Overraskelse på skole i Roskilde: Lærere forventede nej til overenskomst

Medlemmerne af Danmarks Lærerforening endte med at stemme klart ja til overenskomstforliget.

Det klare ja til overenskomstforliget blandt de 55.000 lærere i Danmarks Lærerforbund bliver modtaget med overraskelse på Absalons Skole i Roskilde.

Her udtrykker flere af de 55 lærere forundring over, at 74,6 procent af deres kolleger har sagt ja til overenskomstforliget for de næste tre år.

- Jeg var selv inde og stemme ja, fordi jeg ikke orkede en konflikt. Men jeg troede faktisk, at det ville blive et nej, siger Esengül Erbas.

Hun husker lærerlockouten i 2013, hvor 67.000 lærere blev udelukket fra deres arbejde, da det ikke lykkedes at blive enige om lærernes arbejdstidsregler. I stedet blev reglerne til sidst dikteret ved et lovindgreb.

- Vi føler jo, at vi blev jordet sidst, der var konflikt. Så jeg var overbevist om, at vi ville sige nej denne gang. Derfor er jeg overrasket, siger hun.

Lærer: Nu skal kommission have arbejdsro

Ligesom ved overenskomstforhandlingerne i 2015 lykkedes det ikke at få lærernes arbejdstidsregler tilbage i overenskomsten, sådan som man har det hos de øvrige faggrupper på det offentlige arbejdsmarked.

I stedet skal en kommission nu granske lærernes arbejdstidsregler og komme med anbefalinger forud for de næste overenskomstforhandlinger.

Og det er lærer Flemming Vielsted ikke tilfreds med. Han havde anbefalet et nej og er overrasket over, at det endte helt modsat.

Men 66 procent af lærerne på skolerne i Roskilde stemte for. Og dermed er de mere skeptiske over for overenskomstforliget end landsgennemsnittet.

- Men det blev så et ja, der var større end det, jeg havde forestillet mig. Men nu skal vi så arbejde for, at kommissionen får noget at arbejde med, så der kommer noget fornuftigt at arbejde med for Kommunernes Landsforening og vores fagforening.

Håber på lokalaftale i Roskilde Kommune

I Roskilde Kommune har lærerne ikke en lokalaftale om lærernes arbejdstidsregler, sådan som man har i flertallet af kommunerne. Og dermed er i Roskilde op til den enkelte skoleleder at lede og fordele arbejdet.

Lærer Per Skovsgaard håber, at man nu vil få en lokalaftale i Roskilde.

- Vi har jo haft et langt forløb, hvor vi har forsøgt at få kommunen til at indgå en lokalaftale, hvor de ikke har ville. Nu har vores borgmester sagt, at det vil de godt. Så det håber vi nu på, så vi bliver sidestillet med alle andre kommunalt ansatte.

Han håber også, at den kommission, som skal undersøge lærernes arbejdsforhold, kommer frem til et godt resultat.

- De kan jo bruge alle de gode erfaringer fra kommuner rundt om i landet, hvor man har lavet lokalaftaler, og hvor man også ved, at det har en positiv effekt på de rekrutteringsproblemer, man har i folkeskolen.

Facebook
Twitter