned i bunken. I stedet steg restancerne med 11,5 milliarder kroner. Skat forventer kun at kunne hale omkring en tredjedel af restancerne hjem, og samtidig har Folketinget besluttet at suspendere al forældelse af skattegæld frem til den 20. november 2021.

2016 - Mulig svindelsag om moms

Negativ moms for mere end 200 milliarder kroner får Rigsrevisionen til at tage fat på en kulegravning af udbetalinger fra Skat.

Medarbejderne i Skats egen momskontrol har flere gange forsøgt at slå alarm, i takt med at udbetalingen af negativ moms til store og små virksomheder er steget voldsomt, mens kun et fåtal af sagerne er blevet kontrolleret.

- Vi mangler en gennemgribende undersøgelse af dette område, siger Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF).

2015 - Fejlbehæftet It-system lægges i graven

Et it-inddrivelsessystem (EFI), der skulle gøre det lettere for Skatteministeriet at få styr på at opkræve gæld fra virksomheder og borgere, fungerer ikke. Rigsrevisionen kritiserer i foråret 2015 Skat for Efi-systemet, og efter en advokatundersøgelse lægges Efi i september endeligt i graven - alene den manøvre koster en halv milliard.

Efi har tilsyneladende både glemt at opkræve gæld og opkrævet gæld, som var forældet.

Efi blev indført to år tidligere, i 2013, men med syv års forsinkelse. EFI skulle have været i gang i 2007, så i 2009 - men blev først indført i 2013. Af samme grund bliver systemet internt i Skat kaldt for 7-9-13.

Det fejlslåede inddrivelsessystem har kostet staten op mod 15 milliarder kroner.

2015 - Skattesvindel for mindst 9,1 milliarder

Den 25. august oplyser Skat, at man har anmeldt mistanke om skattesvindel for 6,2 milliarder kroner til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) – i daglig tale Bagmandspolitiet.

Svindlen skal være sket i forbindelse med udbetaling af aktieudbytter, og Skat mener, at aktionærer bosat i udlandet har snydt for 6,2 milliarder kroner ved at søge om at få udbetalt udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.

En rapport fra Intern Revision viser, at der allerede i 2010 blev advaret om, at der var rod i håndteringen af de skatterefusioner, der ligger bag milliardsvindlen.

2013 - Forkerte ejendomsvurderinger

Rigsrevisionen kritiserede i en rapport i august 2013, at Skats vurdering af parcelhuse i tre ud af fire tilfælde i 2011 ikke stemmer overens med de priser, som husene blev handlet til.

41 procent af de parcelhuse, som skiftede ejer i andet halvår 2011, var overvurderede, idet ejendomsværdien oversteg salgsprisen.

De fejlbehæftede ejendomsvurderinger ventes at løbe op i omkring fem milliarder kroner, når boligejere i 2019 skal kompenseres for at have betalt for meget i ejendomsskat.

2015 - Skat har bevidst syltet boligsager

En redegørelse fra Skatteministeriet til Folketingets Ombudsmand viser, at direktionen i Skat helt bevidst har nedprioriteret klagesager fra boligejere, der har betalt for meget eller har udsigt til at betale for meget i ejendomsskat.

Konsekvensen har været, at omkring 200 grundejere i Brønshøj har betalt 10.000 kroner for meget i grundskyld om året.

2015 - Ignorerede skattely for 300 danskere

Folketinget giver Skat skarp kritik, fordi Skatteministeriet i 2010 blev tilbudt oplysninger om flere end 200 danske skattely i Schweiz, men undlod at reagere på dem.

En redegørelse fra Skat viser, at Skat intet gjorde for at undersøge, om det store materiale rummede oplysninger om formuer, som danskere havde gemt af vejen for Skat.

De hemmelige bankkonti var i storbanken HSBC, og ifølge Politiken havde 314 kunder med tilknytning til Danmark placeret 4,8 milliarder kroner i banken i årene 2005 – 2007.

2015 - Skats jagt på fortrolige teleoplysninger

Uden en dommerkendelse har Skat i flere år krævet, og efter eget udsagn også modtaget, personfølsomme oplysninger om borgeres kommunikation udleveret fra teleselskaberne.

Oplysningerne kan være et effektivt redskab til at kortlægge, om en borger skal betale skat i Danmark.

Den praksis blev dog underkendt af EU i marts 2015. Ikke alene er praksis efter alt at dømme i strid med Menneskerettighedskonventionen. Den er muligvis også i strid med hele to EU-direktiver.

2014 - Skat lader advokater bryde momsloven

Det afsløres, at Skat gennem 20 år har givet advokater i konkurssager lov til ikke at momsregistrere konkursboerne i forbindelse med salg af varer, inventar og andre værdier.

Ifølge momseksperter er praksissen ulovlig, men alligevel har den været anvendt af advokater i tusindvis af sager siden 90’erne.

Personsagerne:

2014- Helle Thorning-Schmidts skattesag

Sagen om Helle Thorning-Schmidt og hendes mand, Stephen Kinnocks, skatteforhold startede tilbage i 2009, hvor parret blev anklaget for at spekulere i ikke at betale skat, da han arbejdede i Schweiz. Parret blev i september 2010 frifundet af Skat.

Der blev senere nedsat en kommission, som skulle se på, om der blev anvendt magtmisbrug i forbindelse med Thorning-parrets skattesag, og hvem der lækkede fortrolige skatteoplysninger.

I november 2014 falder afgørelsen. Skattesagskommissionen har ikke kunnet opklare, hvem der lækkede skattesagen til BT. Til gengæld kritiserer kommissionen en række embedsmænd i sagen.

2012 - Topmodellen Camilla Vest

Skat opdagede i 2007, at den tidligere model Camilla Vest havde brugt 4,3 millioner kroner på sine kreditkort i Danmark fra 2001 til 2004 - i samme tidsrum, hvor hun påstod, at hun boede og arbejde i New York.

I første omgang blev hun og hendes mand kendt skyldige og idømt ubetinget fængsel i et år og ni måneder. Senere blev de frifundet af Østre Landsret.

2012 - Kasi-Jesper

Sagen, der startede i 2011, drejer sig om hvorvidt Jesper 'Kasi' Nielsens sponsorater af fodboldklubben Brøndby IF og håndboldklubben AG København var personlig hobby eller forretning.

I løbet af sagen truede Skat blandt andet med at gå personligt efter Kasi-Jespers mor og søster, hvis ikke han betalte en milliongæld i skat. Skat sendte senere, i 2013, en personlig undskyldning, hvor man blandt andet kaldte behandlingen af ham for stærkt kritisabel, ulovlig og helt utilstedelig.

24. september 2014 fik sagen konsekvenser for fire medarbejdere i Skat. To blev flyttet til andre stillinger, mens to fik reprimander.

2014 - Hård kritik af Skat i Kasi-sag

Skats hårdhændede håndtering af en række skattesager – blandt andet fotomodellen Camilla Vests og erhvervsmanden Jesper ’Kasi’ Nielsens – får i september 2014 alvorlige konsekvenser for fire medarbejdere i skat.

Tjenestelige forhør afslører nemlig flere forseelser og ulovligheder i Skats behandling af store skattesager. De Konservative omtalte blandt andet Skats sagsbehandling som ”bøllemetoder”.

To blev flyttet til andre stillinger, mens to fik reprimander.

Facebook
Twitter